สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น36,156.3034,564.004.4 %ไม่ผ่าน1,115.062,363.93-112.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองเมืองพล7,685.6218,778.99-144.3 %ไม่ผ่าน321.935,029.80-1,462.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาสวนกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนโมง7,476.869,022.00-20.7 %ไม่ผ่าน343.56967.65-181.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพระ10,637.706,680.4937.2 %ผ่าน377.982,967.30-685.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเรือ7,905.902,943.0062.8 %ผ่าน296.741,297.80-337.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์9,644.3311,352.93-17.7 %ไม่ผ่าน394.551,787.20-353.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชนบท9,631.484,546.7552.8 %ผ่าน301.901,285.45-325.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลซำสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ792.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนศิลาไม่ครบ6,994.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,472.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโคกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโต้นไม่ครบ28,291.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,643.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านฝาง7,125.725,443.0023.6 %ผ่าน270.47845.30-212.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแฮดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเปือยน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูผาม่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมัญจาคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแวงน้อย7,919.532,895.9863.4 %ผ่าน365.81940.11-157.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแวงใหญ่8,010.634,479.8444.1 %ผ่าน671.381,361.11-102.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสีชมพูไม่ครบ8,837.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ793.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง7,496.386,037.0919.5 %ไม่ผ่าน360.011,261.17-250.3 %ไม่ผ่าน
อบจ. ขอนแก่น76,627.4638,977.0049.1 %ผ่าน12,000.443,527.8170.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)7,685.211,954.2374.6 %ผ่าน804.38895.55-11.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำราญ8,272.819,731.11-17.6 %ไม่ผ่าน758.533,073.60-305.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าพระ10,283.766,668.2535.2 %ผ่าน824.932,682.93-225.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม9,327.907,770.5716.7 %ไม่ผ่าน930.85533.0742.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า46,404.0911,637.7974.9 %ผ่าน1,463.7418,812.96-1,185.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพระลับ10,306.818,120.0121.2 %ผ่าน792.39888.25-12.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสาวะถี8,924.678,659.803.0 %ไม่ผ่าน1,032.971,505.93-45.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหว้าไม่ครบ10,460.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,447.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านค้อ9,531.0611,013.83-15.6 %ไม่ผ่าน1,196.381,997.17-66.9 %ไม่ผ่าน
อบต. แดงใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนหัน8,358.123,268.0060.9 %ผ่าน2,962.031,199.1859.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองศิลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด11,363.162,920.5374.3 %ผ่าน767.5210,918.38-1,322.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตูมไม่ครบ6,441.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,473.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงเนียม8,250.194,394.5746.7 %ผ่าน688.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนท่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าหวายนั่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนฆ้อง6,008.763,570.0040.6 %ผ่าน750.71627.0016.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่ามะนาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกงามไม่ครบ2,274.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล6,522.904,429.0032.1 %ผ่าน1,002.93700.0730.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระบุ5,942.493,210.4546.0 %ผ่าน522.15241.4753.8 %ผ่าน
อบต. หนองแวงไม่ครบ3,160.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ362.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขามป้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ6,195.793,989.0035.6 %ผ่าน986.93135.8986.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง7,053.6712,719.00-80.3 %ไม่ผ่าน1,044.22675.3235.3 %ผ่าน
อบต.บ้านกงไม่ครบ2,943.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ124.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จระเข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนทอง5,640.053,870.0031.4 %ผ่าน1,160.27830.7528.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง8,306.295,021.4039.5 %ผ่าน1,279.322,090.90-63.4 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนทัน6,805.525,001.8726.5 %ผ่าน101.67565.25-456.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่ครบ4,113.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,617.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชุมแพไม่ครบ2,789.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ734.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนหันไม่ครบ2,911.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ511.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหนองทุ่ม6,943.874,023.7242.1 %ผ่าน1,666.381,452.4512.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม6,043.492,444.9459.5 %ผ่าน688.68461.8432.9 %ผ่าน
