สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองยโสธรไม่ครบ2,619.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลค้อวัง6,966.144,812.0030.9 %ผ่าน3,527.50140.0096.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว7,444.693,764.0049.4 %ผ่าน194.94945.91-385.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทรายมูลไม่ครบ4,943.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ16,132.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าติ้ว6,730.283,689.4545.2 %ผ่าน311.76406.24-30.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด9,763.125,646.0042.2 %ผ่าน254.98958.05-275.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเลิงนกทา5,496.883,848.0030.0 %ผ่าน5,565.441,069.0080.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามแยก9,400.325,011.0046.7 %ผ่าน7,522.12549.9592.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร13,691.6829,748.27-117.3 %ไม่ผ่าน7,086.8325,327.42-257.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่6,573.893,287.0050.0 %ผ่าน2,516.681,051.3358.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตาดทอง7,648.434,071.0046.8 %ผ่าน711.17384.9745.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสำราญ8,144.853,989.0251.0 %ผ่าน634.701,673.21-163.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ค้อเหนือไม่ครบ4,311.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,486.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดู่ทุ่งไม่ครบ3,957.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ765.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเดิดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขั้นไดใหญ่5,057.092,923.0042.2 %ผ่าน708.28108.2384.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งแต้6,491.783,144.0051.6 %ผ่าน2,516.68507.6879.8 %ผ่าน
อบต. สิงห์5,574.842,418.0056.6 %ผ่าน604.59404.5333.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ไม่ครบ2,582.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ8,422.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขื่องคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินไม่ครบ3,167.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,995.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองคูไม่ครบ4,638.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ741.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขุมเงินไม่ครบ5,430.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ408.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก5,985.412,442.0059.2 %ผ่าน2,275.39967.6557.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ7,371.782,988.0059.5 %ผ่าน412.58534.28-29.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองเป็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรายมูล5,527.852,820.4049.0 %ผ่าน737.40399.6045.8 %ผ่าน
อบต. ดู่ลาดไม่ครบ1,909.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดงมะไฟ5,486.363,106.0043.4 %ผ่าน892.51568.9036.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ449.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไผ่6,001.612,740.0054.3 %ผ่าน711.05393.1644.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมไม่ครบ3,403.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ855.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนเปือยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กำแมด6,012.453,106.0048.3 %ผ่าน966.51589.2839.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่5,425.143,316.0238.9 %ผ่าน666.27261.2660.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยแก้ง6,175.806,885.12-11.5 %ไม่ผ่าน1,090.70339.0368.9 %ผ่าน
อบต. หนองหมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนงาม6,753.283,457.0048.8 %ผ่าน1,087.13476.9056.1 %ผ่าน
อบต. คำน้ำสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแหน5,693.7920,279.00-256.2 %ไม่ผ่าน727.13497.5631.6 %ผ่าน
อบต. ลุมพุก6,042.485,585.007.6 %ไม่ผ่าน2,468.961,172.6652.5 %ผ่าน
อบต. ย่อไม่ครบ3,746.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ678.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สงเปือย6,396.622,253.0064.8 %ผ่าน789.26378.0552.1 %ผ่าน
อบต. โพนทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งมน16,805.112,148.0087.2 %ผ่าน856.90606.7629.2 %ผ่าน
อบต. นาคำ6,595.161,620.0075.4 %ผ่าน592.99276.1553.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ไม่ครบ3,707.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กู่จานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดกุง7,107.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ682.90210.0469.2 %ผ่าน
อบต. เหล่าไฮไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แคนน้อย5,685.152,155.0062.1 %ผ่าน570.61358.1537.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ไทรไม่ครบ2,028.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ502.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กระจาย6,478.164,606.8328.9 %ผ่าน851.88954.50-12.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกนาโก6,110.523,476.1743.1 %ผ่าน1,192.90248.9079.1 %ผ่าน
อบต. เชียงเพ็ง5,702.732,414.0457.7 %ผ่าน1,867.44202.2589.2 %ผ่าน
อบต. ศรีฐาน5,528.722,920.0047.2 %ผ่าน595.21653.85-9.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ฟ้าหยาดไม่ครบ3,720.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ490.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวเมือง7,193.825,009.0030.4 %ผ่าน806.67717.8811.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คูเมือง6,716.723,908.3541.8 %ผ่าน872.80589.7132.4 %ผ่าน
อบต. ผือฮี7,070.293,477.0050.8 %ผ่าน713.81327.8554.1 %ผ่าน
อบต. บากเรือ5,662.073,076.0045.7 %ผ่าน768.22416.2745.8 %ผ่าน
อบต. ม่วง6,478.133,112.0052.0 %ผ่าน2,287.79357.6184.4 %ผ่าน
อบต. โนนทราย6,288.522,418.0061.5 %ผ่าน2,281.70361.0084.2 %ผ่าน
อบต.บึงแก5,510.445,068.008.0 %ไม่ผ่าน823.95240.3070.8 %ผ่าน
อบต. พระเสาร์5,267.552,441.0053.7 %ผ่าน3,382.82662.9580.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง5,801.402,860.0050.7 %ผ่าน716.54373.1047.9 %ผ่าน
อบต. ฟ้าห่วนไม่ครบ4,137.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดน้ำใส6,257.503,944.0337.0 %ผ่าน832.46589.8029.2 %ผ่าน
อบต. น้ำอ้อม19,258.962,250.0088.3 %ผ่าน790.78435.6444.9 %ผ่าน
อบต. ค้อวัง6,399.052,509.2060.8 %ผ่าน1,376.71355.1574.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุ่งค้า8,660.025,287.9638.9 %ผ่าน1,633.841,092.8333.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้องแซง8,995.063,657.0059.3 %ผ่าน3,309.63662.0980.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมีไม่ครบ4,492.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ747.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกไม่ครบ3,792.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดแห่23,956.445,227.0078.2 %ผ่าน887.151,060.20-19.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกสำราญ6,550.813,951.0039.7 %ผ่าน1,075.41516.2052.0 %ผ่าน
อบต. สร้างมิ่ง6,039.263,379.0044.0 %ผ่าน862.22313.9663.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีแก้ว8,327.216,696.0019.6 %ไม่ผ่าน3,292.58538.7583.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ5,446.472,612.0052.0 %ผ่าน788.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.น้ำคำไม่ครบ3,470.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ911.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ส้มผ่อไม่ครบ3,370.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ493.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำไผ่6,032.881,947.0067.7 %ผ่าน936.71450.7651.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา8,275.754,993.4139.7 %ผ่าน423.14327.2522.7 %ผ่าน