สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครอุบลราชธานี67,610.04131,885.13-95.1 %ไม่ผ่าน2,598.5334,341.74-1,221.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองเดชอุดม11,183.6311,302.10-1.1 %ไม่ผ่าน444.128,876.47-1,898.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตระการพืชผล15,137.0013,782.009.0 %ไม่ผ่าน756.861,290.49-70.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอุบล71,092.909,688.4786.4 %ผ่าน5,044.972,539.2149.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น17,823.895,321.0070.1 %ผ่าน498.81933.28-87.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขื่องในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาลสุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาจะหลวยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเยียไม่ครบ11,033.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,360.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาส่วง8,519.6914,187.82-66.5 %ไม่ผ่าน315.99930.96-194.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวงาม10,264.745,057.0050.7 %ผ่าน565.97950.00-67.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม10,291.159,846.504.3 %ไม่ผ่าน4,186.381,375.0067.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุณฑริกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ14,627.243,108.0078.8 %ผ่าน405.311,200.34-196.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ไม่ครบ16,794.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,475.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง6,783.355,405.0020.3 %ผ่าน167.74234.41-39.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอ่างศิลา12,420.763,643.0070.7 %ผ่าน13,335.001,155.4491.3 %ผ่าน
อบจ.อุบลราชธานีไม่ครบ196,006.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ22,437.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองขอน6,642.902,763.0058.4 %ผ่าน785.19295.9562.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขามใหญ่18,287.9510,628.0041.9 %ผ่าน897.758,564.85-854.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองแจระแม6,611.236,655.50-0.7 %ไม่ผ่าน768.625,653.50-635.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยไม่ครบ8,779.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,875.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระโสบไม่ครบ4,889.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดไม่ครบ8,830.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,540.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขี้เหล็กไม่ครบ5,235.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ482.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปะอาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาคำ7,218.353,938.0045.4 %ผ่าน1,926.28686.2664.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอกไม่ครบ3,979.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ263.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เอือดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วารินไม่ครบ3,133.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดควายไม่ครบ3,269.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ576.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สงยาง5,980.453,024.0049.4 %ผ่าน1,541.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะบ่าย5,317.733,384.0036.4 %ผ่าน743.20404.0945.6 %ผ่าน
อบต. คำไหล5,552.874,017.0027.7 %ผ่าน1,813.10393.6178.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่งไม่ครบ290.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,092.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเลินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนใหญ่6,338.052,587.0059.2 %ผ่าน804.22130.5683.8 %ผ่าน
อบต. โขงเจียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยยาง6,296.032,544.0059.6 %ผ่าน1,428.06581.4059.3 %ผ่าน
อบต. นาโพธิ์กลางไม่ครบ2,632.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ920.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแสงใหญ่5,150.462,125.0058.7 %ผ่าน1,001.35323.0067.7 %ผ่าน
อบต. ห้วยไผ่ไม่ครบ5,395.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ481.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ6,671.224,490.0032.7 %ผ่าน964.80489.2549.3 %ผ่าน
อบต. ค้อทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้9,214.304,186.0854.6 %ผ่าน934.24836.6610.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน5,958.052,747.0053.9 %ผ่าน748.471,115.69-49.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ชีทวน11,018.423,516.0068.1 %ผ่าน765.19467.7338.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห6,722.644,331.0035.6 %ผ่าน617.70708.16-14.6 %ไม่ผ่าน
อบต. นาคำใหญ่6,688.003,600.0046.2 %ผ่าน778.16205.6973.6 %ผ่าน
อบต. แดงหม้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุน้อย5,289.713,097.9041.4 %ผ่าน13,398.97549.5095.9 %ผ่าน
อบต. บ้านไทย6,741.093,654.0545.8 %ผ่าน862.73243.9771.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกอก6,017.642,487.0058.7 %ผ่าน5,597.72145.2897.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ไม่ครบ3,039.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ492.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางขี้นกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุข6,133.454,395.0028.3 %ผ่าน2,536.02816.3267.8 %ผ่าน
อบต. สหธาตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองเหล่า19,649.582,267.0088.5 %ผ่าน1,140.39332.5070.8 %ผ่าน
อบต. ขามป้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เจียดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาแวง6,466.692,533.0060.8 %ผ่าน1,043.77738.6129.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองนกทาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเดช10,537.349,493.349.9 %ไม่ผ่าน1,030.39414.5859.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งเทิงไม่ครบ4,048.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ939.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สมสะอาด6,693.803,423.5348.9 %ผ่าน855.33340.1060.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดประทาย7,683.946,152.1319.9 %ไม่ผ่าน1,373.68770.0743.9 %ผ่าน
