สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู22,140.7512,435.3843.8 %ผ่าน3,256.425,675.00-74.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนากลาง16,037.1810,379.1235.3 %ผ่าน832.383,094.68-271.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย6,789.817,356.44-8.3 %ไม่ผ่าน267.81660.44-146.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมทอง10,226.5710,360.00-1.3 %ไม่ผ่าน483.50781.30-61.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโคก5,630.735,612.960.3 %ไม่ผ่าน2,746.681,612.7041.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดดินจี่16,262.0320,104.94-23.6 %ไม่ผ่าน423.391,089.56-157.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาคำไฮ6,159.081,464.9876.2 %ผ่าน201.45736.86-265.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนามะเฟืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสัง8,082.8010,196.50-26.2 %ไม่ผ่าน1,137.792,235.50-96.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวนาไม่ครบ5,741.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ971.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. หนองบัวลำภู13,353.2825,754.40-92.9 %ไม่ผ่าน6,578.7912,068.10-83.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองบัว6,895.613,268.0052.6 %ผ่าน1,340.68824.6938.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์6,073.722,707.4355.4 %ผ่าน994.291,428.62-43.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองสวรรค์5,536.437,127.60-28.7 %ไม่ผ่าน857.16741.0013.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวนา6,199.862,568.0058.6 %ผ่าน1,002.36540.6346.1 %ผ่าน
อบต. บ้านขาม14,358.475,878.0059.1 %ผ่าน3,175.221,263.7560.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง5,676.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,139.09ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านพร้าว11,206.795,725.0048.9 %ผ่าน973.872,294.25-135.6 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนขมิ้นไม่ครบ3,822.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาคำไฮไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าไม้งาม6,411.817,594.00-18.4 %ไม่ผ่าน843.32217.9174.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ไม่ครบ2,783.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ222.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ด่านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฝั่งแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเก่ากลอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ870.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อุทัยสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ679.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเรือไม่ครบ3,323.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ382.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนเมือง6,098.854,811.0021.1 %ผ่าน2,471.22479.7580.6 %ผ่าน
อบต. โคกใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกม่วงไม่ครบ4,478.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ972.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นิคมพัฒนา5,555.341,703.5069.3 %ผ่าน1,100.84417.3962.1 %ผ่าน
อบต. ปางกู่6,588.033,009.0054.3 %ผ่าน922.17586.7236.4 %ผ่าน
อบต. เมืองใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีบุญเรืองไม่ครบ5,980.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ498.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวใต้6,627.395,063.0023.6 %ผ่าน792.35759.474.2 %ไม่ผ่าน
อบต. กุดสะเทียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก8,254.336,394.7922.5 %ผ่าน1,111.821,931.01-73.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่ครบ35,452.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางหล่อ6,201.735,885.915.1 %ไม่ผ่าน1,959.74994.9549.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแก5,449.335,394.001.0 %ไม่ผ่าน1,234.71982.0020.5 %ผ่าน
อบต. ทรายทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านโคก5,857.712,649.9654.8 %ผ่าน1,118.12179.1484.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาด่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ5,843.712,250.0061.5 %ผ่าน1,043.18249.3876.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบุญทันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาแก6,528.619,319.00-42.7 %ไม่ผ่าน1,006.78540.2046.3 %ผ่าน
อบต. วังทอง6,230.783,568.0042.7 %ผ่าน1,953.24822.5657.9 %ผ่าน
อบต. วังปลาป้อม6,675.496,122.008.3 %ไม่ผ่าน853.80731.0014.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เทพคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