สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองนางรองไม่ครบ186.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,003.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกระสัง7,573.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ240.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลประโคนชัย17,082.6118,560.16-8.6 %ไม่ผ่าน337.181,915.85-468.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละหานทราย7,511.526,465.0013.9 %ไม่ผ่าน476.60863.59-81.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำปลายมาศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสตึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองกี่10,612.476,541.7738.4 %ผ่าน416.582,844.50-582.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคูเมือง6,724.941,688.0074.9 %ผ่าน353.10413.52-17.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแคนดง7,588.803,370.0055.6 %ผ่าน402.991,743.60-332.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทะเมนชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโพธิ์9,258.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ587.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ6,668.682,307.5065.4 %ผ่าน211.01904.05-328.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกรวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์6,613.283,336.0049.6 %ผ่าน483.9214,276.09-2,850.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปะคำ6,358.554,098.3435.5 %ผ่าน930.392,356.50-153.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง11,127.888,080.8127.4 %ผ่าน806.893,324.90-312.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย7,970.093,440.9656.8 %ผ่าน403.94982.60-143.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุทไธสง10,330.035,149.3750.2 %ผ่าน391.85295.9324.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหงส์ไม่ครบ4,279.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยราช6,317.244,599.7927.2 %ผ่าน468.64796.00-69.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ9,203.987,000.0023.9 %ผ่าน444.721,106.10-148.7 %ไม่ผ่าน
อบจ. บุรีรัมย์ไม่ครบ29,600.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอิสาณ20,415.518,376.7459.0 %ผ่าน751.4111,019.70-1,366.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เสม็ด69,961.624,128.5094.1 %ผ่าน2,343.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านบัว8,025.703,269.6159.3 %ผ่าน718.54607.6215.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สะแกโพรง6,613.974,318.2834.7 %ผ่าน950.70627.2934.0 %ผ่าน
อบต.สวายจีก6,549.193,976.4739.3 %ผ่าน817.31613.6424.9 %ผ่าน
อบต. บ้านยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พระครูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองตาด8,044.304,715.7741.4 %ผ่าน3,697.36615.3583.4 %ผ่าน
อบต. ลุมปุ๊กไม่ครบ2,604.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองห้อง6,889.912,541.3363.1 %ผ่าน707.41366.1348.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง8,214.863,857.1353.0 %ผ่าน581.82352.0839.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองชุมเห็ด10,370.789,376.359.6 %ไม่ผ่าน790.261,760.20-122.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักเขต10,391.891,916.7881.6 %ผ่าน686.07654.504.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สะแกซำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กลันทา6,057.89473.6992.2 %ผ่าน576.08613.67-6.5 %ไม่ผ่าน
อบต.กระสังไม่ครบ4,657.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองฝาง11,988.515,731.3252.2 %ผ่าน1,000.1632.1996.8 %ผ่าน
อบต. คูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปะเคียบไม่ครบ4,031.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ812.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ6,275.303,133.4450.1 %ผ่าน742.19328.4655.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ6,126.943,674.7740.0 %ผ่าน846.20375.4055.6 %ผ่าน
อบต. หินเหล็กไฟ20,797.591,512.0092.7 %ผ่าน851.48307.3863.9 %ผ่าน
อบต. ตูมใหญ่6,705.683,547.7747.1 %ผ่าน958.60391.0159.2 %ผ่าน
อบต. หนองขมารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุดมธรรม6,822.342,842.0058.3 %ผ่าน930.36328.2564.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน10,511.002,647.8174.8 %ผ่าน1,114.24558.5049.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสองชั้น6,780.245,191.0023.4 %ผ่าน954.48689.9527.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน6,951.842,384.0065.7 %ผ่าน921.881,067.76-15.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเต็ง7,472.793,988.0046.6 %ผ่าน942.82570.0039.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ (กระสัง)7,033.623,258.0053.7 %ผ่าน696.34328.5752.8 %ผ่าน
อบต.ชุมแสง อ.นางรอง 6,690.843,094.0053.8 %ผ่าน665.18313.5052.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ9,506.812,619.0072.5 %ผ่าน826.85316.5061.7 %ผ่าน
อบต. ห้วยสำราญ5,437.682,603.0052.1 %ผ่าน759.22399.8047.3 %ผ่าน
อบต.กันทรารมณ์6,870.863,088.0055.1 %ผ่าน707.1844.3293.7 %ผ่าน
อบต. ศรีภูมิ4,948.931,533.0069.0 %ผ่าน674.77137.7579.6 %ผ่าน
อบต. นางรอง6,681.623,832.0042.6 %ผ่าน1,017.27215.8778.8 %ผ่าน
อบต.สะเดา อ.นางรอง6,319.032,840.0055.1 %ผ่าน988.35408.1658.7 %ผ่าน
อบต. ชุมแสง อ.สตึกไม่ครบ6,258.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ892.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโบสถ์5,009.624,554.779.1 %ไม่ผ่าน846.70401.9152.5 %ผ่าน
อบต. หนองกง6,320.641,441.0077.2 %ผ่าน665.78316.5052.5 %ผ่าน
อบต. ถนนหัก15,790.673,638.0077.0 %ผ่าน813.62331.5859.2 %ผ่าน
อบต. หนองไทร5,438.721,973.7063.7 %ผ่าน2,158.81228.0089.4 %ผ่าน
