สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อพลอย10,222.005,288.0048.3 %ผ่าน7,075.582,313.8067.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาสมิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายไม่ครบ7,620.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,477.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไม่ครบ3,926.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสนตุ้งไม่ครบ21,701.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,812.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหาดเล็ก6,403.5010,277.00-60.5 %ไม่ผ่าน2,610.132,121.3318.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมงอบ6,662.944,915.8926.2 %ผ่าน151.30197.83-30.8 %ไม่ผ่าน
อบจ. ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด7,330.473,160.3756.9 %ผ่าน521.431,744.74-234.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโสนไม่ครบ4,551.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ756.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองคันทรง7,135.242,897.8259.4 %ผ่าน1,959.611,027.0447.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่6,203.063,677.6140.7 %ผ่าน532.04384.6627.7 %ผ่าน
อบต. วังกระแจะ9,754.758,146.7416.5 %ไม่ผ่าน1,008.523,380.89-235.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เนินทราย6,617.203,122.6452.8 %ผ่าน235.33327.36-39.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่ากุ่ม7,623.145,735.1124.8 %ผ่าน3,919.69763.4680.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตะกาง17,588.144,508.4774.4 %ผ่าน936.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชำราก19,407.453,541.0081.8 %ผ่าน1,060.01959.749.5 %ไม่ผ่าน
อบต. แหลมกลัด6,805.075,699.9716.2 %ไม่ผ่าน960.891,796.32-86.9 %ไม่ผ่าน
อบต.คลองใหญ่6,921.536,953.85-0.5 %ไม่ผ่าน631.903,217.46-409.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด6,369.995,285.0017.0 %ไม่ผ่าน652.601,862.14-185.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง7,361.723,780.0048.7 %ผ่าน1,086.471,643.12-51.2 %ไม่ผ่าน
อบต. วังตะเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าโสม5,905.561,776.0069.9 %ผ่าน1,029.271,271.28-23.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สะตอ6,334.013,593.0043.3 %ผ่าน1,470.642,933.60-99.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ประณีต5,956.802,264.0062.0 %ผ่าน1,120.95975.4013.0 %ไม่ผ่าน
อบต. เทพนิมิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งนนทรี6,274.002,398.0061.8 %ผ่าน803.94700.4512.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ่อพลอย6,288.661,506.0076.1 %ผ่าน1,295.201,091.1015.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน6,328.582,322.5063.3 %ผ่าน936.66257.2772.5 %ผ่าน
อบต. ด่านชุมพลไม่ครบ4,232.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,183.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบอนไม่ครบ4,474.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,275.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นนทรีย์6,838.753,281.0052.0 %ผ่าน1,206.03337.2572.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ6,113.733,027.0050.5 %ผ่าน555.5995.0082.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองใหญ่ (อ.แหลมงอบ)ไม่ครบ6,252.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,925.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้6,692.102,500.0062.6 %ผ่าน1,050.431,498.00-42.6 %ไม่ผ่าน
อบต.เกาะกูดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก5,885.512,976.0049.4 %ผ่าน482.192,685.50-456.9 %ไม่ผ่าน