สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ67,770.2410,972.0083.8 %ผ่าน1,230.05316.4074.3 %ผ่าน
รวม 67,770 10,972 83.81 % ผ่าน 1,230 316 74.28 % ผ่าน