อบต. ก้านเหลือง5,321.401,427.0073.2 %ผ่าน666.48392.4041.1 %ผ่าน
อบต. บ้านสิงห์ไม่ครบ2,406.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ310.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำไทรโยง7,006.732,435.0065.2 %ผ่าน1,036.22143.7486.1 %ผ่าน
อบต. ทรัพย์พระยา5,795.142,012.0065.3 %ผ่าน785.93256.5067.4 %ผ่าน
อบต. หนองยายพิมพ์14,112.072,691.0080.9 %ผ่าน831.90260.5768.7 %ผ่าน
อบต. หัวถนน7,241.132,519.0065.2 %ผ่าน659.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง6,202.625,767.097.0 %ไม่ผ่าน544.09438.0319.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโสน5,473.082,365.9856.8 %ผ่าน1,036.22411.6260.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี13,451.276,425.3852.2 %ผ่าน521.95313.0040.0 %ผ่าน
อบต. เย้ยปราสาท6,098.051,472.0075.9 %ผ่าน759.84454.0640.2 %ผ่าน
อบต. เมืองไผ่ (หนองกี่)8,191.385,304.0035.2 %ผ่าน881.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนอะราง7,019.513,310.4152.8 %ผ่าน1,036.23664.3335.9 %ผ่าน
อบต. โคกสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งกระเต็น7,893.703,514.0055.5 %ผ่าน673.83296.6356.0 %ผ่าน
อบต. ท่าโพธิ์ชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสูง6,177.043,854.0037.6 %ผ่าน739.14528.6128.5 %ผ่าน
อบต. บุกระสังไม่ครบ2,840.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ394.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละหานทรายไม่ครบ3,586.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ680.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาจง18,112.944,848.7173.2 %ผ่าน1,072.87978.818.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่42,641.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,664.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแวง17,326.585,992.6265.4 %ผ่าน1,705.061,440.9015.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตะครองไม่ครบ3,654.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ731.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกว่าน6,939.484,095.0041.0 %ผ่าน869.81637.2226.7 %ผ่าน
อบต. ประโคนชัย7,153.693,100.8056.7 %ผ่าน827.88822.360.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแสลงโทนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละเวี้ยไม่ครบ2,185.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ119.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จรเข้มาก14,552.474,739.9467.4 %ผ่าน1,031.22796.8322.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู6,101.083,281.8546.2 %ผ่าน961.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกย่าง6,576.371,756.5073.3 %ผ่าน759.87313.2358.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกม้า6,075.844,644.0023.6 %ผ่าน3,316.61187.9394.3 %ผ่าน
อบต. ไพศาล12,892.072,463.0080.9 %ผ่าน825.14940.50-14.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ11,185.634,068.0063.6 %ผ่าน1,521.78684.3955.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาคอก17,075.992,766.0083.8 %ผ่าน1,344.45912.0032.2 %ผ่าน
อบต. หนองบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกมะขามไม่ครบ2,916.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตูม5,980.782,770.0053.7 %ผ่าน711.59258.4063.7 %ผ่าน
อบต. ประทัดบุ7,828.042,839.0063.7 %ผ่าน626.89551.5512.0 %ไม่ผ่าน
อบต. สี่เหลี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองไม้งามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปราสาท(อ.บ้านกรวด)6,466.192,018.2968.8 %ผ่าน891.18905.45-1.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สายตะกูไม่ครบ4,764.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ357.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินลาด6,558.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ699.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจันทบเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาดินเหนือ6,689.971,262.0081.1 %ผ่าน750.00366.2351.2 %ผ่าน
อบต. บ้านจาน7,725.672,635.0065.9 %ผ่าน862.16574.5233.4 %ผ่าน
อบต. บ้านเป้า7,176.201,652.1077.0 %ผ่าน694.29580.6916.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแวงไม่ครบ2,673.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ150.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง6,458.184,133.8636.0 %ผ่าน925.04613.3133.7 %ผ่าน
อบต. หายโศก6,019.922,895.0051.9 %ผ่าน1,024.31524.0448.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู5,673.002,489.0056.1 %ผ่าน2,074.31315.9784.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทะเมนชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตลาดโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองกระทิง5,758.514,179.0027.4 %ผ่าน823.22144.9182.4 %ผ่าน
อบต. โคกกลาง6,639.704,551.0031.5 %ผ่าน960.82285.0070.3 %ผ่าน
อบต. โคกสะอาด8,032.081,959.3075.6 %ผ่าน788.67499.8836.6 %ผ่าน
อบต. เมืองแฝกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านยางไม่ครบ3,047.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ470.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผไทรินทร์ไม่ครบ4,541.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ676.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกล่าม6,314.353,330.0047.3 %ผ่าน978.99298.0869.6 %ผ่าน
อบต. หินโคน6,748.592,866.0057.5 %ผ่าน721.18190.0073.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกไม่ครบ3,490.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ391.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บุโพธิ์5,415.511,582.0070.8 %ผ่าน846.74332.2760.8 %ผ่าน
อบต. หนองโดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีสตึก8,146.604,039.0050.4 %ผ่าน1,106.34846.2523.5 %ผ่าน
