สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)583,314.19551,061.005.5 %ไม่ผ่าน10,773.062,531.7576.5 %ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด109,751.32325,781.00-196.8 %ไม่ผ่าน16,953.6919,830.50-17.0 %ไม่ผ่าน
รวม 693,066 876,842 -26.52 % ไม่ผ่าน 27,727 22,362 19.35 % ไม่ผ่าน