สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์10,752.8114,647.20-36.2 %ไม่ผ่าน5,446.645,870.75-7.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุนหาญ8,812.884,244.0251.8 %ผ่าน4,971.992,501.9249.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์7,329.532,234.3169.5 %ผ่าน549.46747.05-36.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพยุห์21,709.216,895.5268.2 %ผ่าน357.66878.55-145.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไพรบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองคงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย6,096.8911,245.15-84.4 %ไม่ผ่าน723.88895.32-23.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ7,216.395,320.4626.3 %ผ่าน437.941,665.77-280.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน6,020.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ396.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ซำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะดอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองครก6,303.486,949.00-10.2 %ไม่ผ่าน737.36835.05-13.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนข่า5,574.1733,604.07-502.9 %ไม่ผ่าน593.32460.3922.4 %ผ่าน
อบต. โพนค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนเขวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หญ้าปล้อง5,975.140.000.0 %รายงานไม่ครบ1,967.73276.5985.9 %ผ่าน
อบต. ทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไฮไม่ครบ2,088.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำคำ9,038.003,940.4656.4 %ผ่าน888.831,437.10-61.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หมากเขียบไม่ครบ6,473.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลิ้นฟ้า5,488.545,936.09-8.2 %ไม่ผ่าน55.13145.24-163.5 %ไม่ผ่าน
อบต. คอนกาม5,976.811,900.0068.2 %ผ่าน1,957.06280.5385.7 %ผ่าน
อบต. โนนคูณ5,971.583,181.7946.7 %ผ่าน779.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเมืองฮามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่ไม่ครบ4,012.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ311.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทาม6,647.894,259.0035.9 %ผ่าน760.54140.1681.6 %ผ่าน
อบต. ละทายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ155.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย6,030.302,561.0057.5 %ผ่าน827.61153.8581.4 %ผ่าน
อบต. อีปาด5,261.431,793.0065.9 %ผ่าน752.8244.2694.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย5,634.193,492.0038.0 %ผ่าน821.530.000.0 %รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวไม่ครบ2,102.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ295.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดู่ (กันทรารมย์)5,214.814,025.0022.8 %ผ่าน519.3593.2882.0 %ผ่าน
อบต. ผักแพวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จาน (กันทรารมย์)ไม่ครบ4,107.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ311.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำเนียมไม่ครบ3,806.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ199.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงมะลู7,173.684,733.0034.0 %ผ่าน1,013.81793.6321.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา10,368.275,740.5644.6 %ผ่าน999.57368.5063.1 %ผ่าน
อบต. เมือง6,023.482,742.0054.5 %ผ่าน750.06388.5148.2 %ผ่าน
อบต. สังเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำอ้อมไม่ครบ2,772.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ294.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละลายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง5,293.914,351.3217.8 %ไม่ผ่าน1,699.66261.9784.6 %ผ่าน
อบต. ตระกาจ5,956.334,861.7318.4 %ไม่ผ่าน767.78551.9528.1 %ผ่าน
อบต. จานใหญ่ไม่ครบ5,829.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ261.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน6,613.783,415.0048.4 %ผ่าน1,067.74777.5727.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชำ5,841.052,773.0052.5 %ผ่าน2,033.03220.2189.2 %ผ่าน
อบต. กระแชง27,333.1043,456.00-59.0 %ไม่ผ่าน1,081.44866.9719.8 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด6,182.87835.0086.5 %ผ่าน649.24299.0553.9 %ผ่าน
อบต. เสาธงชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขนุน7,520.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ926.38386.6358.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนกล้วยไม่ครบ4,732.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ486.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เวียงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งใหญ่7,049.223,796.0046.2 %ผ่าน824.45343.0558.4 %ผ่าน
อบต. ภูผาหมอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ269.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กันทรารมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ใจดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดองกำเม็ดไม่ครบ13,661.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,126.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสนไม่ครบ21,017.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ938.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่13,410.404,957.2063.0 %ผ่าน1,043.16428.5858.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ไม่ครบ4,059.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ557.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาอุด11,516.663,139.4072.7 %ผ่าน818.20534.8134.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยเหนือ7,010.763,306.0052.8 %ผ่าน917.96378.4058.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยใต้5,335.98404.2192.4 %ผ่าน694.80126.6281.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือไม่ครบ2,732.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ345.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะเคียน5,614.032,107.0062.5 %ผ่าน692.68378.1045.4 %ผ่าน
อบต. นิคมพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเพชรไม่ครบ312.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ59.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปราสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำโรงตาเจ็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กฤษณาไม่ครบ1,653.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ552.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลมศักดิ์6,812.514,795.8629.6 %ผ่าน597.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองฉลอง5,965.932,732.0054.2 %ผ่าน623.7877.7587.5 %ผ่าน
อบต. ศรีตระกูล5,466.282,009.0063.2 %ผ่าน564.92124.7277.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสะอาด6,054.601,893.0068.7 %ผ่าน522.01153.4070.6 %ผ่าน
อบต. ไพรบึง7,341.599,043.00-23.2 %ไม่ผ่าน873.66207.7776.2 %ผ่าน
อบต. ดินแดงไม่ครบ2,773.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ224.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปราสาทเยอ6,187.014,429.0028.4 %ผ่าน656.5447.0492.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำโรงพลันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์6,217.98968.0084.4 %ผ่าน674.10206.2069.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน6,081.482,137.0064.9 %ผ่าน524.26252.5051.8 %ผ่าน
