สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครราชสีมา33,931.0732,236.485.0 %ไม่ผ่าน859.631,166.55-35.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบัวใหญ่11,400.2115,242.21-33.7 %ไม่ผ่าน527.751,293.05-145.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปากช่อง20,427.009,022.5155.8 %ผ่าน1,247.35640.9648.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจอหอ8,931.7910,646.00-19.2 %ไม่ผ่าน354.79490.50-38.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโชคชัยไม่ครบ11,968.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,961.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองเมืองปัก10,405.777,848.0024.6 %ผ่าน479.63520.25-8.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสีคิ้ว11,801.067,400.0037.3 %ผ่าน501.384,001.35-698.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดจิกไม่ครบ22,547.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,299.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกกรวด9,716.272,713.0072.1 %ผ่าน215.93740.09-242.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านเกวียน14,599.5110,044.5831.2 %ผ่าน432.26285.4534.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านขุนทด11,593.3912,108.62-4.4 %ไม่ผ่าน375.882,501.45-565.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะค่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองคง9,783.716,348.2035.1 %ผ่าน238.371,254.08-426.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสูงเนิน8,826.005,405.8538.8 %ผ่าน452.085,111.70-1,030.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหินดาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกลางดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขามทะเลสอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง16,052.244,535.2371.7 %ผ่าน286.68301.07-5.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองไผ่ไม่ครบ4,120.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสวาย7,353.316,698.858.9 %ไม่ผ่าน383.981,733.25-351.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจระเข้หินไม่ครบ5,926.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจักราช9,246.3713.9699.8 %ผ่าน294.471,225.48-316.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมพวง7,872.084,853.8938.3 %ผ่าน479.94744.25-55.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแซะ7,821.133,235.3458.6 %ผ่าน265.73159.4240.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดแค6,102.182,662.0056.4 %ผ่าน345.70209.0039.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตะขบไม่ครบ4,173.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,400.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าช้าง7,364.193,719.1049.5 %ผ่าน366.87335.358.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพาลัย7,956.189,390.92-18.0 %ไม่ผ่าน368.85578.10-56.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนไทย5,812.873,141.4046.0 %ผ่าน185.96209.00-12.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์21,582.634,738.8578.0 %ผ่าน349.15896.26-156.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม6,472.983,824.7440.9 %ผ่าน321.66565.00-75.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปรุใหญ่18,458.0411,166.0039.5 %ผ่าน462.461,836.29-297.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพระทองคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดบัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อไม่ครบ2,523.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสีดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสิงสาง7,395.574,868.0034.2 %ผ่าน503.791,588.95-215.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองกราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย5,421.804,115.0024.1 %ผ่าน377.49759.22-101.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัววงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานไม่ครบ2,716.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ226.