สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง334,013.28421,134.00-26.1 %ไม่ผ่าน4,735.374,484.235.3 %ไม่ผ่าน
รวม 334,013 421,134 -26.08 % ไม่ผ่าน 4,735 4,484 5.30 % ไม่ผ่าน