อบต. พิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กู่6,286.174,291.6531.7 %ผ่าน942.21985.35-4.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองเชียงทูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตูมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำโรงปราสาทไม่ครบ2,390.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดู่ (ปรางค์กู่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิมายเหนือ5,629.402,366.0058.0 %ผ่าน503.54106.0278.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสิ6,472.323,539.0045.3 %ผ่าน536.81301.5043.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง8,950.645,118.8742.8 %ผ่าน1,886.87570.8369.7 %ผ่าน
อบต. พรานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์วงศ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกระหวัน12,207.225,330.0056.3 %ผ่าน1,079.31900.1516.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ขุนหาญไม่ครบ3,035.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ311.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสูง6,133.373,794.0038.1 %ผ่าน689.18212.0269.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกันทรอม6,433.765,922.008.0 %ไม่ผ่าน1,326.19686.5248.2 %ผ่าน
อบต. ภูฝ้าย5,106.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ752.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยจันทร์6,252.772,627.0058.0 %ผ่าน1,013.68261.7474.2 %ผ่าน
อบต. เมืองคงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองแคน5,530.810.000.0 %รายงานไม่ครบ782.5655.3092.9 %ผ่าน
อบต. หนองแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จิกสังข์ทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่าน5,285.583,127.9340.8 %ผ่าน618.48391.4836.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่6,110.201,921.3368.6 %ผ่าน662.03431.8534.8 %ผ่าน
อบต. หนองอึ่งไม่ครบ4,040.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ265.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวหุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลส้มป่อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หว้านคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้างปี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อีหล่ำ5,810.422,187.0062.4 %ผ่าน462.02610.30-32.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ก้านเหลืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งไชยไม่ครบ1,072.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ230.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แขมไม่ครบ2,910.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองไฮไม่ครบ1,998.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขะยูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวช้างไม่ครบ2,044.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ398.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รังแร้ง5,532.142,050.0062.9 %ผ่าน641.22217.6766.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปะอาว6,392.334,859.0024.0 %ผ่าน567.70475.5716.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองห้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ไม่ครบ5,225.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ850.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกหล่าม4,722.453,857.0618.3 %ไม่ผ่าน451.57178.4060.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกจานไม่ครบ4,290.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,041.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เป๊าะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยทับทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กล้วยกว้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ327.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผักไหม9,142.674,603.7849.6 %ผ่าน689.53464.1132.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจานแสนไชยไม่ครบ19,010.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ปราสาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง6,058.194,270.0029.5 %ผ่าน877.71271.3669.1 %ผ่าน
อบต. เหล่ากวาง5,425.093,128.0042.3 %ผ่าน727.71250.3765.6 %ผ่าน
อบต. ศรีแก้ว6,422.822,341.9263.5 %ผ่าน677.95329.8051.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย38,969.9310,115.0074.0 %ผ่าน630.44367.2241.8 %ผ่าน
อบต. สระเยาว์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมไม่ครบ3,710.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ367.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เสื่องข้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีโนนงามไม่ครบ1,670.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ183.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะพุงไม่ครบ95,001.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำเกลี้ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละเอาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขิน10,593.983,559.0066.4 %ผ่าน880.52261.6670.3 %ผ่าน
อบต. รุ่งระวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบุสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดวนใหญ่ไม่ครบ4,824.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ792.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วไม่ครบ2,995.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ452.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสำราญ5,802.602,428.0058.2 %ผ่าน582.03480.9217.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งสว่างไม่ครบ2,862.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ660.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังหินไม่ครบ2,893.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ621.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกตาล5,571.682,754.7350.6 %ผ่าน746.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยตามอญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ห้วยตึ้กชูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละลม5,498.182,229.0059.5 %ผ่าน651.55326.3049.9 %ผ่าน
อบต. ตะเคียนรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไพรพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ612.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาโกนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เสียว10,155.3917,171.57-69.1 %ไม่ผ่าน897.04722.7419.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหว้า7,273.693,554.0051.1 %ผ่าน903.41663.8726.5 %ผ่าน
อบต.หนองงูเหลือม6,203.595,291.3414.7 %ไม่ผ่าน805.04221.0672.5 %ผ่าน
อบต. หนองฮางไม่ครบ1,830.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ256.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พยุห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พรหมสวัสดิ์ไม่ครบ3,699.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ482.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตำแยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ264.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองค้า5,933.842,518.0057.6 %ผ่าน545.26323.9340.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโดด6,067.473,011.0050.4 %ผ่าน733.24400.5445.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวไม่ครบ2,347.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ478.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองม้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลผือใหญ่6,330.674,903.7422.5 %ผ่าน446.80511.54-14.5 %ไม่ผ่าน
อบต.อีเซ5,906.04533.1091.0 %ผ่าน485.99363.6925.2 %ผ่าน
อบต.กุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.คลีกลิ้ง6,528.813,332.0049.0 %ผ่าน759.59794.93-4.7 %ไม่ผ่าน
อบต.หนองบัวดงไม่ครบ2,815.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โจดม่วง6,730.702,948.0056.2 %ผ่าน624.37142.3877.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