สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบ25,857.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ9,960.399,096.788.7 %ไม่ผ่าน273.792,427.15-786.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกังแอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสำโรงทาบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจอมพระ7,751.563,110.0059.9 %ผ่าน288.921,425.00-393.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมพลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าตูม5,528.302,226.0059.7 %ผ่าน237.60198.9616.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท10,982.515,016.3654.3 %ผ่าน420.642.8599.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบัวเชด7,034.583,982.0043.4 %ผ่าน479.141,482.10-209.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองทีไม่ครบ7,579.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ628.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลรัตนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ไม่ครบ5,882.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,095.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,189.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.สุรินทร์ไม่ครบ41,290.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,560.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตั้งใจไม่ครบ3,472.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ544.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เพี้ยรามไม่ครบ4,039.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ995.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี5,798.285,639.882.7 %ไม่ผ่าน944.50487.5748.4 %ผ่าน
อบต. ท่าสว่าง8,466.531,275.0084.9 %ผ่าน927.08687.7525.8 %ผ่าน
อบต. สลักได7,817.265,926.0024.2 %ผ่าน747.572,669.08-257.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงไม่ครบ3,177.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ533.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แกใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นอกเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,649.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.คอโด7,340.756,396.4212.9 %ไม่ผ่าน700.13639.568.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สวาย8,441.631,252.5085.2 %ผ่าน904.80821.369.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เฉนียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์5,879.272,585.3956.0 %ผ่าน818.49372.5054.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวไม่ครบ1,883.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ111.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองที21,902.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ968.661,364.96-40.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลราม6,634.394,623.2530.3 %ผ่าน772.18631.8718.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บุฤาษี6,648.753,162.2152.4 %ผ่าน661.41452.3631.6 %ผ่าน
อบต. ตระแสง6,547.753,112.3352.5 %ผ่าน697.70355.4149.1 %ผ่าน
อบต. แสลงพันธ์14,087.103,306.0076.5 %ผ่าน1,011.09340.0566.4 %ผ่าน
อบต. กาเกาะ8,767.662,129.7675.7 %ผ่าน719.78553.6923.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพรขลา5,809.494,249.3226.9 %ผ่าน911.15547.6839.9 %ผ่าน
อบต. ศรีณรงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยะวึก5,533.543,662.8233.8 %ผ่าน807.26938.43-16.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองบัว11,767.275,347.0254.6 %ผ่าน318.67476.11-49.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสระขุดไม่ครบ3,099.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ483.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระเบื้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ5,649.282,361.9058.2 %ผ่าน912.30296.7967.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม6,502.055,230.0019.6 %ไม่ผ่าน1,056.20242.0377.1 %ผ่าน
อบต. กระโพ6,764.143,841.7943.2 %ผ่าน1,167.321,374.49-17.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ7,221.164,656.1635.5 %ผ่าน961.10541.2743.7 %ผ่าน
อบต. โพนครกไม่ครบ2,522.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ620.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว8,945.583,062.0465.8 %ผ่าน727.90249.5165.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเมธีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งกุลา5,888.013,264.0044.6 %ผ่าน929.24368.5560.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ6,611.833,729.1243.6 %ผ่าน67.23225.00-234.7 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองลีงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกระหาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบุแกรง7,367.422,775.0062.3 %ผ่าน782.67781.980.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองสนิทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านผือไม่ครบ3,506.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลุ่มระวีไม่ครบ1,645.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ558.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชุมแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เป็นสุข7,801.842,104.0073.0 %ผ่าน567.801.8599.7 %ผ่าน
อบต. กังแอน6,194.584,217.1931.9 %ผ่าน746.57627.0016.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ทมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพลไม่ครบ2,318.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ355.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ6,400.833,245.1449.3 %ผ่าน1,144.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งมน5,453.301,500.0072.5 %ผ่าน701.54426.2439.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา11,001.034,326.0060.7 %ผ่าน9,394.54845.4191.0 %ผ่าน
อบต. หนองใหญ่12,365.573,839.4069.0 %ผ่าน922.11560.6439.2 %ผ่าน
อบต. โคกยาง6,865.474,848.0029.4 %ผ่าน1,060.561,044.661.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกสะอาด7,286.832,074.4871.5 %ผ่าน827.26641.6422.4 %ผ่าน
อบต. บ้านไทร6,304.003,764.0040.3 %ผ่าน839.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โชคนาสามไม่ครบ2,082.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เชื้อเพลิงไม่ครบ3,766.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ536.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ปราสาทหนง5,740.011,464.0074.5 %ผ่าน651.83186.0071.5 %ผ่าน
อบต. ตานีไม่ครบ2,260.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ641.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านพลวง5,775.813,048.0047.2 %ผ่าน749.00508.9532.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล6,882.593,377.3250.9 %ผ่าน770.90891.07-15.6 %ไม่ผ่าน
อบต. สมุด5,671.601,054.4881.4 %ผ่าน2,432.54165.4293.2 %ผ่าน
