สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์109,983.21119,000.00-8.2 %ไม่ผ่าน1,868.2059.7196.8 %ผ่าน
รวม 109,983 119,000 -8.20 % ไม่ผ่าน 1,868 60 96.80 % ผ่าน