สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน186,652.95100,500.0046.2 %ผ่าน2,122.11623.6970.6 %ผ่าน
รวม 186,653 100,500 46.16 % ผ่าน 2,122 624 70.61 % ผ่าน