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา102,884.0557,882.5143.7 %ผ่าน15,036.7511,281.2525.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง13,083.9412,506.734.4 %ไม่ผ่าน822.989,214.48-1,019.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองจะบกไม่ครบ7,861.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะเริง7,757.252,014.0074.0 %ผ่าน354.97290.9718.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองระเวียง8,307.045,740.8630.9 %ผ่าน799.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลประทายไม่ครบ3,989.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,564.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หมื่นไวย12,504.455,111.7859.1 %ผ่าน6,358.862,010.2668.4 %ผ่าน
อบต. พลกรัง6,076.442,404.6560.4 %ผ่าน4,491.08150.7896.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม10,094.817,182.8428.8 %ผ่าน495.23384.7522.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวทะเล14,034.2915,499.45-10.4 %ไม่ผ่าน5,964.665,319.6310.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเกาะ6,534.933,974.6439.2 %ผ่าน1,823.23156.0091.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่11,273.8910,194.229.6 %ไม่ผ่าน684.983,823.50-458.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุดซา47,985.196,969.0085.5 %ผ่าน25,134.061,036.4195.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์8,330.235,283.6036.6 %ผ่าน722.802,001.21-176.9 %ไม่ผ่าน
อบต. จอหอ10,137.7411,148.19-10.0 %ไม่ผ่าน583.332,234.75-283.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด11,336.448,969.7520.9 %ผ่าน860.321,845.00-114.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไชยมงคล7,088.042,866.7559.6 %ผ่าน824.35423.5148.6 %ผ่าน
อบต. หนองบัวศาลา81,522.929,414.7188.5 %ผ่าน1,841.071,694.787.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสุรนารี8,419.928,291.471.5 %ไม่ผ่าน619.0646,831.00-7,464.9 %ไม่ผ่าน
อบต.สี่มุมไม่ครบ2,084.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ699.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลาด7,871.873,561.2354.8 %ผ่าน513.17336.6534.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม9,622.486,158.8536.0 %ผ่าน479.912,711.20-464.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แชะ6,619.992,699.0059.2 %ผ่าน1,041.64563.2645.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง7,792.844,173.0046.5 %ผ่าน1,068.53236.5977.9 %ผ่าน
อบต. ครบุรีไม่ครบ3,199.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ526.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกกระชาย6,522.572,388.9563.4 %ผ่าน2,050.46657.1268.0 %ผ่าน
อบต. จระเข้หิน6,019.751,883.0068.7 %ผ่าน2,342.32495.1978.9 %ผ่าน
อบต. มาบตะโกเอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอรพิมพ์6,877.112,534.0063.2 %ผ่าน817.99700.4814.4 %ไม่ผ่าน
อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ563.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำเพียก12,085.704,020.0066.7 %ผ่าน1,922.26474.1275.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลครบุรีใต้8,994.933,876.7156.9 %ผ่าน1,101.951,009.408.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะแบกบาน6,378.462,836.8255.5 %ผ่าน875.37579.1433.8 %ผ่าน
อบต. สระว่านพระยา7,270.342,967.0059.2 %ผ่าน385.56685.28-77.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เสิงสาง14,463.822,715.7581.2 %ผ่าน1,121.39380.9066.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน6,471.043,271.7549.4 %ผ่าน1,839.77455.2575.3 %ผ่าน
อบต. โนนสมบูรณ์6,721.852,350.0065.0 %ผ่าน1,442.49256.4382.2 %ผ่าน
อบต. กุดโบสถ์7,206.443,773.0047.6 %ผ่าน1,880.02674.9064.1 %ผ่าน
อบต. สุขไพบูลย์11,799.212,994.0074.6 %ผ่าน1,303.12663.8549.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองคง7,631.463,893.9949.0 %ผ่าน992.17162.6283.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด9,357.772,923.6568.8 %ผ่าน1,034.48270.6073.8 %ผ่าน
อบต. เทพาลัย10,658.301,565.1085.3 %ผ่าน1,025.21584.0043.0 %ผ่าน
