สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์185,188.30131,676.0028.9 %ผ่าน2,713.071,732.9536.1 %ผ่าน
รวม 185,188 131,676 28.90 % ผ่าน 2,713 1,733 36.13 % ผ่าน