สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุมภวาปีไม่ครบ7,085.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,025.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบ้านดุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,732.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ8,777.325,438.6438.0 %ผ่าน891.502,892.13-224.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดจับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนางัว7,480.73190,000.00-2,439.9 %ไม่ผ่าน1,240.691,345.60-8.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำไม่ครบ6,952.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,518.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านผือไม่ครบ4,648.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,665.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพันดอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง10,876.207,525.1530.8 %ผ่าน621.437,118.79-1,045.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีธาตุ7,201.903,951.9945.1 %ผ่าน312.341,229.63-293.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว14,397.09ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ701.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหานไม่ครบ3,106.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ264.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยเกิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง6,684.312,890.1756.8 %ผ่าน368.95281.5923.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไชยวาน9,158.712,828.4369.1 %ผ่าน475.671,923.82-304.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตาลเลียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งฝน7,727.826,419.2116.9 %ไม่ผ่าน494.971,408.45-184.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาข่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำโสมไม่ครบ5,088.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,412.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านจั่น9,147.714,448.0251.4 %ผ่าน322.361,870.25-480.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเชียงไม่ครบ10,205.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,969.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเพ็ญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังสามหมอ10,061.363,812.7662.1 %ผ่าน367.851,912.33-419.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสร้างก่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสงสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเม็ก44,065.506,719.0084.8 %ผ่าน611.272,879.91-371.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี20,209.6737,822.00-87.1 %ไม่ผ่าน11,434.7396,938.35-747.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ไม่ครบ7,844.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,516.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดจับ5,527.33571.6189.7 %ผ่าน1,101.59660.3540.1 %ผ่าน
อบต. กุดสระไม่ครบ6,308.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,442.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ6,692.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,095.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุมภวาปีไม่ครบ1,850.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ174.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูงไม่ครบ2,665.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ข้าวสารไม่ครบ2,815.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำไม่ครบ25,986.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ823.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนสายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ไม่ครบ2,880.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำด้วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำบง7,950.922,151.6072.9 %ผ่าน1,372.741,054.4723.2 %ผ่าน
อบต. คำเลาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสะอาดไม่ครบ2,288.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ687.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จอมศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จำปาโมงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจำปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียงดา5,247.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ655.33ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางชุม6,826.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ863.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน9,172.249,620.64-4.9 %ไม่ผ่าน868.962,681.95-208.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เชียงหวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงแหว6,461.654,948.0223.4 %ผ่าน847.871,140.18-34.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแชแล24,870.815,534.0077.7 %ผ่าน943.851,128.83-19.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนกลอย6,751.323,197.0052.6 %ผ่าน904.00605.5733.0 %ผ่าน
อบต. ดอนหายโศก5,986.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ64.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาดทอง16,339.453,475.9478.7 %ผ่าน777.07215.2372.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตูมใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เตาไหไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทมนางามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับกุงไม่ครบ11,233.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,540.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง5,962.162,250.0062.3 %ผ่าน745.07646.4413.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า5,910.604,220.0028.6 %ผ่าน637.54689.41-8.1 %ไม่ผ่าน
อบต. นาคำ5,768.1527,704.95-380.3 %ไม่ผ่าน862.301,056.69-22.5 %ไม่ผ่าน
อบต. นาแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นางัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาชุมแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี24,477.435,483.0077.6 %ผ่าน628.681,901.83-202.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาบัว6,667.494,145.6937.8 %ผ่าน746.20735.071.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่10,452.3712,609.53-20.6 %ไม่ผ่าน3,226.512,285.4629.2 %ผ่าน
อบต.นาม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง19,005.064,119.3078.3 %ผ่าน881.09229.8773.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนายูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสะอาด5,466.122,714.6950.3 %ผ่าน1,005.37391.3461.1 %ผ่าน
อบต. นาไหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำพ่น6,309.834,139.0034.4 %ผ่าน88.16863.49-879.5 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำโสมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์6,130.094,340.0029.2 %ผ่าน2,541.121,406.3444.7 %ผ่าน