อบต. ขัวเรียง6,625.653,662.8244.7 %ผ่าน991.69770.0022.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่ครบ4,627.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ29,418.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไชยสอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังหินลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเพียง7,325.454,153.7343.3 %ผ่าน758.992.8599.6 %ผ่าน
อบต. หนองเขียดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า6,232.844,432.8228.9 %ผ่าน668.86956.65-43.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ6,763.263,674.0045.7 %ผ่าน994.69789.6520.6 %ผ่าน
อบต. สีชมพูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,182.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุข6,675.962,902.1056.5 %ผ่าน1,138.23978.1714.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาจาน6,068.917,373.22-21.5 %ไม่ผ่าน1,087.521,693.85-55.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังเพิ่ม7,272.384,419.0039.2 %ผ่าน780.91579.1625.8 %ผ่าน
อบต. ซำยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแดงไม่ครบ4,592.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ747.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงลานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บริบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านใหม่5,821.161,771.8069.6 %ผ่าน742.82712.504.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ภูห่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง11,671.0320,631.00-76.8 %ไม่ผ่าน1,063.431,547.95-45.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัยไม่ครบ2,990.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงไม่ครบ2,479.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ451.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวใหญ่6,281.151,606.2874.4 %ผ่าน2,915.72518.3382.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลม่วงหวานไม่ครบ1,524.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,452.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านขามไม่ครบ1,218.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ739.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน8,660.693,911.0054.8 %ผ่าน1,184.47551.8553.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล6,732.214,973.0026.1 %ผ่าน951.71630.0333.8 %ผ่าน
อบต. ท่ากระเสริม6,315.174,237.0032.9 %ผ่าน891.67266.0070.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย5,388.692,755.0048.9 %ผ่าน719.0676.4389.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส8,030.128,095.23-0.8 %ไม่ผ่าน803.791,002.00-24.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขื่อนอุบลรัตน์5,367.221,541.0071.3 %ผ่าน2,222.87483.4478.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุขสำราญไม่ครบ2,477.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ545.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ951.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยโจด6,525.532,730.3858.2 %ผ่าน865.25818.595.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยาง6,646.952,233.8066.4 %ผ่าน702.68600.8814.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านฝาง8,171.983,357.9358.9 %ผ่าน896.26532.1240.6 %ผ่าน
อบต. ดูนสาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองโน6,644.834,369.0034.2 %ผ่าน824.521,024.40-24.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม5,413.301,680.0069.0 %ผ่าน610.36325.7046.6 %ผ่าน
อบต. หัวนาคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านไผ่6,223.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ678.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลในเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เมืองเพีย26,457.625,248.5480.2 %ผ่าน1,430.451,300.749.1 %ไม่ผ่าน
อบต.บ้านลาน9,362.963,234.0065.5 %ผ่าน926.381,172.29-26.5 %ไม่ผ่าน
อบต.แคนเหนือ8,104.882,736.0066.2 %ผ่าน707.93505.1928.6 %ผ่าน
อบต.ภูเหล็ก5,117.052,295.0055.1 %ผ่าน948.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ป่าปอ8,254.282,908.0064.8 %ผ่าน890.611,231.88-38.3 %ไม่ผ่าน
อบต.หินตั้งไม่ครบ4,400.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,032.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองน้ำใสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.พระยืน6,286.485,961.005.2 %ไม่ผ่าน653.82208.3768.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองพลไม่ครบ3,372.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ559.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โจดหนองแก5,703.753,265.5342.7 %ผ่าน767.911,009.62-31.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เก่างิ้วไม่ครบ2,275.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ702.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองมะเขือ5,746.342,607.0054.6 %ผ่าน739.57392.9146.9 %ผ่าน
อบต. หนองแวงโสกพระ5,413.85312.2494.2 %ผ่าน2,930.82416.8185.8 %ผ่าน
อบต. เพ็กใหญ่6,003.482,730.0054.5 %ผ่าน828.48599.4727.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า6,521.552,443.4362.5 %ผ่าน822.52695.5415.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแวงนางเบ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลอมคอม5,647.192,754.0051.2 %ผ่าน724.73893.08-23.2 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนข่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสกนกเต็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง5,215.721,504.0071.2 %ผ่าน476.41281.4740.9 %ผ่าน
อบต.คอนฉิมไม่ครบ2,457.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ349.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ใหม่นาเพียง5,950.013,331.0044.0 %ผ่าน699.82511.4426.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง5,112.933,656.0028.5 %ผ่าน775.85592.3123.7 %ผ่าน
อบต.โนนสะอาด5,239.392,504.0052.2 %ผ่าน836.41458.2345.2 %ผ่าน
