สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสมุทรปราการ 21,207.7529,890.40-40.9 %ไม่ผ่าน3,385.825,177.72-52.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลัดหลวงไม่ครบ39,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ179.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองพระประแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย38,470.4063,000.00-63.8 %ไม่ผ่าน808.17713.0811.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลด่านสำโรง15,459.4016,748.00-8.3 %ไม่ผ่าน6,247.14327.7894.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเมือง39,504.5029,322.0025.8 %ผ่าน3,520.9313,801.30-292.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเสาธง37,973.9315,820.0058.3 %ผ่าน453.41284.8037.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางบ่อไม่ครบ9,085.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางพลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์26,218.6422,921.0012.6 %ไม่ผ่าน1,022.654,111.85-302.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแพรกษา22,021.4443,000.00-95.3 %ไม่ผ่าน1,547.303,667.61-137.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองด่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,239.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า10,788.2511,000.00-2.0 %ไม่ผ่าน365.364,477.03-1,125.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู204,692.59128,769.0037.1 %ผ่าน3,589.2112,620.45-251.6 %ไม่ผ่าน
อบจ. สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองแพรกษา14,983.607,633.0049.1 %ผ่าน5,996.145,394.9910.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางโปรงไม่ครบ8,799.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ548.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางด้วน6,973.8411,411.00-63.6 %ไม่ผ่าน255.721,401.20-447.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพารักษ์24,202.2512,868.0046.8 %ผ่าน3,665.131,778.4151.5 %ผ่าน
อบต. บางบ่อ14,102.6913,878.001.6 %ไม่ผ่าน841.440.000.0 %รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ34,397.059,578.0072.2 %ผ่าน607.353,008.94-395.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย8,653.496,556.0024.2 %ผ่าน546.951,976.02-261.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเพรียง9,970.542,093.0079.0 %ผ่าน733.678,765.11-1,094.7 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองด่านไม่ครบ7,433.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,949.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง6,841.053,937.0042.5 %ผ่าน509.771,122.90-120.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองนิยมยาตรา7,662.104,144.0045.9 %ผ่าน4,213.481,406.6866.6 %ผ่าน
อบต. บางพลีใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางแก้ว31,528.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ720.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางปลา12,325.428,698.0029.4 %ผ่าน3,038.778,937.38-194.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง26,445.9419,000.0028.2 %ผ่าน3,423.997,340.85-114.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ10,643.6711,000.00-3.3 %ไม่ผ่าน3,356.833,872.40-15.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ13,048.779,950.0023.7 %ผ่าน654.191,669.65-155.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บางยอ9,427.6612,930.00-37.1 %ไม่ผ่าน5,347.882,522.4252.8 %ผ่าน
อบต.บางกระเจ้าไม่ครบ5,935.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ760.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง76,809.3429,249.0061.9 %ผ่าน234.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ6,238.542,113.0066.1 %ผ่าน191.06663.95-247.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว10,924.564,921.0055.0 %ผ่าน932.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรงคนองไม่ครบ2,391.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,590.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ10,450.048,475.0018.9 %ไม่ผ่าน121.04269.85-122.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านคลองสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมฟ้าผ่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ในคลองบางปลากด12,968.3314,435.00-11.3 %ไม่ผ่าน542.2521,497.22-3,864.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย10,824.426,064.0044.0 %ผ่าน3,375.991.00100.0 %ผ่าน
อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่9,108.547,000.0023.1 %ผ่าน3,385.731,531.8554.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่43,918.6822,416.0049.0 %ผ่าน602.411,196.53-98.6 %ไม่ผ่าน