สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ66,981.4852,000.0022.4 %ผ่าน1,113.20447.6859.8 %ผ่าน
รวม 66,981 52,000 22.37 % ผ่าน 1,113 448 59.78 % ผ่าน