สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ118,443.2083,142.0029.8 %ผ่าน1,897.411.8599.9 %ผ่าน
รวม 118,443 83,142 29.80 % ผ่าน 1,897 2 99.90 % ผ่าน