อบต. ตบหู5,876.815,429.007.6 %ไม่ผ่าน1,170.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง20,491.246,047.0770.5 %ผ่าน10,247.99866.8291.5 %ผ่าน
อบต. แก้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าโพธิ์ศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวงาม7,943.773,579.0054.9 %ผ่าน1,337.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง6,621.931,920.0071.0 %ผ่าน775.37381.5150.8 %ผ่าน
อบต. นากระแซงไม่ครบ4,272.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม7,572.824,865.6335.7 %ผ่าน249.111,484.17-495.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง7,990.343,842.0051.9 %ผ่าน4,719.08206.2895.6 %ผ่าน
อบต. โนนสมบูรณ์6,375.534,545.0028.7 %ผ่าน836.48291.9565.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูจองนายอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พรสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม11,672.266,892.6540.9 %ผ่าน212.74717.35-237.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โสกแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์8,003.974,131.0048.4 %ผ่าน1,084.05282.9873.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โดมประดิษฐ์7,600.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,004.091,365.9931.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย6,519.503,813.0041.5 %ผ่าน3,189.35256.7591.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสีวิเชียรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เก่าขาม7,671.522,685.7365.0 %ผ่าน1,059.31662.1537.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนงาม7,396.256,922.336.4 %ไม่ผ่าน721.941,011.01-40.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า8,717.353,900.4855.3 %ผ่าน4,021.48638.1184.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคอแลน17,369.1012,738.0026.7 %ผ่าน51,403.196,806.9586.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโพธิ์27,841.354,593.0083.5 %ผ่าน13,313.72651.1995.1 %ผ่าน
อบต. หนองสะโนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนค้อ7,142.321,869.1573.8 %ผ่าน1,118.98492.7656.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม7,093.094,189.6240.9 %ผ่าน826.08461.3544.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด6,826.463,124.0054.2 %ผ่าน13,143.28785.3194.0 %ผ่าน
อบต. กระเดียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกษม5,794.232,328.3559.8 %ผ่าน892.30140.0184.3 %ผ่าน
อบต. กุศกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขามเปี้ยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คอนสายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกจานไม่ครบ3,011.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาพินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสะไม5,292.282,085.0060.6 %ผ่าน1,056.73380.0064.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตระการ5,695.562,981.0047.7 %ผ่าน2,574.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตากแดดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไหล่ทุ่งไม่ครบ2,618.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เป้าไม่ครบ1,953.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ499.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เซเป็ดไม่ครบ769.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ54.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะพือ10,066.4716,933.00-68.2 %ไม่ผ่าน572.17273.8152.1 %ผ่าน
อบต. หนองเต่า5,902.512,708.0054.1 %ผ่าน1,392.61248.9082.1 %ผ่าน
อบต. ถ้ำแข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหลวง5,165.432,842.0045.0 %ผ่าน824.11177.6578.4 %ผ่าน
อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ445.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดยาลวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำเจริญ5,729.361,930.2466.3 %ผ่าน1,150.451,140.000.9 %ไม่ผ่าน
อบต.ข้าวปุ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง7,739.905,333.1531.1 %ผ่าน1,181.98445.1862.3 %ผ่าน
อบต. แก่งเค็ง6,392.312,373.0062.9 %ผ่าน882.34345.3260.9 %ผ่าน
อบต. กาบินไม่ครบ3,188.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ279.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองทันน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงสามสิบ6,075.171,022.0083.2 %ผ่าน930.29160.8482.7 %ผ่าน
อบต. เหล่าบก5,698.982,161.0062.1 %ผ่าน940.34405.0856.9 %ผ่าน
อบต. ดุมใหญ่7,025.031,854.3673.6 %ผ่าน3,197.9293.4897.1 %ผ่าน
อบต. หนองช้างใหญ่6,016.433,238.4346.2 %ผ่าน834.85401.9451.9 %ผ่าน
อบต. หนองเมือง6,037.552,853.0052.7 %ผ่าน827.32374.9354.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตย6,161.843,595.1941.7 %ผ่าน1,859.37168.3990.9 %ผ่าน
อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม5,360.741,771.0067.0 %ผ่าน911.05233.7074.3 %ผ่าน
อบต. หนองไข่นก10,630.662,609.0075.5 %ผ่าน1,027.00221.3178.5 %ผ่าน
อบต. หนองเหล่า11,044.031,183.0089.3 %ผ่าน1,033.90594.9542.5 %ผ่าน
อบต. หนองฮางไม่ครบ3,559.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ188.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ13,182.142,091.3884.1 %ผ่าน1,021.49549.3146.2 %ผ่าน
อบต. ไผ่ใหญ่ไม่ครบ1,993.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเลิง5,304.241,792.8666.2 %ผ่าน830.44215.7574.0 %ผ่าน
อบต. โพนแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธาตุไม่ครบ3,313.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,319.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าลาด6,065.643,523.0041.9 %ผ่าน13,026.74233.7598.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระสมิง5,449.444,194.0023.0 %ผ่าน776.18373.7051.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ7,289.963,925.6846.1 %ผ่าน2,613.721,251.0552.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย8,447.045,914.3830.0 %ผ่าน726.591,257.62-73.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ696.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ใหญ่ไม่ครบ3,513.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ632.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสนสุข13,197.936,995.6747.0 %ผ่าน13,084.593,250.6375.2 %ผ่าน