อบต. ตาจั่น7,748.432,314.0070.1 %ผ่าน1,020.73747.6526.8 %ผ่าน
อบต. บ้านปรางค์6,207.463,181.0048.8 %ผ่าน71,930.28893.5598.8 %ผ่าน
อบต. หนองมะนาว6,752.523,088.0054.3 %ผ่าน3,324.65201.4093.9 %ผ่าน
อบต. หนองบัว11,414.402,289.9979.9 %ผ่าน390.22278.6128.6 %ผ่าน
อบต. โนนเต็ง5,600.363,552.1036.6 %ผ่าน865.48427.5050.6 %ผ่าน
อบต. ดอนใหญ่7,422.792,666.0064.1 %ผ่าน810.33325.9159.8 %ผ่าน
อบต. ขามสมบูรณ์7,732.783,783.0051.1 %ผ่าน3,725.95381.4589.8 %ผ่าน
อบต. บ้านเหลื่อม8,233.642,229.0072.9 %ผ่าน724.77155.4078.6 %ผ่าน
อบต. วังโพธิ์8,589.301,669.0080.6 %ผ่าน652.3595.0085.4 %ผ่าน
อบต. โคกกระเบื้อง17,103.973,110.0081.8 %ผ่าน1,284.69445.5565.3 %ผ่าน
อบต. ช่อระกา5,720.171,862.0067.4 %ผ่าน835.24142.5082.9 %ผ่าน
อบต. จักราช6,885.955,484.0020.4 %ผ่าน1,007.82264.6673.7 %ผ่าน
อบต. ทองหลาง6,007.742,524.0058.0 %ผ่าน703.76375.6046.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองขาม6,462.402,679.0058.5 %ผ่าน1,029.36248.1475.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง8,730.833,965.7654.6 %ผ่าน731.44241.0667.0 %ผ่าน
อบต. ศรีละกอ8,881.624,798.0046.0 %ผ่าน1,121.38212.1081.1 %ผ่าน
อบต. คลองเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ228.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินโคน7,370.222,837.1561.5 %ผ่าน887.55365.1058.9 %ผ่าน
อบต. กระโทก5,180.691,697.0067.2 %ผ่าน615.42103.1983.2 %ผ่าน
อบต. พลับพลา10,452.243,277.0068.6 %ผ่าน874.81630.3727.9 %ผ่าน
อบต. ท่าอ่าง7,825.514,256.0045.6 %ผ่าน1,074.09852.2720.7 %ผ่าน
อบต. ทุ่งอรุณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าลาดขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง5,915.762,992.0049.4 %ผ่าน855.49332.5061.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมไม่ครบ443.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ422.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โชคชัย7,910.733,498.0055.8 %ผ่าน713.02506.6628.9 %ผ่าน
อบต. ละลมใหม่พัฒนา11,338.733,117.0072.5 %ผ่าน799.51484.4039.4 %ผ่าน
อบต. ด่านเกวียน5,719.192,637.0053.9 %ผ่าน524.50427.6818.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน6,291.363,578.0043.1 %ผ่าน941.06860.638.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด9,337.747,034.4824.7 %ผ่าน952.15512.1146.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก7,388.152,646.0064.2 %ผ่าน3,121.03447.5085.7 %ผ่าน
อบต. ด่านใน6,691.884,093.6638.8 %ผ่าน1,005.06313.8468.8 %ผ่าน
อบต. ตะเคียน8,313.945,655.7932.0 %ผ่าน3,721.67668.4982.0 %ผ่าน
อบต. บ้านเก่า6,709.893,354.0050.0 %ผ่าน1,108.66418.0062.3 %ผ่าน
อบต. บ้านแปรง5,254.728,622.02-64.1 %ไม่ผ่าน1,046.38330.0568.5 %ผ่าน
อบต. พันชนะ6,358.343,721.0041.5 %ผ่าน130.11342.00-162.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สระจรเข้5,847.382,325.0060.2 %ผ่าน1,070.06475.0055.6 %ผ่าน
อบต. หนองกราด5,325.282,310.0056.6 %ผ่าน1,393.38373.4973.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด8,669.446,409.7826.1 %ผ่าน1,044.551,362.71-30.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัวละครไม่ครบ2,196.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ156.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินดาด22,787.744,017.4882.4 %ผ่าน1,023.53931.009.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยบง17,119.083,143.5481.6 %ผ่าน863.601,210.10-40.1 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนเมืองพัฒนา5,802.202,766.8552.3 %ผ่าน837.10285.2865.9 %ผ่าน
อบต. หนองไทร5,478.542,577.0053.0 %ผ่าน1,961.32259.1586.8 %ผ่าน
อบต. โนนไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่านจาก6,613.474,355.9134.1 %ผ่าน769.441,356.00-76.2 %ไม่ผ่าน
อบต. กำปัง7,253.914,593.0636.7 %ผ่าน818.50576.5529.6 %ผ่าน
อบต. สำโรง10,984.622,717.2875.3 %ผ่าน808.74317.0060.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูไม่ครบ2,702.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ227.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านวังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัลลังก์15,798.754,051.4474.4 %ผ่าน1,040.511.0099.9 %ผ่าน
