สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญไม่ครบ53,419.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,461.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชานุมาน6,716.803,492.0048.0 %ผ่าน403.71854.94-111.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา8,785.495,765.0034.4 %ผ่าน2,456.19828.0766.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำปลีกไม่ครบ10,350.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,136.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนาไม่ครบ2,734.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวตะพาน9,397.133,794.0959.6 %ผ่าน469.792,445.44-420.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอำนาจ6,929.503,548.7948.8 %ผ่าน272.87954.55-249.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ26,360.6716,793.1636.3 %ผ่าน5,929.051,616.9072.7 %ผ่าน
อบต. บุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไก่คำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปลาค้าวไม่ครบ3,419.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าพรวน5,202.382,765.0046.9 %ผ่าน667.702.8599.6 %ผ่าน
อบต. สร้างนกทา5,479.123,060.0044.2 %ผ่าน826.80169.6379.5 %ผ่าน
อบต. คึมใหญ่9,145.712,641.0071.1 %ผ่าน777.66120.0684.6 %ผ่าน
อบต. นาผือไม่ครบ3,095.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำปลีกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาวัง6,087.462,294.0062.3 %ผ่าน610.59469.2623.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาหมอม้า6,053.341,936.6768.0 %ผ่าน716.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์6,677.073,265.0051.1 %ผ่าน718.83621.9413.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนหนามแท่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยไร่25,272.212,810.0088.9 %ผ่าน1,244.29235.4381.1 %ผ่าน
อบต. หนองมะแซว6,840.352,519.0063.2 %ผ่าน725.30410.8543.4 %ผ่าน
อบต. กุดปลาดุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนเมย5,595.963,767.0032.7 %ผ่าน453.9481.4182.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนายมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้7,287.351,825.0075.0 %ผ่าน739.89269.1763.6 %ผ่าน
อบต. ชานุมาน13,885.012,143.0084.6 %ผ่าน1,317.91465.4464.7 %ผ่าน
อบต. โคกสาร6,186.513,585.0042.1 %ผ่าน706.95403.4242.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว6,512.035,250.0019.4 %ไม่ผ่าน1,397.84626.5255.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกก่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าก่อ6,224.119,555.14-53.5 %ไม่ผ่าน1,114.51405.3863.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองข่า11,366.4723,289.00-104.9 %ไม่ผ่าน1,164.39586.1149.7 %ผ่าน
อบต. คำโพน6,558.397,852.00-19.7 %ไม่ผ่าน1,080.65800.3525.9 %ผ่าน
อบต. นาหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วย9,694.336,500.0033.0 %ผ่าน882.50156.3582.3 %ผ่าน
อบต. โนนงาม5,681.533,836.3332.5 %ผ่าน689.95186.5473.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาป่าแซง7,456.633,947.0047.1 %ผ่าน944.31509.5146.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพนาไม่ครบ3,427.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ360.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จานลาน6,286.803,450.4445.1 %ผ่าน1,039.89347.5166.6 %ผ่าน
อบต. ไม้กลอน6,546.443,462.0847.1 %ผ่าน898.00310.2565.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระเหลา7,226.033,160.0056.3 %ผ่าน851.82298.4765.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสิริเสนางค์6,408.312,572.0059.9 %ผ่าน2,339.79899.8061.5 %ผ่าน
อบต. โพนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไร่สีสุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเวียง5,678.933,662.0035.5 %ผ่าน905.3088.1890.3 %ผ่าน
อบต. หนองไฮไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสามสี5,816.451,553.0073.3 %ผ่าน721.93209.8370.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเค็งใหญ่5,801.802,130.4263.3 %ผ่าน714.04485.3532.0 %ผ่าน
อบต. หนองแก้ว6,306.023,390.0046.2 %ผ่าน638.33584.718.4 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนเมืองน้อย5,763.592,078.0463.9 %ผ่าน982.19445.4754.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย6,708.272,273.9866.1 %ผ่าน986.09450.4554.3 %ผ่าน
อบต. จิกดู่6,073.882,587.7457.4 %ผ่าน839.37773.737.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสามหนอง7,110.423,331.0053.2 %ผ่าน561.00420.0025.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงมะยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเปือย6,342.213,753.1740.8 %ผ่าน727.81619.2314.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ดงบัง5,395.99560.1389.6 %ผ่าน805.74459.4043.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี5,398.772,662.8150.7 %ผ่าน697.58346.7050.3 %ผ่าน
อบต. แมดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