สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า73,397.1829,530.5059.8 %ผ่าน1,070.51256.6876.0 %ผ่าน
รวม 73,397 29,531 59.77 % ผ่าน 1,071 257 76.02 % ผ่าน