อบต. นิคม7,517.504,410.0041.3 %ผ่าน942.99709.2924.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งวัง13,847.70553.9896.0 %ผ่าน1,000.13140.8085.9 %ผ่าน
อบต. เมืองแก7,016.623,617.0048.5 %ผ่าน972.33997.16-2.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร่อนทอง6,745.663,597.0046.7 %ผ่าน910.63594.0934.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนมนต์6,184.292,377.0061.6 %ผ่าน639.04337.7347.2 %ผ่าน
อบต. ชุมแสง (กระสัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าม่วงไม่ครบ3,290.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ442.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสะแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สนามชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระสังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทยเจริญ6,893.134,918.0028.7 %ผ่าน710.64431.1039.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัว7,367.413,552.0551.8 %ผ่าน611.76427.2530.2 %ผ่าน
อบต. โคกมะม่วง12,594.454,153.3867.0 %ผ่าน1,286.921,119.6613.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หูทำนบ7,100.264,378.5538.3 %ผ่าน284.491,203.12-322.9 %ไม่ผ่าน
อบต. นาโพธิ์ไม่ครบ3,536.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ327.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านคู5,891.333,794.4035.6 %ผ่าน943.03397.7057.8 %ผ่าน
อบต. บ้านดู่6,059.424,152.0031.5 %ผ่าน836.83375.9055.1 %ผ่าน
อบต. ดอนกอก8,056.782,208.0072.6 %ผ่าน836.01288.6565.5 %ผ่าน
อบต. ศรีสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องคฺ์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 5,991.85777.6387.0 %ผ่าน619.65235.5562.0 %ผ่าน
อบต. ไทยสามัคคีไม่ครบ3,663.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ578.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองชัยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เสาเดียว6,023.343,927.0034.8 %ผ่าน798.82141.3382.3 %ผ่าน
อบต. เมืองฝ้าย7,224.406,821.775.6 %ไม่ผ่าน896.67388.0556.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง6,002.982,719.0054.7 %ผ่าน608.21251.1058.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจันดุม14,337.769,264.0035.4 %ผ่าน3,167.06696.8178.0 %ผ่าน
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น9,017.454,094.0054.6 %ผ่าน4,512.24689.0984.7 %ผ่าน
อบต. ป่าชันไม่ครบ1,960.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สะเดา5,427.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ682.78620.439.1 %ไม่ผ่าน
อบต. สำโรง5,577.872,070.0062.9 %ผ่าน794.00513.0035.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยราช6,264.431,800.0071.3 %ผ่าน2,519.93482.6080.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามแวง5,378.502,391.0055.5 %ผ่าน478.9476.0084.1 %ผ่าน
อบต. ตาเสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สนวนไม่ครบ2,853.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ219.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก6,581.431,791.0072.8 %ผ่าน549.43661.28-20.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสุวรรณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งจังหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโกรกแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงอีจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชำนิ8,512.311,809.9878.7 %ผ่าน651.97520.2120.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองปล่องไม่ครบ2,756.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ280.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช่อผกาไม่ครบ1,518.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ290.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสนวน5,357.362,484.3753.6 %ผ่าน580.28266.3654.1 %ผ่าน
อบต. หนองแวง5,887.732,673.0054.6 %ผ่าน510.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทองหลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แดงใหญ่6,566.242,944.7555.2 %ผ่าน820.49459.7844.0 %ผ่าน
อบต. กู่สวนแตงไม่ครบ5,370.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ390.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง24,927.073,016.0087.9 %ผ่าน16,954.57695.5195.9 %ผ่าน
อบต. โนนดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ส้มป่อย5,344.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ944.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านด่าน9,813.976,269.6636.1 %ผ่าน1,698.091,028.1239.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปราสาทไม่ครบ4,744.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ318.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนขวาง6,111.222,284.3062.6 %ผ่าน2,931.96957.6067.3 %ผ่าน
อบต.แคนดง6,764.071,815.0073.2 %ผ่าน1,047.52263.5774.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สระบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายไม่ครบ3,275.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ809.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เจริญสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.อีสานเขต5,492.172,141.0061.0 %ผ่าน912.73156.8082.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลถาวร8,965.835,650.2937.0 %ผ่าน1,167.97709.5539.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.มะเฟือง6,107.822,178.0064.3 %ผ่าน851.42459.3346.1 %ผ่าน
อบต.พุทธไธสง5,606.961,939.0065.4 %ผ่าน3,500.61457.4986.9 %ผ่าน
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา5,912.062,884.0051.2 %ผ่าน805.04408.1449.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยหิน8,311.6418,210.00-119.1 %ไม่ผ่าน922.59285.0069.1 %ผ่าน