อบต. แวงน้อย6,467.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ789.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลก้านเหลือง7,832.693,495.5455.4 %ผ่าน963.73855.3711.2 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่านางแนวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ละหานนา6,930.222,372.1265.8 %ผ่าน789.14539.5331.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดไม่ครบ2,197.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ412.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทางขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสองห้องไม่ครบ3,885.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ143.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คึมชาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนธาตุ8,681.452,933.9366.2 %ผ่าน683.25342.0049.9 %ผ่าน
อบต. ตะกั่วป่า8,573.962,701.0068.5 %ผ่าน837.88462.5044.8 %ผ่าน
อบต. สำโรง8,889.714,764.0046.4 %ผ่าน772.14656.7015.0 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองเม็กไม่ครบ3,690.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,021.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนดู่6,366.512,440.0061.7 %ผ่าน1,007.79284.5071.8 %ผ่าน
อบต. ดงเค็ง6,715.416,314.306.0 %ไม่ผ่าน865.07870.18-0.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หันโจด7,778.062,314.0070.2 %ผ่าน2,453.77241.7690.1 %ผ่าน
อบต. ดอนดั่ง6,317.052,506.0060.3 %ผ่าน1,977.07306.4384.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองไผ่ล้อม7,444.639,383.00-26.0 %ไม่ผ่าน702.83171.0075.7 %ผ่าน
อบต. บ้านเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หว้าทอง5,667.683,324.0041.4 %ผ่าน505.38945.01-87.0 %ไม่ผ่าน
อบต. กุดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาชุมแสง5,843.792,024.0065.4 %ผ่าน922.76422.2054.2 %ผ่าน
อบต. นาหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงธนสารไม่ครบ3,726.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,018.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงเซิน4,625.571,357.0070.7 %ผ่าน843.05543.1235.6 %ผ่าน
อบต. สงเปือยไม่ครบ3,530.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ399.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งชมพูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเก่าพัฒนา14,145.073,388.0376.0 %ผ่าน1,065.71504.0052.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ6,566.771,376.0079.0 %ผ่าน804.520.9599.9 %ผ่าน
อบต. ภูเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเค้า6,289.583,777.0039.9 %ผ่าน947.21714.4024.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนไม่ครบ2,630.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ649.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแปน5,618.914,343.0022.7 %ผ่าน3,659.84747.0479.6 %ผ่าน
อบต. โพนเพ็ก6,011.673,369.0044.0 %ผ่าน3,910.95882.7577.4 %ผ่าน
อบต. คำแคน6,261.643,839.0038.7 %ผ่าน4,660.42516.0088.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาข่าไม่ครบ3,625.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ916.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นางาม5,929.592,279.0061.6 %ผ่าน1,258.47548.7656.4 %ผ่าน
อบต. ท่าศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดเพียขอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังแสง6,384.891,500.5276.5 %ผ่าน819.58829.94-1.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแกไม่ครบ1,671.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ612.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแท่น6,241.512,284.5963.4 %ผ่าน704.81367.6847.8 %ผ่าน
อบต. ศรีบุญเรืองไม่ครบ3,366.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ362.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนพะยอม7,737.455,425.9929.9 %ผ่าน20,928.65636.5097.0 %ผ่าน
อบต. ปอแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาสวนกวางไม่ครบ2,378.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ249.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงเมืองแอม8,746.855,636.0035.6 %ผ่าน995.141,075.21-8.0 %ไม่ผ่าน
อบต. นางิ้ว6,740.313,974.0041.0 %ผ่าน786.11513.0334.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์7,764.043,867.0050.2 %ผ่าน1,126.661,238.69-9.9 %ไม่ผ่าน
อบต. คำม่วงไม่ครบ3,472.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ247.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนคอมไม่ครบ10,709.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาฝาย5,571.811,802.0067.7 %ผ่าน715.64306.0857.2 %ผ่าน
อบต. ภูผาม่าน5,445.138,514.00-56.4 %ไม่ผ่าน1,690.10479.6071.6 %ผ่าน
อบต. วังสวาปไม่ครบ4,835.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ777.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยม่วง6,073.733,703.0039.0 %ผ่าน1,145.19641.2544.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านโนน5,622.232,319.4858.7 %ผ่าน780.88323.5058.6 %ผ่าน
อบต.คูคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ห้วยเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูผาแดง6,487.783,065.0052.8 %ผ่าน626.456,004.95-858.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ซับสมบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ712.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแพง6,329.996,121.523.3 %ไม่ผ่าน858.19483.0043.7 %ผ่าน
อบต.กุดธาตุไม่ครบ5,724.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองนาคำ12,173.2311,464.265.8 %ไม่ผ่าน862.84385.8955.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขนวน6,499.572,067.0068.2 %ผ่าน864.30489.2743.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสำราญ9,317.358,891.114.6 %ไม่ผ่าน794.38921.50-16.0 %ไม่ผ่าน
อบต.โนนสมบูรณ์6,607.44ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ865.301,046.00-20.9 %ไม่ผ่าน
อบต.หนองแซง5,998.031,387.0076.9 %ผ่าน728.22266.0063.5 %ผ่าน
อบต.หนองปลาหมอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เปือยใหญ่5,784.472,461.0057.5 %ผ่าน1,102.98322.0170.8 %ผ่าน
อบต.โนนแดง5,861.434,202.0028.3 %ผ่าน639.67432.2532.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแก่นฝาง6,912.712,648.4361.7 %ผ่าน650.71602.477.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