สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบ14,420.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางคล้า7,991.926,491.6918.8 %ไม่ผ่าน320.46172.2446.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางวัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะขนุนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าข้ามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางขนากไม่ครบ3,172.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ152.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากน้ำไม่ครบ2,438.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน6,912.874,660.6932.6 %ผ่าน3,468.62252.4992.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน42,053.147,914.0081.2 %ผ่าน1,586.881,352.7514.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา7,654.307,724.35-0.9 %ไม่ผ่าน374.32605.98-61.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพราชไม่ครบ7,097.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ962.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขตไม่ครบ5,229.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ393.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์6,433.533,679.0042.8 %ผ่าน311.50174.2544.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแปลงยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลาแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต7,527.525,721.1824.0 %ผ่าน314.14147.7553.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหอมศีลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวสำโรงไม่ครบ7,384.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่10,290.755,745.4644.2 %ผ่าน571.58346.1639.4 %ผ่าน
อบต. บ้านใหม่7,287.772,513.2865.5 %ผ่าน181.36128.6629.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา5,835.923,305.0043.4 %ผ่าน1,914.50219.9788.5 %ผ่าน
อบต.บางตีนเป็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางไผ่6,766.963,522.0048.0 %ผ่าน372.49133.0064.3 %ผ่าน
อบต. คลองจุกกระเฌอ6,208.034,720.0024.0 %ผ่าน369.60126.4665.8 %ผ่าน
อบต. บางแก้ว6,289.894,229.9232.8 %ผ่าน576.43184.3168.0 %ผ่าน
อบต. บางขวัญไม่ครบ4,018.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ221.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองนครเนื่องเขตไม่ครบ4,599.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ342.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังตะเคียนไม่ครบ3,573.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ94.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสธร6,960.484,320.0037.9 %ผ่าน321.95180.5043.9 %ผ่าน
อบต. บางพระ9,249.335,987.0035.3 %ผ่าน5,373.11323.1394.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห6,116.792,006.1067.2 %ผ่าน419.37123.5070.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง5,591.142,366.0057.7 %ผ่าน318.1494.8570.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง6,883.293,856.1144.0 %ผ่าน653.04265.8059.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร10,919.107,335.8432.8 %ผ่าน673.67575.7014.5 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองหลวงแพ่ง6,475.895,489.2715.2 %ไม่ผ่าน642.06693.67-8.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเตย6,928.422,981.6657.0 %ผ่าน573.91221.3161.4 %ผ่าน
อบต. บางสวนไม่ครบ4,110.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ148.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ดไม่ครบ2,111.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง6,757.253,082.0054.4 %ผ่าน590.33819.83-38.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สาวชะโงกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือไม่ครบ24,429.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ631.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรไม่ครบ5,634.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว6,091.142,494.9259.0 %ผ่าน2,232.89126.2894.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ6,135.572,651.4956.8 %ผ่าน569.98157.8472.3 %ผ่าน
อบต.สิงโตทอง18,489.253,715.0079.9 %ผ่าน673.07126.2881.2 %ผ่าน
อบต. หมอนทอง6,779.144,298.8936.6 %ผ่าน802.56475.0040.8 %ผ่าน
อบต. บึงน้ำรักษ์6,003.143,688.8738.6 %ผ่าน767.89182.8276.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนเกาะกาไม่ครบ4,218.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ561.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โยธะกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดอนฉิมพลี13,354.644,623.4865.4 %ผ่าน884.61831.256.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ศาลาแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพรงอากาศ6,967.124,407.0036.7 %ผ่าน841.70598.5028.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์12,287.2612,288.59-0.0 %ไม่ผ่าน682.414,144.30-507.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าสะอ้าน6,609.055,217.8121.1 %ผ่าน401.361,345.39-235.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ไม่ครบ6,294.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ800.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางสมัคร13,257.7716,764.64-26.5 %ไม่ผ่าน503.617,265.18-1,342.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางผึ้งไม่ครบ3,761.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ404.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางเกลือ6,185.802,975.0051.9 %ผ่าน413.28343.7816.8 %ไม่ผ่าน
อบต. สองคลองไม่ครบ3,410.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ443.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจอก7,886.694,834.0038.7 %ผ่าน758.91603.0020.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพิมพา7,082.033,738.0047.2 %ผ่าน485.04789.90-62.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หอมศีลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะไร่8,242.083,137.0061.9 %ผ่าน392.88192.7550.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองบ้านโพธิ์5,520.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ501.7663.1787.4 %ผ่าน
อบต. คลองประเวศ13,007.563,411.7073.8 %ผ่าน402.711,027.69-155.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายไม่ครบ2,658.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ324.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เทพราช5,845.131,984.0066.1 %ผ่าน456.43168.3263.1 %ผ่าน
อบต. หนองตีนนก6,047.812,927.0051.6 %ผ่าน429.5561.5885.7 %ผ่าน
อบต. หนองบัว5,628.772,292.8659.3 %ผ่าน408.79334.6418.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูดไม่ครบ4,238.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ171.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ไม่ครบ1,892.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ94.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดขวางไม่ครบ8,658.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,726.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สนามจันทร์6,395.753,240.0049.3 %ผ่าน390.72315.8319.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแสนภูดาษ7,469.006,676.9210.6 %ไม่ผ่าน391.53417.23-6.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สิบเอ็ดศอก5,696.541,444.4474.6 %ผ่าน504.73162.1167.9 %ผ่าน
อบต. เกาะขนุน7,817.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,071.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านซ่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าถ่าน7,081.133,056.0056.8 %ผ่าน623.36378.7839.2 %ผ่าน
อบต.หนองแหนไม่ครบ5,670.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ896.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน7,079.304,052.4742.8 %ผ่าน1,442.65457.7268.3 %ผ่าน
อบต. บางคา5,396.942,310.6057.2 %ผ่าน691.01159.7476.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ไม่ครบ533.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ236.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย6,546.433,452.6047.3 %ผ่าน860.79723.1116.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คู้ยายหมี7,350.333,212.7056.3 %ผ่าน1,401.501,638.90-16.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่ากระดาน20,971.8212,617.8139.8 %ผ่าน2,395.584,668.30-94.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดกระทิงไม่ครบ4,893.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ441.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แปลงยาวไม่ครบ4,452.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ348.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังเย็น8,036.988,279.45-3.0 %ไม่ผ่าน2,886.1488.7996.9 %ผ่าน
อบต. หัวสำโรง13,659.289,965.1527.0 %ผ่าน1,031.70684.0033.7 %ผ่าน
อบต. หนองไม้แก่น15,075.654,349.1871.2 %ผ่าน2,406.51517.8578.5 %ผ่าน
อบต. ท่าตะเกียบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองตะเกราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ก้อนแก้ว5,537.862,120.5061.7 %ผ่าน3,300.7361.6598.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บางเล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บางโรง5,547.042,002.7663.9 %ผ่าน614.4077.3287.4 %ผ่าน
อบต.บางตลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