อบต. สายออ7,837.411,768.7077.4 %ผ่าน642.54375.4041.6 %ผ่าน
อบต. ถนนโพธิ์6,310.521,955.3469.0 %ผ่าน681.01129.6881.0 %ผ่าน
อบต. มะค่า5,793.132,487.7857.1 %ผ่าน812.43409.5349.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลใหม่6,312.803,941.0637.6 %ผ่าน920.651,265.40-37.4 %ไม่ผ่าน
อบต. โตนด8,333.182,309.9972.3 %ผ่าน3,212.94996.9169.0 %ผ่าน
อบต.บิง5,561.922,103.1462.2 %ผ่าน663.59119.6582.0 %ผ่าน
อบต. ดอนชมพูไม่ครบ3,349.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ581.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท6,538.283,397.0048.0 %ผ่าน753.38690.258.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หลุมข้าว6,312.1715,343.72-143.1 %ไม่ผ่าน1,103.13389.5064.7 %ผ่าน
อบต.มะค่าไม่ครบ26,612.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ783.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พลสงคราม5,751.193,097.0046.2 %ผ่าน926.34655.5029.2 %ผ่าน
อบต. จันอัด5,875.322,760.0053.0 %ผ่าน628.95711.05-13.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ขามเฒ่า5,549.593,331.2040.0 %ผ่าน762.42826.11-8.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านคล้า6,663.143,860.0042.1 %ผ่าน624.08256.5058.9 %ผ่าน
อบต. ลำคอหงษ์7,017.543,460.2550.7 %ผ่าน756.18677.8510.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองปราสาท6,250.292,940.0053.0 %ผ่าน944.58386.2759.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนหวายไม่ครบ3,527.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ778.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำมูล5,946.791,438.0075.8 %ผ่าน527.94109.9179.2 %ผ่าน
อบต. ขามสะแกแสงไม่ครบ2,561.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ297.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนเมือง7,315.403,864.7247.2 %ผ่าน701.53395.4943.6 %ผ่าน
อบต. เมืองนาทไม่ครบ1,559.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ233.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชีวึก6,702.862,434.0063.7 %ผ่าน821.27608.1725.9 %ผ่าน
อบต. พะงาด5,039.271,732.0065.6 %ผ่าน733.87113.8684.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน5,883.272,749.0053.3 %ผ่าน750.25267.4764.3 %ผ่าน
อบต. เมืองเกษตร14,269.202,165.0084.8 %ผ่าน868.86259.4870.1 %ผ่าน
อบต. บัวใหญ่7,036.505,635.0419.9 %ไม่ผ่าน833.98435.7047.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยยางไม่ครบ1,940.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เสมาใหญ่6,707.521,633.1275.7 %ผ่าน724.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนตะหนิน10,565.312,811.2373.4 %ผ่าน691.16208.7569.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด5,957.892,889.0051.5 %ผ่าน3,786.38216.8794.3 %ผ่าน
อบต. โนนทองหลาง6,197.122,549.0058.9 %ผ่าน935.70163.9082.5 %ผ่าน
อบต. กุดจอก5,576.561,639.0070.6 %ผ่าน851.21147.0282.7 %ผ่าน
อบต. ด่านช้าง10,046.702,984.0070.3 %ผ่าน718.39289.5059.7 %ผ่าน
อบต. ขุนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแจ้งใหญ่6,046.463,191.1747.2 %ผ่าน762.09237.4268.8 %ผ่าน
อบต. ประทายไม่ครบ1,352.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระทุ่มราย12,728.442,299.0081.9 %ผ่าน1,018.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังไม้แดง5,517.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ911.3911,126.40-1,120.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร6,096.561,709.0072.0 %ผ่าน848.39118.0486.1 %ผ่าน
อบต. หนองพลวง6,824.181,478.0078.3 %ผ่าน812.7331.1696.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่ายไม่ครบ1,736.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หันห้วยทราย6,229.082,025.7267.5 %ผ่าน866.20258.1770.2 %ผ่าน
อบต. ดอนมันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ204.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นางรำ5,760.631,969.0065.8 %ผ่าน134.17336.50-150.8 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนเพ็ด6,427.202,575.0059.9 %ผ่าน876.79183.3579.1 %ผ่าน