อบต. โนนทองไม่ครบ4,252.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ741.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนทองอินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาดไม่ครบ3,700.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสูง5,812.584,695.0619.2 %ไม่ผ่าน723.271,751.05-142.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนหวาย7,924.204,388.0044.6 %ผ่าน2,941.96845.2971.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบะยาวไม่ครบ6,488.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,015.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านก้องไม่ครบ2,008.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,080.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านค้อไม่ครบ3,250.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ553.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโคกไม่ครบ5,222.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ874.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านจั่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านจันทน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกู่แก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านชัยไม่ครบ6,322.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ744.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเชียง5,947.214,885.6017.9 %ไม่ผ่าน780.67570.0027.0 %ผ่าน
อบต. บ้านดุงไม่ครบ4,788.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,860.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านแดงไม่ครบ4,306.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,713.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ้านตาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านตาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านธาตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง5,603.123,562.3936.4 %ผ่าน870.37326.9462.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ6,751.752,677.8160.3 %ผ่าน3,681.59340.3590.8 %ผ่าน
อบต. บ้านม่วง6,397.224,317.1632.5 %ผ่าน3,348.99ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านยวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ981.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหยวก8,685.418,484.002.3 %ไม่ผ่าน1,377.631,167.7115.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหินโงม5,304.892,311.0056.4 %ผ่าน750.36540.7327.9 %ผ่าน
อบต. บ้านเหล่า7,050.353,432.4051.3 %ผ่าน931.25860.857.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บุ่งแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,820.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะโคไม่ครบ7,178.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ25.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลผักตบ6,384.754,662.8027.0 %ผ่าน895.291,162.51-29.8 %ไม่ผ่าน
อบต.ผาสุกไม่ครบ3,535.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลผาสุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู7,524.324,663.0038.0 %ผ่าน1,050.94819.3622.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกงพานพันดอนไม่ครบ6,965.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,290.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ6,656.795,958.0010.5 %ไม่ผ่าน962.331,192.57-23.9 %ไม่ผ่าน
อบต. โพธิ์ศรีสำราญ6,236.865,943.554.7 %ไม่ผ่าน3,300.21609.8881.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่ครบ5,232.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,308.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง6,281.036,181.621.6 %ไม่ผ่าน1,102.391,149.29-4.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองเพียไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงคำ6,559.966,427.262.0 %ไม่ผ่าน1,132.11217.7780.8 %ผ่าน
อบต. ศรีธาตุ6,425.48885.0086.2 %ผ่าน723.59291.7059.7 %ผ่าน
อบต. ศรีสำราญไม่ครบ3,465.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ402.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว6,803.671,222.0082.0 %ผ่าน945.22773.7818.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อไม่ครบ2,864.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ238.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสร้างคอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สร้างแป้น6,410.922,822.0056.0 %ผ่าน93.46773.59-727.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สะแบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามพร้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สีออไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สุมเส้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เสอเพลอ10,128.914,297.7757.6 %ผ่าน2,772.921,197.2456.8 %ผ่าน
อบต. แสงสว่างไม่ครบ4,196.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โสมเยี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงทับม้า13,790.132,930.0078.8 %ผ่าน1,386.96888.2536.0 %ผ่าน
อบต. หนองกุงศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง5,863.394,897.5316.5 %ไม่ผ่าน529.691,151.00-117.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองนกเขียนไม่ครบ5,326.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ250.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองนาคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัวบานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ (อำเภอเมืองอุดรธานี)6,885.154,239.9338.4 %ผ่าน681.381,602.08-135.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ464.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแสง5,641.372,133.0062.2 %ผ่าน747.66544.0727.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ7,041.394,371.5137.9 %ผ่าน939.41450.3252.1 %ผ่าน
อบต. หนองหลักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหว้าไม่ครบ6,487.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ664.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหัวคู7,891.303,072.0061.1 %ผ่าน776.00925.68-19.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานไม่ครบ5,034.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ858.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองอ้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หมากหญ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ862.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น6,370.945,898.007.4 %ไม่ผ่าน780.131,058.41-35.7 %ไม่ผ่าน
อบต.ห้วยสามพาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวนาคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หายโศก7,094.545,518.0922.2 %ผ่าน1,130.051,243.30-10.0 %ไม่ผ่าน
อบต. อ้อมกอไม่ครบ1,359.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ672.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.อุ่มจาน5,939.523,079.0048.2 %ผ่าน744.28854.53-14.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอูบมุง8,649.204,753.5245.0 %ผ่าน1,173.111,638.71-39.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลภูผาแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำพันชาด6,528.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ863.48ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