สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน390.318,790.58-2,152.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกบินทร์11,127.565,374.5851.7 %ผ่าน68,047.771,895.5997.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลประจันตคาม11,228.763,206.5071.4 %ผ่าน284.94188.0034.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ10,277.902,669.8574.0 %ผ่าน211.981,348.65-536.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์6,794.143,199.8952.9 %ผ่าน6,742.361,249.2081.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกปีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกมะกอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ6,989.755,422.9222.4 %ผ่าน417.71968.02-131.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง7,101.793,667.0048.4 %ผ่าน3,277.131,654.2349.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ครบ4,999.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,547.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระบัว6,180.206,296.49-1.9 %ไม่ผ่าน2,679.36831.8069.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี34,335.7734,421.53-0.2 %ไม่ผ่าน7,462.9010,013.15-34.2 %ไม่ผ่าน
อบต. รอบเมืองไม่ครบ4,614.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ940.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางเดชะ5,532.951,126.0079.6 %ผ่าน696.56902.50-29.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่างาม6,302.903,056.6351.5 %ผ่าน2,799.058,659.25-209.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ดงพระราม9,781.893,545.2463.8 %ผ่าน1,720.45179.0089.6 %ผ่าน
อบต. บ้านพระ40,227.697,155.5882.2 %ผ่าน678.592,262.13-233.4 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกไม้ลาย5,768.452,030.0064.8 %ผ่าน2,028.57246.0087.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงขี้เหล็ก25,314.507,484.4170.4 %ผ่าน803.32859.70-7.0 %ไม่ผ่าน
อบต. เนินหอม9,014.957,815.4813.3 %ไม่ผ่าน2,230.171,469.2334.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม7,356.932,431.0067.0 %ผ่าน530.58165.5068.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์42,102.648,630.6479.5 %ผ่าน7,265.304,199.5642.2 %ผ่าน
อบต. เมืองเก่าไม่ครบ9,685.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,968.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี10,155.847,500.7626.1 %ผ่าน915.681,341.39-46.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ย่านรี17,699.253,357.0081.0 %ผ่าน1,454.73604.6158.4 %ผ่าน
อบต. วังตะเคียน6,311.903,131.9150.4 %ผ่าน1,250.421,310.64-4.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หาดนางแก้ว9,127.089,884.33-8.3 %ไม่ผ่าน794.72458.0042.4 %ผ่าน
อบต.ลาดตะเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา7,335.825,082.6630.7 %ผ่าน1,231.14759.0038.3 %ผ่าน
อบต. บ่อทอง9,812.928,889.519.4 %ไม่ผ่าน978.63422.2256.9 %ผ่าน
ทม. หนองกี่64,161.3314,862.4976.8 %ผ่าน1,308.194,988.83-281.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาไม้แก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังท่าช้าง6,558.385,195.1420.8 %ผ่าน2,013.65993.7850.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี13,213.383,531.2373.3 %ผ่าน1,309.46835.9336.2 %ผ่าน
อบต. สำพันตา10,799.665,119.4152.6 %ผ่าน1,085.661,056.982.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สะพานหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ842.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งโพธิ์10,477.416,904.5634.1 %ผ่าน7,278.341,125.7084.5 %ผ่าน
อบต. แก่งดินสอ11,548.143,675.0068.2 %ผ่าน3,416.951,444.4657.7 %ผ่าน
อบต. บุพราหมณ์6,740.952,156.6068.0 %ผ่าน2,199.761,173.2546.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างไม่ครบ1,937.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ218.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางกระเบา6,334.373,139.2050.4 %ผ่าน1,771.44160.2691.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย6,108.212,895.0052.6 %ผ่าน650.68309.5352.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง5,401.383,958.0026.7 %ผ่าน701.16570.0018.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน6,698.423,543.4847.1 %ผ่าน670.56553.5317.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บางพลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางปลาร้า6,008.403,414.6643.2 %ผ่าน2,003.71278.8386.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะลอย8,185.893,286.0059.9 %ผ่าน7,201.74194.1797.3 %ผ่าน
อบต. บ้านหอยไม่ครบ4,791.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ617.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแสง5,659.873,640.0035.7 %ผ่าน1,474.26477.5367.6 %ผ่าน
อบต. ดงบัง6,344.123,793.0040.2 %ผ่าน563.32829.75-47.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คำโตนด9,989.099,578.904.1 %ไม่ผ่าน7,211.891,531.2478.8 %ผ่าน
อบต. บุฝ้าย8,159.746,485.1620.5 %ผ่าน1,983.01243.2587.7 %ผ่าน
อบต. หนองแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ499.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม284,287.2214,082.7395.0 %ผ่าน7,225.561,409.0580.5 %ผ่าน
อบต.ศรีมหาโพธิ6,721.713,021.1455.1 %ผ่าน957.872,166.70-126.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านทาม6,888.453,921.0043.1 %ผ่าน556.49967.62-73.9 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่าตูม26,842.464,980.0081.4 %ผ่าน15,972.18973.7593.9 %ผ่าน
อบต.ดงกระทงยามไม่ครบ4,985.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองโพรง7,502.595,679.0024.3 %ผ่าน7,206.183,172.0556.0 %ผ่าน
อบต.หัวหว้า13,789.088,238.5340.3 %ผ่าน1,088.551,661.00-52.6 %ไม่ผ่าน
อบต.กรอกสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกปีบ5,936.302,499.0057.9 %ผ่าน641.05469.2726.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,796.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่ชะเลือดไม่ครบ5,418.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ456.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์5,592.131,079.0080.7 %ผ่าน557.33236.1957.6 %ผ่าน