อบต. ทุ่งสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกกลาง6,459.712,003.0069.0 %ผ่าน786.32415.9247.1 %ผ่าน
อบต. เมืองโดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปักธงชัย47,954.285,215.9889.1 %ผ่าน1,011.731,678.38-65.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุไม่ครบ4,805.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ786.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกไทย5,750.572,907.5149.4 %ผ่าน744.01342.0054.0 %ผ่าน
อบต.สำโรง อ.ปักธงชัย5,268.862,543.0051.7 %ผ่าน750.51406.8145.8 %ผ่าน
อบต. ตะขบ6,741.294,669.0030.7 %ผ่าน1,953.491,587.8118.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนกออก6,349.032,867.2254.8 %ผ่าน871.87744.9314.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน6,652.682,193.0067.0 %ผ่าน788.12209.0073.5 %ผ่าน
อบต. ตูม6,794.091,917.1371.8 %ผ่าน756.191,596.84-111.2 %ไม่ผ่าน
อบต. งิ้ว5,586.162,268.0759.4 %ผ่าน594.20322.4845.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช8,000.043,446.6656.9 %ผ่าน989.86916.777.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว6,246.763,540.1443.3 %ผ่าน1,017.89831.8618.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ภูหลวง36,104.904,223.9788.3 %ผ่าน1,107.29846.3323.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ6,599.113,562.3546.0 %ผ่าน1,072.31501.4553.2 %ผ่าน
อบต. สุขเกษม6,100.112,413.1260.4 %ผ่าน530.10564.46-6.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์30,034.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ395.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อปลาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ในเมือง8,844.033,972.0055.1 %ผ่าน829.49228.0072.5 %ผ่าน
อบต. สัมฤทธิ์ไม่ครบ5,509.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ692.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โบสถ์19,688.202,125.1789.2 %ผ่าน1,739.861,328.5623.6 %ผ่าน
อบต. กระเบื้องใหญ่7,489.332,158.2271.2 %ผ่าน6,024.01363.4094.0 %ผ่าน
อบต. ท่าหลวง8,530.391,449.9083.0 %ผ่าน1,045.80332.5068.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่102,726.047,009.4393.2 %ผ่าน1,031.791,778.78-72.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ชีวาน6,150.031,856.5069.8 %ผ่าน898.98231.4274.3 %ผ่าน
อบต. นิคมสร้างตนเอง192,994.812,570.8798.7 %ผ่าน5,423.95367.6993.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน5,714.371,729.0069.7 %ผ่าน3,010.14250.0091.7 %ผ่าน
อบต. ดงใหญ่10,714.997,541.2529.6 %ผ่าน1,053.09646.0038.7 %ผ่าน
อบต. ธารละหลอด5,432.90722.1086.7 %ผ่าน2,087.30219.8589.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง8,992.062,240.0075.1 %ผ่าน1,202.63380.0068.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยแถลง5,955.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ902.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับสวาย6,115.672,287.0062.6 %ผ่าน665.42238.0064.2 %ผ่าน
อบต. เมืองพลับพลา5,669.032,090.0063.1 %ผ่าน881.05334.4062.0 %ผ่าน
อบต. หลุ่งตะเคียน8,691.052,165.0075.1 %ผ่าน1,204.2610,823.55-798.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด6,139.781,767.0071.2 %ผ่าน993.79280.7671.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว10,057.594,023.5260.0 %ผ่าน795.85265.5666.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกงรถ5,291.661,619.7069.4 %ผ่าน384.79357.367.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หลุ่งประดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะโกไม่ครบ3,229.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ262.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยแคน7,161.612,342.8867.3 %ผ่าน643.73433.0132.7 %ผ่าน
อบต. ชุมพวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ประสุข6,776.953,893.2442.6 %ผ่าน958.65344.0964.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด7,306.636,007.0017.8 %ไม่ผ่าน1,382.4530,507.56-2,106.8 %ไม่ผ่าน
อบต. สาหร่าย5,061.251,625.0067.9 %ผ่าน796.26325.3459.1 %ผ่าน
