สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครระยองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน613.201,187.45-93.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านฉาง38,306.0324,624.0035.7 %ผ่าน612.18201.4867.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง21,501.689,760.8954.6 %ผ่าน530.912,383.65-349.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสุนทรภู่17,557.9313,450.9423.4 %ผ่าน3,882.413,073.7220.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกองดิน9,812.945,328.4645.7 %ผ่าน490.86464.365.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกินไม่ครบ11,537.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,651.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านค่าย6,781.431,146.0283.1 %ผ่าน200.37949.20-373.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเพ14,466.318,315.5542.5 %ผ่าน697.30629.409.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา40,692.763,423.9891.6 %ผ่าน6,256.13193.3396.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำนักท้อนไม่ครบ8,841.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด19,023.3013,971.5526.6 %ผ่าน421.61598.00-41.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา14,663.5210,423.8028.9 %ผ่าน267.421,513.24-465.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมแสง9,209.778,924.003.1 %ไม่ผ่าน486.20492.19-1.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.ระยอง143,296.1395,815.0033.1 %ผ่าน7,204.4018,749.26-160.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชิงเนินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะพง51,536.5419,078.0863.0 %ผ่าน888.011,345.05-51.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพไม่ครบ2,646.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง11,819.154,671.0060.5 %ผ่าน697.29399.0042.8 %ผ่าน
อบต. บ้านแลง14,306.648,717.3339.1 %ผ่าน606.08381.9037.0 %ผ่าน
อบต. นาตาขวัญ43,134.827,679.9382.2 %ผ่าน2,376.67495.0079.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินพระไม่ครบ28,582.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,443.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กะเฉด18,854.776,930.5463.2 %ผ่าน1,015.671,831.65-80.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทับมา162,444.5631,802.8080.4 %ผ่าน644.91706.80-9.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำคอก22,239.426,608.0070.3 %ผ่าน356.59299.9015.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สำนักทองไม่ครบ5,009.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ409.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำนักท้อน6,585.094,072.0038.2 %ผ่าน987.69823.0516.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพลาไม่ครบ10,392.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,146.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านฉาง10,679.5519,041.84-78.3 %ไม่ผ่าน801.402,036.09-154.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ทางเกวียน18,793.737,784.6458.6 %ผ่าน6,269.61872.2686.1 %ผ่าน
อบต. วังหว้า12,857.485,679.3655.8 %ผ่าน882.22474.8346.2 %ผ่าน
อบต. ชากโดน6,501.373,708.3143.0 %ผ่าน636.371,010.96-58.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเนินฆ้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระแสบน53,126.229,227.4382.6 %ผ่าน6,263.52526.4791.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งควายกิน10,583.366,100.0042.4 %ผ่าน1,057.53867.2018.0 %ไม่ผ่าน
อบต. กองดิน9,611.194,877.6449.3 %ผ่าน6,183.681,215.2580.3 %ผ่าน
อบต. คลองปูน9,230.883,140.0766.0 %ผ่าน624.0010,311.00-1,552.4 %ไม่ผ่าน
อบต. พังราด7,566.216,583.0013.0 %ไม่ผ่าน751.70648.2413.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยยาง10,701.192,936.0072.6 %ผ่าน755.42408.0046.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสองสลึงไม่ครบ11,464.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ579.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังจันทร์7,114.274,839.0032.0 %ผ่าน5,491.601,457.1273.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง6,730.504,581.0031.9 %ผ่าน1,309.661,624.79-24.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่ายุบในไม่ครบ4,937.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ453.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม7,400.394,804.2035.1 %ผ่าน2,165.86558.2374.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา12,772.949,042.0929.2 %ผ่าน415.86559.19-34.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองตะพาน8,789.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ538.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาขัน37,273.234,083.2689.0 %ผ่าน1,269.16463.6063.5 %ผ่าน
อบต. บางบุตร74,792.8111,880.3284.1 %ผ่าน264.17602.54-128.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัว673,868.5023,691.5896.5 %ผ่าน1,325.391,747.00-31.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชากบก41,186.733,306.5592.0 %ผ่าน1,153.971,109.253.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ปลวกแดง11,289.570.000.0 %รายงานไม่ครบ985.711,200.21-21.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ตาสิทธิ์99,481.5510,693.0089.3 %ผ่าน3,146.113,929.66-24.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ละหาร8,575.555,709.0033.4 %ผ่าน5,753.89383.8093.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มาบยางพร12,638.032,682.1078.8 %ผ่าน1,068.602,350.50-120.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองไร่7,269.874,400.0039.5 %ผ่าน1,351.361,454.69-7.6 %ไม่ผ่าน
อบต.น้ำเป็น36,575.053,930.0089.3 %ผ่าน6,297.70726.7888.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา8,241.753,546.5457.0 %ผ่าน2,147.881,645.1023.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชำฆ้อ30,995.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,182.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เขาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ684.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา11,146.209,231.0017.2 %ไม่ผ่าน4,827.50944.3080.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา85,949.1011,244.0086.9 %ผ่าน754.92745.121.3 %ไม่ผ่าน
อบต.พนานิคมไม่ครบ10,060.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,292.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะขามคู่23,115.7714,081.2039.1 %ผ่าน1,150.32719.8437.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองมาบตาพุด199,179.3674,422.6362.6 %ผ่าน1,587.015,904.27-272.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส25,336.355,993.0176.3 %ผ่าน309.75780.10-151.8 %ไม่ผ่าน