สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการผู้สูงอายุ59,069.7839,125.0033.8 %ผ่าน1,023.32633.5538.1 %ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีไม่ครบ6,304.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ49.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์4,878.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,280.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,849.917,722.00-32.0 %ไม่ผ่าน2,521.81350.1286.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น9,588.71310.0096.8 %ผ่าน2,388.14194.9891.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม3,866.0010,696.00-176.7 %ไม่ผ่าน1,922.73413.2878.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)28,712.039,095.0068.3 %ผ่าน3,580.99261.2692.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี20,393.9712,136.9740.5 %ผ่าน2,153.73519.5075.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต14,016.316,725.0452.0 %ผ่าน1,276.17402.0468.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 51,765.4716,264.8068.6 %ผ่าน2,344.83204.9491.3 %ผ่าน
รวม 193,262 102,075 0.00 % รายงานไม่ครบ 17,212 2,980 0.00 % รายงานไม่ครบ