สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางราง เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางราง52,787.0229,994.0043.2 %ผ่าน901.99146.9383.7 %ผ่าน
รวม 52,787 29,994 43.18 % ผ่าน 902 147 83.71 % ผ่าน