สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน4,847.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลองครักษ์36,026.2411,200.0768.9 %ผ่าน855.641,388.50-62.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะหวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. นครนายก10,884.9135,142.00-222.9 %ไม่ผ่าน4,866.8210,252.28-110.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านใหญ่7,333.174,955.0032.4 %ผ่าน1,527.711,219.2320.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม6,227.762,388.3061.7 %ผ่าน404.49591.70-46.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าทราย6,908.204,616.5233.2 %ผ่าน548.74397.3127.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬาไม่ครบ2,667.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ382.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงละครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวาไม่ครบ4,335.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สาริกา16,633.021,319.8892.1 %ผ่าน4,975.483,736.7424.9 %ผ่าน
อบต. หินตั้งไม่ครบ2,537.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,419.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาพระ7,022.213,933.5144.0 %ผ่าน673.991,719.50-155.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พรหมณี15,181.368,985.5040.8 %ผ่าน1,039.50490.0052.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย6,070.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ539.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะโพธิ์ไม่ครบ1,719.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีไม่ครบ2,563.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,148.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกกรวดไม่ครบ2,953.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ549.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ6,573.492,816.0057.2 %ผ่าน867.32714.4017.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแสง7,585.964,002.7947.2 %ผ่าน3,493.97972.6472.2 %ผ่าน
อบต. นาหินลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านพร้าว6,499.182,988.0954.0 %ผ่าน722.01833.70-15.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก7,609.863,913.9948.6 %ผ่าน880.582,236.49-154.0 %ไม่ผ่าน
อบต. อาษา5,649.553,277.0042.0 %ผ่าน395.73175.4855.7 %ผ่าน
อบต. ทองหลาง6,025.003,527.0041.5 %ผ่าน924.90253.6172.6 %ผ่าน
อบต. บางอ้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพิกุลออก6,736.662,725.0059.5 %ผ่าน4,813.09832.0382.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะไม่ครบ5,030.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาเพิ่ม6,318.215,213.0217.5 %ไม่ผ่าน851.641,301.76-52.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง6,746.335,095.0024.5 %ผ่าน736.441,042.83-41.6 %ไม่ผ่าน
อบต. พระอาจารย์7,057.625,377.6523.8 %ผ่าน852.751,331.78-56.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงศาลไม่ครบ7,593.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ875.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ศีรษะกระบือไม่ครบ4,432.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ227.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์แทน5,992.003,297.0045.0 %ผ่าน686.12822.76-19.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บางสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรายมูลไม่ครบ4,839.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,108.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางปลากดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางลูกเสือ14,961.097,770.0048.1 %ผ่าน8,474.23279.4096.7 %ผ่าน
อบต. องครักษ์9,860.896,284.9336.3 %ผ่าน524.191,192.44-127.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ชุมพลไม่ครบ3,980.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ391.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