อบต. ประทัดบุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกาบเชิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูตันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่านไม่ครบ3,621.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,427.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกตะเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รัตนบุรีไม่ครบ5,484.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ90.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุไม่ครบ201.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ361.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดอนแรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง5,141.211,889.0063.3 %ผ่าน683.87592.0613.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัวบานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่6,047.282,514.0058.4 %ผ่าน739.73561.5724.1 %ผ่าน
อบต. เบิดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียวไม่ครบ2,153.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ392.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดขาคีมไม่ครบ1,909.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ296.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนม6,230.166,133.181.6 %ไม่ผ่าน726.0094.9586.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก5,755.642,212.0061.6 %ผ่าน748.48413.0744.8 %ผ่าน
อบต. หนองระฆังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแคนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวงัว5,547.491,908.0065.6 %ผ่าน550.04194.4064.7 %ผ่าน
อบต. หนองอียอ5,997.053,165.0647.2 %ผ่าน579.46204.3564.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง5,862.952,443.0058.3 %ผ่าน712.59289.6359.4 %ผ่าน
อบต. ตรึม8,463.914,138.0451.1 %ผ่าน758.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จารพัต6,703.423,573.0646.7 %ผ่าน964.22311.1067.7 %ผ่าน
อบต. ยาง16,298.466,188.2462.0 %ผ่าน8,449.86462.0094.5 %ผ่าน
อบต. แตลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวไม่ครบ2,502.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ563.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คาละแมะ6,221.902,154.0065.4 %ผ่าน699.40365.8947.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองขวาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช่างปี่16,394.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ779.95327.3758.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย6,153.222,640.0057.1 %ผ่าน499.76631.35-26.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ขวาวใหญ่5,213.161,793.0065.6 %ผ่าน609.86371.6539.1 %ผ่าน
อบต. นารุ่ง5,383.973,769.3630.0 %ผ่าน561.30234.0858.3 %ผ่าน
อบต. ตรมไพร5,529.222,907.0047.4 %ผ่าน496.49327.3734.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผักไหมไม่ครบ3,864.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ484.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สังขะ6,647.663,933.0040.8 %ผ่าน1,071.711,121.33-4.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.คม5,467.316,905.71-26.3 %ไม่ผ่าน989.69199.0679.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้วไม่ครบ5,199.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ266.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านจารย์7,937.723,262.0058.9 %ผ่าน1,112.68445.9559.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะกาดไม่ครบ3,417.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ614.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาตุม6,464.014,476.0030.8 %ผ่าน1,077.40678.8337.0 %ผ่าน
อบต. ทับทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคงไม่ครบ3,798.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ680.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำดวน8,146.672,329.1871.4 %ผ่าน856.83502.0241.4 %ผ่าน
อบต. โชกเหนือไม่ครบ4,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ366.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.อู่โลก5,830.432,079.0064.3 %ผ่าน918.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตรำดมไม่ครบ2,290.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตระเปียงเตียไม่ครบ2,241.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ500.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำโรงทาบ5,826.273,924.9632.6 %ผ่าน876.04468.1346.6 %ผ่าน
อบต. หนองไผ่ล้อม6,864.244,706.2831.4 %ผ่าน913.22485.6846.8 %ผ่าน
อบต. กระออมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองฮะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุข7,891.383,473.0056.0 %ผ่าน664.830.000.0 %รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะแก้วไม่ครบ3,640.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ233.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหมื่นศรี7,901.624,478.0043.3 %ผ่าน4,122.24623.1584.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ6,970.761.00100.0 %ผ่าน681.33549.0119.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สะโนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ไม่ครบ5,478.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ298.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด5,219.60ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,133.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะเดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรัสไม่ครบ2,617.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ596.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาวัง5,637.682,333.0058.6 %ผ่าน862.25263.7169.4 %ผ่าน
อบต. อาโพน7,693.872,555.0066.8 %ผ่าน7,099.29605.0091.5 %ผ่าน
อบต. สำเภาลูนไม่ครบ1,569.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ283.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บักไดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกกลาง5,882.292,412.0059.0 %ผ่าน1,027.07120.8288.2 %ผ่าน
อบต.จีกแดกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ณรงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แจนแวนไม่ครบ3,602.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ442.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตรวจ6,243.421,448.0076.8 %ผ่าน1,164.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองแวง7,817.443,516.0055.0 %ผ่าน862.21573.1133.5 %ผ่าน
อบต.ศรีสุข7,160.433,627.0049.3 %ผ่าน799.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์5,842.613,550.0039.2 %ผ่าน697.77134.6580.7 %ผ่าน
อบต.บึง6,823.022,466.3663.9 %ผ่าน676.08286.9057.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก5,726.073,520.0038.5 %ผ่าน1,199.96320.7073.3 %ผ่าน
อบต.ปราสาททอง6,338.592,187.2965.5 %ผ่าน586.80348.5340.6 %ผ่าน
อบต.บ้านแร่6,062.023,297.6645.6 %ผ่าน678.95475.2930.0 %ผ่าน
อบต.คำผง7,203.454,381.0039.2 %ผ่าน669.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนน5,360.973,541.0033.9 %ผ่าน745.39606.0918.7 %ไม่ผ่าน
อบต.ระเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองเทพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