สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน249,168.19187,229.0024.9 %ผ่าน4,609.54771.6683.3 %ผ่าน
รวม 249,168 187,229 24.86 % ผ่าน 4,610 772 83.26 % ผ่าน