อบต. ตลาดไทร7,451.605,216.7030.0 %ผ่าน1,115.491,007.009.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนรัง6,356.884,221.0033.6 %ผ่าน1,146.15483.0057.9 %ผ่าน
อบต. หนองหลัก10,096.66918.0090.9 %ผ่าน1,002.45187.7081.3 %ผ่าน
อบต. โนนตูม5,998.202,445.0059.2 %ผ่าน950.60403.2057.6 %ผ่าน
อบต. โนนยอไม่ครบ3,581.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ318.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สูงเนิน15,977.093,915.8075.5 %ผ่าน5,359.382,364.4055.9 %ผ่าน
อบต. เสมา6,241.063,659.0041.4 %ผ่าน999.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บุ่งขี้เหล็ก6,206.161,787.0471.2 %ผ่าน726.28518.7428.6 %ผ่าน
อบต. โนนค่าไม่ครบ1,428.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ361.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โค้งยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ234.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะเกลือเก่าไม่ครบ5,358.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,639.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะเกลือใหม่26,813.696,385.2076.2 %ผ่าน1,662.581,489.5010.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง14,452.943,425.0676.3 %ผ่าน826.63285.9365.4 %ผ่าน
อบต.หนองตะไก้10,643.432,485.0076.7 %ผ่าน2,382.28268.6288.7 %ผ่าน
อบต. กุดจิก5,671.111,417.0075.0 %ผ่าน319.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขามทะเลสอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โป่งแดง5,535.852,071.0062.6 %ผ่าน608.97403.7533.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพันดุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสรวง5,476.043,014.0045.0 %ผ่าน713.37649.259.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงอ้อ7,885.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ803.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สีคิ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กฤษณาไม่ครบ2,024.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดบัวขาว7,792.037,194.377.7 %ไม่ผ่าน2,419.251,719.3128.9 %ผ่าน
อบต. หนองหญ้าขาวไม่ครบ3,842.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,542.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส9,251.204,865.4247.4 %ผ่าน1,190.372,217.02-86.2 %ไม่ผ่าน
อบต. วังโรงใหญ่6,389.593,226.7749.5 %ผ่าน1,164.39172.4285.2 %ผ่าน
อบต. มิตรภาพ6,726.333,382.0049.7 %ผ่าน3,733.157,060.90-89.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวน้อย6,378.342,399.3762.4 %ผ่าน977.60305.3568.8 %ผ่าน
อบต. ปากช่อง7,751.573,556.4354.1 %ผ่าน1,401.443,465.86-147.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสีมามงคลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก17,068.375,330.2168.8 %ผ่าน1,431.831,751.87-22.4 %ไม่ผ่าน
อบต.วังกระทะ5,679.973,894.8031.4 %ผ่าน1,549.82323.6579.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหมูสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสาหร่าย8,152.756,311.3422.6 %ผ่าน1,570.645,272.81-235.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ขนงพระไม่ครบ9,167.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,225.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โป่งตาลอง6,373.991,643.7374.2 %ผ่าน2,685.79578.4178.5 %ผ่าน
อบต. คลองม่วง7,734.523,412.9755.9 %ผ่าน1,217.25832.4631.6 %ผ่าน
อบต. หนองน้ำแดง10,253.398,248.1319.6 %ไม่ผ่าน1,068.214,142.02-287.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังไทร11,094.334,664.0658.0 %ผ่าน1,360.042,381.80-75.1 %ไม่ผ่าน
อบต. พญาเย็น10,227.526,137.2440.0 %ผ่าน1,107.72541.9351.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนากไม่ครบ3,603.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ605.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สารภี5,653.243,102.0045.1 %ผ่าน1,746.98476.2572.7 %ผ่าน
