สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพลศึกษา222,659.80241,804.00-8.6 %ไม่ผ่าน1,425.54505.0464.6 %ผ่าน
รวม 222,660 241,804 -8.60 % ไม่ผ่าน 1,426 505 64.57 % ผ่าน