อบต. หนองกินเพลไม่ครบ1,077.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนผึ้ง6,655.712,449.0263.2 %ผ่าน552.13503.048.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค6,369.185,501.8813.6 %ไม่ผ่าน756.152,133.74-182.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบุ่งไหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดชมภู11,227.485,886.8347.6 %ผ่าน891.661,658.26-86.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก32,511.338,246.1974.6 %ผ่าน1,164.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล6,161.693,989.0035.3 %ผ่าน642.25190.0070.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์7,877.183,903.9550.4 %ผ่าน968.96685.0029.3 %ผ่าน
อบต.โนนกลาง5,541.192,563.0053.7 %ผ่าน1,729.36388.7077.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรไม่ครบ4,318.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,886.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ระเวไม่ครบ6,219.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,741.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไร่ใต้ไม่ครบ4,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ442.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวฮี6,194.855,624.289.2 %ไม่ผ่าน1,095.16751.5031.4 %ผ่าน
อบต. อ่างศิลา5,979.252,283.0061.8 %ผ่าน12,788.37291.1797.7 %ผ่าน
อบต. โนนกาหลงไม่ครบ2,386.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแขมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาลสุมไม่ครบ2,212.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง5,322.122,912.3145.3 %ผ่าน760.82295.8461.1 %ผ่าน
อบต. จิกเทิงไม่ครบ2,293.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ334.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงไม่ครบ11,218.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ158.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาคายไม่ครบ6,241.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ435.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำหว้า5,184.401,915.0063.1 %ผ่าน751.8697.4287.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรไม่ครบ7,042.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ618.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สำโรง5,948.433,195.0046.3 %ผ่าน1,491.49583.3060.9 %ผ่าน
อบต. สองคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สารภี5,705.421,848.3067.6 %ผ่าน2,065.56496.2576.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่างามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสำโรง6,903.554,395.0036.3 %ผ่าน712.13811.34-13.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกก่อง5,559.662,190.0060.6 %ผ่าน2,471.76148.2094.0 %ผ่าน
อบต. หนองไฮ5,008.034,474.0010.7 %ไม่ผ่าน84.46168.96-100.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ค้อน้อยไม่ครบ3,817.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ202.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนกาเล็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสว่างไม่ครบ2,310.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ65.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนกลาง6,433.162,469.4261.6 %ผ่าน89.90491.69-446.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขามป้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนมดแดง9,810.415,667.0042.2 %ผ่าน12,765.22560.8495.6 %ผ่าน
อบต. เหล่าแดง141,014.348,321.0094.1 %ผ่าน779.24280.3564.0 %ผ่าน
อบต. ท่าเมือง5,792.353,279.0043.4 %ผ่าน743.461,359.14-82.8 %ไม่ผ่าน
อบต. คำไฮใหญ่ไม่ครบ2,954.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ253.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่7,139.223,990.0044.1 %ผ่าน1,048.74902.5013.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนก่อ6,285.812,750.9456.2 %ผ่าน539.011,056.40-96.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยไม่ครบ5,944.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ฝางคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำเขื่อนแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองอ้ม5,889.032,750.0053.3 %ผ่าน13,111.80202.7198.5 %ผ่าน
อบต. นาเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเรือ5,466.353,576.0034.6 %ผ่าน881.89200.6377.2 %ผ่าน
อบต. โคกชำแระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม5,399.641,590.5670.5 %ผ่าน13,110.18160.5598.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี8,793.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,117.32ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเรือง6,065.753,529.0041.8 %ผ่าน786.08424.9045.9 %ผ่าน
อบต.นาตาล6,668.006,643.000.4 %ไม่ผ่าน893.812,531.61-183.2 %ไม่ผ่าน
อบต.พะลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กองโพน6,014.022,422.6059.7 %ผ่าน1,570.06590.1062.4 %ผ่าน
อบต.พังเคนไม่ครบ22,418.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ897.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กไม่ครบ5,017.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ845.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แพงใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบก16,734.324,397.8373.7 %ผ่าน817.06382.2053.2 %ผ่าน
อบต.แก่งโดม6,540.613,596.0045.0 %ผ่าน1,746.11670.1161.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง7,445.355,176.7030.5 %ผ่าน949.141,368.41-44.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง6,585.647,305.25-10.9 %ไม่ผ่าน780.90355.0054.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสว่าง51,711.083,842.1492.6 %ผ่าน892.76342.9561.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตาเกาไม่ครบ3,925.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ722.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ไพบูลย์ไม่ครบ2,988.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ363.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขี้เหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกสะอาด6,921.073,561.5448.5 %ผ่าน1,156.73501.6556.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองวารินชำราบไม่ครบ108,820.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ26,351.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเทพวงศา9,846.616,259.0036.4 %ผ่าน1,174.351,744.15-48.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาจานไม่ครบ3,127.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ639.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยเรือ7,178.176,501.019.4 %ไม่ผ่าน888.54186.8579.0 %ผ่าน