อบต. ไทยเจริญ6,020.931,615.0073.2 %ผ่าน635.44281.6455.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต9,854.613,830.6161.1 %ผ่าน1,096.66454.9058.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมทอง6,673.413,204.8452.0 %ผ่าน893.361,039.73-16.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองตะไก้6,312.183,352.0046.9 %ผ่าน882.24579.5034.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า5,916.983,272.0044.7 %ผ่าน799.62341.7457.3 %ผ่าน
อบต. หนองไม้ไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แก้งสนามนางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,087.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ317.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงพะไลไม่ครบ4,253.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ417.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สีสุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงสำโรง6,450.752,396.0062.9 %ผ่าน856.42238.9572.1 %ผ่าน
อบต. โนนแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนตาเถร6,167.592,042.0066.9 %ผ่าน1,086.63310.6271.4 %ผ่าน
อบต. สำพะเนียง6,945.684,554.0034.4 %ผ่าน701.67177.4074.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนยาวใหญ่5,917.021,599.0073.0 %ผ่าน604.33360.0940.4 %ผ่าน
อบต. วังน้ำเขียว5,658.072,136.5062.2 %ผ่าน1,613.98915.6643.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ระเริง5,227.731,331.3874.5 %ผ่าน1,130.45285.3674.8 %ผ่าน
อบต. อุดมทรัพย์ไม่ครบ6,891.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,034.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทยสามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สำนักตะคร้อ15,544.401,345.0091.3 %ผ่าน992.78226.2077.2 %ผ่าน
อบต.หนองแวง28,931.754,058.0486.0 %ผ่าน1,420.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บึงปรือ13,852.382,404.0082.6 %ผ่าน1,318.56310.0576.5 %ผ่าน
อบต. วังยายทอง5,636.981,475.0073.8 %ผ่าน905.34188.0279.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองยาง7,013.562,930.0058.2 %ผ่าน1,018.45724.3028.9 %ผ่าน
อบต.กระเบื้องนอกไม่ครบ2,322.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ199.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ละหานปลาค้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนอุดม6,428.522,219.0065.5 %ผ่าน964.03564.2841.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.มาบกราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พังเทียม7,647.243,312.7656.7 %ผ่าน1,025.47282.2572.5 %ผ่าน
อบต.ทัพรั้งไม่ครบ3,887.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ763.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองหอยไม่ครบ2,698.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านยาง6,897.992,213.0067.9 %ผ่าน1,317.23623.2052.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช่องแมว7,105.693,527.8750.4 %ผ่าน1,240.081,586.95-28.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไพล6,910.053,264.0052.8 %ผ่าน838.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เมืองพะไล5,360.682,090.0061.0 %ผ่าน806.20184.5777.1 %ผ่าน
อบต. โนนจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ312.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวลาย5,838.542,654.0054.5 %ผ่าน917.09239.2173.9 %ผ่าน
อบต.หนองหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สีดา8,780.702,765.0068.5 %ผ่าน629.69275.5056.2 %ผ่าน
อบต.โพนทอง17,242.832,021.0088.3 %ผ่าน667.08166.4475.0 %ผ่าน
อบต.โนนประดู่22,681.675,989.9673.6 %ผ่าน946.52587.4037.9 %ผ่าน
อบต.สามเมือง7,345.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,401.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองตาดใหญ่8,391.082,485.0070.4 %ผ่าน1,817.30268.6285.2 %ผ่าน
อบต. ช้างทอง5,803.671,461.6074.8 %ผ่าน535.90242.2554.8 %ผ่าน
อบต. ท่าช้าง5,520.021,752.1668.3 %ผ่าน1,117.68110.0690.2 %ผ่าน
อบต. พระพุทธ6,783.442,541.0062.5 %ผ่าน538.74453.1515.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม8,809.954,319.4951.0 %ผ่าน740.07391.9047.0 %ผ่าน
อบต. หนองยาง6,122.932,958.7151.7 %ผ่าน987.91338.3565.8 %ผ่าน
อบต.พะเนา5,927.063,163.0046.6 %ผ่าน464.35236.0349.2 %ผ่าน