สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองชัยภูมิ27,568.9228,846.09-4.6 %ไม่ผ่าน774.3811,650.80-1,404.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแก้งคร้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูเขียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง8,274.654,201.3849.2 %ผ่าน4,998.622,325.6753.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์5,549.552,185.0060.6 %ผ่าน250.831,230.49-390.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจัตุรัส21,010.9813,954.4733.6 %ผ่าน25,033.291,372.2994.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพสถิต6,445.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ431.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม8,386.134,935.6041.1 %ผ่าน431.281,571.67-264.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเขว้าไม่ครบ2,273.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,479.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วไม่ครบ3,986.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแท่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเป้าไม่ครบ3,339.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,694.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรไม่ครบ3,363.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์11,003.016,232.0043.4 %ผ่าน386.972,335.40-503.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลาดใหญ่9,312.564,250.3854.4 %ผ่าน302.621,955.75-546.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหวไม่ครบ3,448.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,371.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนทองไม่ครบ53.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,093.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาฝาย7,675.855,428.0029.3 %ผ่าน1,123.69831.5026.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายไม่ครบ1,950.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ796.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดตุ้มไม่ครบ5,047.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,843.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชีลอง8,146.504,182.0048.7 %ผ่าน706.57789.78-11.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเสียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองนาแซงไม่ครบ4,701.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,032.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่6,215.732,430.0060.9 %ผ่าน723.871.9099.7 %ผ่าน
อบต. ท่าหินโงม6,385.35171,140.00-2,580.2 %ไม่ผ่าน695.09434.7337.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน15,071.994,041.3473.2 %ผ่าน1,139.60214.7081.2 %ผ่าน
อบต. ห้วยบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,490.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสำราญ5,678.000.99100.0 %ผ่าน606.21541.5510.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบ3,579.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ630.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บุ่งคล้า6,036.7235,489.96-487.9 %ไม่ผ่าน745.98355.2452.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง33,828.875,009.2285.2 %ผ่าน1,922.371,341.5530.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลุ่มลำชีไม่ครบ3,559.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชีบนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูแลนคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนแดง6,309.282,415.0061.7 %ผ่าน807.92409.5949.3 %ผ่าน
อบต. คอนสวรรค์6,125.423,025.2250.6 %ผ่าน799.14644.6319.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายไม่ครบ1,523.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ95.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช่องสามหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสะอาด5,525.862,971.2646.2 %ผ่าน932.46466.4550.0 %ผ่าน
อบต.ห้วยไร่5,976.253,152.1147.3 %ผ่าน1,083.33450.6258.4 %ผ่าน
อบต. บ้านโสก6,020.051,213.9079.8 %ผ่าน823.84715.3513.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกมั่งงอย6,188.442,434.0060.7 %ผ่าน873.86928.49-6.3 %ไม่ผ่าน
อบต.หนองขามไม่ครบ3,060.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสำราญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยางไม่ครบ2,900.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ797.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหัน5,595.15372.0093.4 %ผ่าน1,173.451,093.456.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเลาะ32,796.553,474.2089.4 %ผ่าน834.37390.2653.2 %ผ่าน
อบต. โนนกอก6,748.862,785.2258.7 %ผ่าน3,611.601,192.7667.0 %ผ่าน
อบต. สระโพนทอง6,239.652,679.7057.1 %ผ่าน914.33342.9762.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ430.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทองไม่ครบ1,939.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลวงศิริ6,109.662,963.0051.5 %ผ่าน1,499.17897.5040.1 %ผ่าน
อบต. กุดชุมแสง7,360.032,461.0066.6 %ผ่าน1,249.491,030.4517.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง6,438.445,265.2518.2 %ไม่ผ่าน1,535.95585.8461.9 %ผ่าน
อบต. นางแดด13,456.764,551.9166.2 %ผ่าน1,542.73853.7344.7 %ผ่าน
