สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ193,981.84179,200.007.6 %ไม่ผ่าน3,402.901,278.6962.4 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์3,248.472,275.0030.0 %ผ่าน365.7475.5479.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี1,758.132,323.30-32.1 %ไม่ผ่าน392.95402.88-2.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง1,751.32315.3582.0 %ผ่าน132.10108.0218.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์1,776.541,109.0037.6 %ผ่าน230.420.9599.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,126.162,050.0034.4 %ผ่าน513.6362.7487.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,959.00386.6192.2 %ผ่าน641.4985.5086.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,039.372,603.0014.4 %ไม่ผ่าน437.35119.1372.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,140.301,408.0034.2 %ผ่าน389.78169.0456.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง2,045.241,818.0011.1 %ไม่ผ่าน209.272.8598.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร1,943.882,148.01-10.5 %ไม่ผ่าน231.90189.6018.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี1,552.932,910.00-87.4 %ไม่ผ่าน248.65346.75-39.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,419.782,391.0030.1 %ผ่าน489.8362.2187.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,479.412,096.0015.5 %ไม่ผ่าน238.55139.6541.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี1,421.082,032.00-43.0 %ไม่ผ่าน321.09115.2864.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,241.052,534.0021.8 %ผ่าน3,653.5083.9697.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,965.172,351.0040.7 %ผ่าน513.2116.0096.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา2,879.172,309.0019.8 %ไม่ผ่าน385.81156.0959.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร15,167.302,304.0084.8 %ผ่าน385.8060.1384.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,072.193,447.43-12.2 %ไม่ผ่าน486.41188.1261.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา2,024.071,507.7025.5 %ผ่าน465.51326.0030.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,074.002,088.59-0.7 %ไม่ผ่าน290.46109.1962.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1,966.761,597.0018.8 %ไม่ผ่าน279.04149.5346.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก16,407.002,358.6985.6 %ผ่าน517.90122.5076.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา1,920.16599.0068.8 %ผ่าน374.30202.2446.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์1,736.252,527.00-45.5 %ไม่ผ่าน407.11109.5573.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง1,900.421,664.8012.4 %ไม่ผ่าน356.75122.5065.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,267.561,566.0030.9 %ผ่าน395.12259.0434.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี1,597.19990.0038.0 %ผ่าน192.4285.5055.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,128.343,630.46-16.1 %ไม่ผ่าน381.17206.0046.0 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล2,234.683,347.09-49.8 %ไม่ผ่าน369.8262.5183.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,256.682,149.004.8 %ไม่ผ่าน236.73361.00-52.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,447.811,769.0060.2 %ผ่าน250.24323.00-29.1 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,371.083,086.008.5 %ไม่ผ่าน413.6540.4290.2 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี2,253.012,245.000.4 %ไม่ผ่าน220.762.8598.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,829.832,166.0023.5 %ผ่าน186.6677.8958.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,142.402,291.00-6.9 %ไม่ผ่าน1,495.631.8599.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,053.892,680.00-30.5 %ไม่ผ่าน440.63239.0545.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร2,741.331,681.0038.7 %ผ่าน278.88118.2857.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,176.381,342.0038.3 %ผ่าน259.110.9099.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 34,438.311,439.0095.8 %ผ่าน427.06149.2565.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,630.711,911.0047.4 %ผ่าน369.0774.9079.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,009.281,056.0047.4 %ผ่าน438.75363.4017.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,227.213,190.85-43.3 %ไม่ผ่าน282.91303.13-7.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,405.482,954.0013.3 %ไม่ผ่าน787.01152.3080.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร1,930.732,260.50-17.1 %ไม่ผ่าน460.3088.4780.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,213.10698.0786.6 %ผ่าน870.45413.2552.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,415.441,344.6681.9 %ผ่าน1,255.58139.9488.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,521.404,591.01-82.1 %ไม่ผ่าน573.07172.1570.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,621.313,252.00-24.1 %ไม่ผ่าน364.51195.5446.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา1,999.93586.0070.7 %ผ่าน401.31173.0756.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก5,672.981,580.5072.1 %ผ่าน476.6568.2085.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี1,687.291,676.250.7 %ไม่ผ่าน347.5042.2487.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,166.081,568.7027.6 %ผ่าน490.2815.6896.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่1,969.78874.0055.6 %ผ่าน372.73299.1519.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,432.841,056.0069.2 %ผ่าน819.06314.2961.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,239.93383.3982.9 %ผ่าน254.4731.5487.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,069.452,258.00-9.1 %ไม่ผ่าน669.26127.3081.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน1,734.261,952.00-12.6 %ไม่ผ่าน326.3230.6690.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี1,807.041,004.0044.4 %ผ่าน223.00141.3736.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 18,693.0011,147.0040.4 %ผ่าน1,999.00276.6486.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี26,155.1220,085.7923.2 %ผ่าน1,492.61272.9981.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 27,435.7412,357.4755.0 %ผ่าน1,806.76311.5082.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,017.1114,337.0020.4 %ผ่าน938.21298.1168.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 13,186.278,125.6238.4 %ผ่าน3,303.11227.1393.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์28,896.8116,518.0142.8 %ผ่าน2,591.13358.8486.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,425.6311,114.01-31.9 %ไม่ผ่าน2,604.42490.7181.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช20,978.4916,982.2719.0 %ไม่ผ่าน3,113.81501.6383.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,251.1014,084.0018.4 %ไม่ผ่าน2,682.52245.5090.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน10,068.857,460.6125.9 %ผ่าน3,563.51183.6994.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,743.5815,212.6026.7 %ผ่าน1,429.35300.4579.0 %ผ่าน
รวม 618,541 442,356 28.48 % ผ่าน 57,216 13,346 76.67 % ผ่าน