สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองชลบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบ12,052.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองศรีราชา26,393.9824,229.008.2 %ไม่ผ่าน6,993.104,155.6940.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองแสนสุข16,464.8933,920.00-106.0 %ไม่ผ่าน659.49196.6570.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านบึง65,948.3431,028.0253.0 %ผ่าน5,556.447,456.24-34.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพนัสนิคม8,959.416,875.0023.3 %ผ่าน2,838.93567.1080.0 %ผ่าน
เทศบาลนครแหลมฉบังไม่ครบ82,840.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบ้านสวน18,077.0748,512.00-168.4 %ไม่ผ่าน616.4427,439.56-4,351.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสัตหีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ13,421.2926,453.75-97.1 %ไม่ผ่าน377.251,816.20-381.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าบุญมีไม่ครบ7,380.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ291.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน11,160.9013,909.72-24.6 %ไม่ผ่าน550.30579.56-5.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางละมุงไม่ครบ14,272.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,655.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ครบ10,957.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ไม่ครบ3,312.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ438.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะสีชังไม่ครบ20,666.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อทอง10,564.238,705.0917.6 %ไม่ผ่าน401.261,214.60-202.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางทราย8,409.5310,869.45-29.3 %ไม่ผ่าน204.30171.0016.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเสร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพานทองไม่ครบ3,995.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,473.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองตำลึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่14,696.2121,576.49-46.8 %ไม่ผ่าน1,436.866,576.62-357.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวกุญแจ7,839.675,089.0935.1 %ผ่าน165.371,121.70-578.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว6,755.867,194.60-6.5 %ไม่ผ่าน3,870.001,010.2973.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองใหญ่7,055.014,446.2737.0 %ผ่าน1,155.912,109.90-82.5 %ไม่ผ่าน
อบจ. ชลบุรี28,617.2565,383.00-128.5 %ไม่ผ่าน7,075.994,812.5632.0 %ผ่าน
อบต. หนองรี9,385.447,907.0415.8 %ไม่ผ่าน673.50639.105.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาป่าไม่ครบ28,431.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,565.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองข้างคอก8,943.929,403.18-5.1 %ไม่ผ่าน1,494.211,093.3026.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ36,946.5458,692.33-58.9 %ไม่ผ่าน538.784,583.92-750.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไม้แดง9,086.7215,126.85-66.5 %ไม่ผ่าน380.136,835.90-1,698.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองตำหรุไม่ครบ6,842.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ19.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเหมือง10,359.1810,163.911.9 %ไม่ผ่าน504.321,044.40-107.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ11,183.718,097.9827.6 %ผ่าน447.463,232.80-622.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเสม็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำนักบกไม่ครบ7,893.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,383.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองกิ่ว9,797.9310,243.23-4.5 %ไม่ผ่าน1,608.69ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มาบไผ่8,849.309,054.88-2.3 %ไม่ผ่าน574.031,126.00-96.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก8,612.1910,464.00-21.5 %ไม่ผ่าน500.38806.80-61.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองชาก29,351.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ4,701.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองอิรุณ8,861.375,471.2838.3 %ผ่าน1,333.73726.5045.5 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่แก้ว8,262.229,725.22-17.7 %ไม่ผ่าน1,105.75913.5017.4 %ไม่ผ่าน
อบต.คลองพลู5,880.903,498.9040.5 %ผ่าน906.73665.0026.7 %ผ่าน
อบต. หนองเสือช้าง7,269.124,314.9140.6 %ผ่าน1,034.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้างสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาซกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล9,176.435,987.3434.8 %ผ่าน689.192,185.43-217.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโป่ง9,446.819,935.00-5.2 %ไม่ผ่าน1,021.342,714.37-165.8 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาไม้แก้ว6,690.604,460.0033.3 %ผ่าน1,105.351,021.007.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย11,205.0010,440.216.8 %ไม่ผ่าน913.103,053.75-234.4 %ไม่ผ่าน
อบต.พานทองหนองกะขะ11,525.1811,096.003.7 %ไม่ผ่าน603.256,939.30-1,050.3 %ไม่ผ่าน
อบต. มาบโป่ง7,539.7920,572.70-172.9 %ไม่ผ่าน509.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหงษ์ไม่ครบ7,825.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,474.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอนไม่ครบ3,224.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ898.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเก่า9,678.6710,046.00-3.8 %ไม่ผ่าน440.26380.7613.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หน้าประดู่6,394.792,636.0058.8 %ผ่าน465.57802.75-72.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บางนางไม่ครบ9,882.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,488.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เกาะลอยบางหัก5,994.902,912.5151.4 %ผ่าน1,561.11584.2562.6 %ผ่าน
อบต. หน้าพระธาตุไม่ครบ3,462.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,491.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดหลวง6,181.542,357.0061.9 %ผ่าน1,824.63192.7089.4 %ผ่าน
อบต.บ้านเซิดไม่ครบ3,902.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ271.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเริกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหมอนนางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระสี่เหลี่ยม9,493.594,228.0055.5 %ผ่าน622.471,363.70-119.1 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุฏโง้ง7,754.515,970.0023.0 %ผ่าน625.591,189.40-90.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวถนนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าข้าม6,246.843,815.0038.9 %ผ่าน611.99395.6135.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ7,184.647,212.78-0.4 %ไม่ผ่าน641.301,055.50-64.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองขยาดไม่ครบ4,133.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ473.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งขวาง7,070.763,551.1349.8 %ผ่าน548.28743.13-35.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองเหียงไม่ครบ8,770.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ532.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาวังหินไม่ครบ6,866.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,348.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านช้าง6,814.873,911.6342.6 %ผ่าน425.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเพลาะ5,869.692,039.0065.3 %ผ่าน491.36169.7365.5 %ผ่าน
อบต. ไร่หลักทอง5,572.082,253.0059.6 %ผ่าน478.07113.9476.2 %ผ่าน
อบต. นามะตูม6,161.022,908.8452.8 %ผ่าน362.372,695.90-644.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองขามไม่ครบ4,815.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ850.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาคันทรงไม่ครบ2,469.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,283.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อวินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์28,763.7111,186.4661.1 %ผ่าน1,240.898,479.13-583.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ไม่ครบ5,340.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พลูตาหลวง16,114.1526,218.45-62.7 %ไม่ผ่าน1,072.305,885.09-448.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วไม่ครบ13,124.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,028.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แสมสาร6,655.575,859.0012.0 %ไม่ผ่าน3,767.35661.6582.4 %ผ่าน
อบต. บ่อทอง6,277.936,292.93-0.2 %ไม่ผ่าน1,666.492,350.50-41.0 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดสุวรรณ9,386.986,619.8129.5 %ผ่าน2,986.321,271.4957.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง8,693.609,838.00-13.2 %ไม่ผ่าน754.2111,937.90-1,482.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุทอง8,728.708,825.35-1.1 %ไม่ผ่าน1,205.121,425.00-18.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พลวงทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า11,762.388,535.3627.4 %ผ่าน1,495.442,313.75-54.7 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่าบุญมีไม่ครบ6,968.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,307.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์40,831.8776,800.00-88.1 %ไม่ผ่าน1,926.8811,441.89-493.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหนองปรือไม่ครบ47,780.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ11,854.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เมืองพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