อบต. หนองแวงไม่ครบ8,363.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,110.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูเมือง6,529.904,641.7128.9 %ผ่าน1,044.78995.104.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังชมภูไม่ครบ3,825.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ665.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านกอก6,023.352,923.7251.5 %ผ่าน1,068.741,011.395.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน7,051.611,370.9480.6 %ผ่าน925.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านขาม5,704.534,808.8015.7 %ไม่ผ่าน3,205.18252.9392.1 %ผ่าน
อบต. กุดน้ำใสไม่ครบ5,021.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ630.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโดน6,513.874,474.0031.3 %ผ่าน67.09737.50-999.3 %ไม่ผ่าน
อบต.ละหาน6,658.143,978.6240.2 %ผ่าน6,471.331,435.4577.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่6,060.895,021.7717.1 %ไม่ผ่าน824.65501.8739.1 %ผ่าน
อบต. หนองบัวโคกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ175.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ส้มป่อยไม่ครบ3,079.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ859.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านชวน7,422.044,306.9542.0 %ผ่าน972.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเพชร ภูเขียว5,544.453,382.0039.0 %ผ่าน2,047.451,509.6126.3 %ผ่าน
อบต. บ้านตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวทะเลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเริงรมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะมะนาว6,701.92ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,061.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเพชรพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังตะเฆ่ไม่ครบ3,796.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,036.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยแย้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสกปลาดุก7,917.675,928.0025.1 %ผ่าน666.83558.6216.2 %ไม่ผ่าน
อบต. วะตะแบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว7,624.354,547.0040.4 %ผ่าน1,334.091,531.51-14.8 %ไม่ผ่าน
อบต. นายางกลักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โป่งนกไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผักปังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กวางโจนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองคอนไทย5,852.303,541.0039.5 %ผ่าน203.00795.99-292.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแก้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยมไม่ครบ3,355.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ202.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์14,266.716,142.0456.9 %ผ่าน990.57823.3316.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกสะอาดไม่ครบ5,891.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองตูม7,425.555,543.2725.3 %ผ่าน844.431,049.74-24.3 %ไม่ผ่าน
อบต. โอโล5,726.163,290.5242.5 %ผ่าน992.56902.049.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุทอง11,510.833,360.0070.8 %ผ่าน1,147.961,810.66-57.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านดอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแท่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามสวน7,578.528,320.65-9.8 %ไม่ผ่าน1,104.941,088.771.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สระพังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเต่า12,498.21106,017.00-748.3 %ไม่ผ่าน935.13409.7056.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบหนองคูไม่ครบ3,198.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม5,956.852,625.4855.9 %ผ่าน798.33616.7222.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง5,794.811,606.0072.3 %ผ่าน1,715.67563.0867.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสังข์8,545.071,139.6386.7 %ผ่าน1,079.40643.8240.4 %ผ่าน
อบต. หลุบคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง19,100.096,234.4567.4 %ผ่าน1,016.26345.4266.0 %ผ่าน
อบต. เก่าย่าดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ามะไฟหวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไผ่7,698.572,481.3667.8 %ผ่าน893.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คอนสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งพระ5,748.672,005.3265.1 %ผ่าน1,116.46427.1361.7 %ผ่าน
อบต. โนนคูณ5,611.953,403.0039.4 %ผ่าน172.22586.35-240.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยาง10,408.307,730.0425.7 %ผ่าน1,299.172,129.63-63.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งลุยลายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงบังไม่ครบ408.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งนาเลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ361.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเจียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เจาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แหลมทอง5,821.454,059.0030.3 %ผ่าน2,446.75804.5367.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิมไม่ครบ3,002.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาเนินไม่ครบ3,498.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กะฮาด6,271.573,352.8446.5 %ผ่าน856.66351.0459.0 %ผ่าน
อบต. รังงาม5,783.602,308.2560.1 %ผ่าน778.13290.8762.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่5,919.012,510.0057.6 %ผ่าน1,102.13548.6850.2 %ผ่าน
อบต.ท่ากูบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตะโกทอง6,345.434,294.0032.3 %ผ่าน3,160.29541.4482.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งทองไม่ครบ399.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ556.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