สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสระบุรี24,147.28103,106.29-327.0 %ไม่ผ่าน9,644.481,083.0088.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค12,057.862,500.0079.3 %ผ่าน375.28208.5044.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองแก่งคอยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน321.363,010.72-836.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท10,447.7454,233.00-419.1 %ไม่ผ่าน2,736.7013,308.30-386.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองทับกวาง42,689.5530,766.0627.9 %ผ่าน1,203.54222.7581.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหินกอง9,180.9829,810.83-224.7 %ไม่ผ่าน389.35452,941.78-116,232.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์6,546.548,782.91-34.2 %ไม่ผ่าน159.951,915.47-1,097.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน9,054.185,073.8944.0 %ผ่าน448.47317.3029.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหมอ11,259.908,453.5524.9 %ผ่าน203.091,299.13-539.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก8,575.835,425.6836.7 %ผ่าน6,279.862,632.3758.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน8,867.5811,995.20-35.3 %ไม่ผ่าน381.103,664.39-861.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนพุด6,379.6311,900.32-86.5 %ไม่ผ่าน727.24373.3548.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง13,093.148,312.5536.5 %ผ่าน411.85943.75-129.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง10,586.963,923.4362.9 %ผ่าน8,471.822,516.2870.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้7,005.019,916.24-41.6 %ไม่ผ่าน366.483,065.35-736.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหมูไม่ครบ4,836.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง7,025.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ359.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสว่าง28,415.098,736.5869.3 %ผ่าน2,143.211,511.9429.5 %ผ่าน
อบต. หนองโน7,091.543,212.0054.7 %ผ่าน417.55807.58-93.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองยาว15,728.995,061.7567.8 %ผ่าน622.34207.2966.7 %ผ่าน
อบต. ปากข้าวสาร9,778.523,197.0067.3 %ผ่าน449.901,656.80-268.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาไหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า7,750.994,488.0042.1 %ผ่าน604.981,320.35-118.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกุด8,805.405,145.3941.6 %ผ่าน338.481,117.55-230.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตาลเดี่ยว40,162.825,768.4185.6 %ผ่าน768.89507.6834.0 %ผ่าน
อบต. ห้วยแห้ง13,074.283,673.0071.9 %ผ่าน794.52305.1161.6 %ผ่าน
อบต. ท่าคล้อ41,735.857,097.1683.0 %ผ่าน972.742,315.65-138.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หินซ้อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไม่ครบ21,319.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,364.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม23,681.093,278.0086.2 %ผ่าน552.71164.4270.3 %ผ่าน
อบต. ชะอม9,894.096,177.0037.6 %ผ่าน7,732.05142.6898.2 %ผ่าน
อบต. สองคอนไม่ครบ5,586.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,439.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เตาปูนไม่ครบ3,546.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ567.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชำผักแพว6,594.613,511.0046.8 %ผ่าน5,097.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ามะปราง10,732.292,927.0072.7 %ผ่าน1,048.321,165.48-11.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก5,711.294,693.5217.8 %ไม่ผ่าน453.84340.7724.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกตูม-โพนทอง6,490.872,805.1556.8 %ผ่าน656.192,073.75-216.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้11,948.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,042.554,907.7345.7 %ผ่าน
อบต. บัวลอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ9,068.1310,207.11-12.6 %ไม่ผ่าน491.572,300.39-368.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น15,308.915,442.0064.5 %ผ่าน453.571,643.12-262.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย25,750.676,425.9975.0 %ผ่าน534.83452.8515.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ6,440.886,003.416.8 %ไม่ผ่าน407.55545.32-33.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแขมไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก6,072.243,667.0039.6 %ผ่าน311.11854.92-174.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองจรเข้6,544.027,313.70-11.8 %ไม่ผ่าน522.73398.6623.7 %ผ่าน
อบต. หนองนาก6,451.594,869.0024.5 %ผ่าน403.511,308.94-224.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหมู6,655.964,416.0933.7 %ผ่าน805.83140.4582.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ6,414.076,354.700.9 %ไม่ผ่าน696.98878.97-26.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ9,861.075,447.0044.8 %ผ่าน580.981,256.32-116.2 %ไม่ผ่าน
อบต. วิหารแดง7,483.366,431.8214.1 %ไม่ผ่าน1,415.47973.8831.2 %ผ่าน
อบต. หนองสรวงไม่ครบ6,278.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,311.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เจริญธรรม8,554.435,354.3937.4 %ผ่าน1,563.01950.1639.2 %ผ่าน
อบต. หนองหัวโพ7,436.165,170.8930.5 %ผ่าน468.78672.19-43.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกบ7,248.665,434.2625.0 %ผ่าน460.57819.42-77.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ไก่เส่า6,070.231,655.0072.7 %ผ่าน416.53661.51-58.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด8,163.592,384.0570.8 %ผ่าน425.43671.21-57.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ม่วงหวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ483.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เมืองขีดขิน(บ้านหมอ)ไม่ครบ1,999.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ666.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางโขมด7,333.058,392.56-14.4 %ไม่ผ่าน641.961,600.67-149.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสร่างโศก7,394.226,275.7515.1 %ไม่ผ่าน547.711,050.68-91.8 %ไม่ผ่าน
อบต.โคกใหญ่หรเทพ21,784.023,118.4785.7 %ผ่าน721.51293.4059.3 %ผ่าน
อบต. ไผ่ขวาง8,112.403,927.6551.6 %ผ่าน599.63189.2468.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว9,747.814,964.0049.1 %ผ่าน1,534.36692.7754.8 %ผ่าน
อบต. ดงตะงาว5,789.122,699.0053.4 %ผ่าน453.98400.9811.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโดน5,495.341,515.2172.4 %ผ่าน1,314.51589.9755.1 %ผ่าน
อบต. บ้านกลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธารเกษมไม่ครบ4,536.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ406.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนายาวไม่ครบ18,155.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,085.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พุคำจาน10,437.295,512.8047.2 %ผ่าน721.77742.71-2.9 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ20,577.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายไม่ครบ12,465.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพุกร่าง11,131.4418,525.42-66.4 %ไม่ผ่าน643.761,585.00-146.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสาไห้ไม่ครบ3,308.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ334.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง12,306.765,349.2456.5 %ผ่าน388.06298.3723.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวปลวกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลาดน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ช้างไทยงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงงาม6,186.342,695.5556.4 %ผ่าน3,373.79535.1884.1 %ผ่าน
อบต. เริงรางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มวกเหล็ก9,379.442,870.9069.4 %ผ่าน4,455.811,806.9759.4 %ผ่าน
อบต. มิตรภาพ12,595.839,193.6927.0 %ผ่าน1,264.781,229.042.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองย่างเสือไม่ครบ3,434.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ861.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำสมพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำพญากลาง6,747.803,863.0042.8 %ผ่าน29,099.721,951.8893.3 %ผ่าน
อบต. ซับสนุ่นไม่ครบ2,106.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ596.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสลงพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำพราน8,940.996,625.1025.9 %ผ่าน2,014.56512.4274.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง24,900.775,307.0078.7 %ผ่าน1,132.161,717.52-51.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาดินพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแก้ง6,645.515,055.0023.9 %ผ่าน108.891,352.39-1,142.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ผึ้งรวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน10,624.698,907.4616.2 %ไม่ผ่าน822.693,589.43-336.3 %ไม่ผ่าน