สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนนทบุรี75,105.53139,000.00-85.1 %ไม่ผ่าน1,407.29151,250.72-10,647.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลนครปากเกร็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางกรวย19,842.7730,930.00-55.9 %ไม่ผ่าน2,743.4416,250.05-492.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางบัวทองไม่ครบ35,426.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ15,383.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง16,536.5037,361.00-125.9 %ไม่ผ่าน2,682.3710,659.11-297.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางใหญ่8,774.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ466.483,896.04-735.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปลายบาง9,929.2422,000.00-121.6 %ไม่ผ่าน492.3615,036.31-2,953.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไทรน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. นนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางไผ่ไม่ครบ5,056.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางกร่าง18,683.4821,929.00-17.4 %ไม่ผ่าน2,653.566,465.92-143.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองไทรม้า19,967.1626,000.00-30.2 %ไม่ผ่าน402.903,826.25-849.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย12,523.8714,000.00-11.8 %ไม่ผ่าน371.205,481.44-1,376.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางสีทอง8,325.6012,121.00-45.6 %ไม่ผ่าน302.334,013.74-1,227.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บางขนุนไม่ครบ8,671.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,004.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง8,199.205,845.0028.7 %ผ่าน3,039.496,604.61-117.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์7,983.276,030.0024.5 %ผ่าน2,627.511,719.9334.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลากลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางแม่นางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเลน8,566.506,789.0020.7 %ผ่าน353.9711,922.35-3,268.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเสาธงหิน28,575.86140,000.00-389.9 %ไม่ผ่าน2,750.2221,455.70-680.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บางใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านใหม่9,934.845,291.0046.7 %ผ่าน638.413,888.52-509.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง19,716.5036,000.00-82.6 %ไม่ผ่าน730.7712,944.80-1,671.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บางรักใหญ่6,655.474,971.0025.3 %ผ่าน242.75607.45-150.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางคูรัดไม่ครบ20,637.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร15,682.8514,530.007.4 %ไม่ผ่าน2,703.367,653.85-183.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองพิมลราช18,373.8838,246.00-108.2 %ไม่ผ่าน470.977,861.03-1,569.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาไม่ครบ34,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,244.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทรน้อย10,629.5515,158.00-42.6 %ไม่ผ่าน589.794,324.50-633.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ราษฎร์นิยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเพรางายไม่ครบ5,139.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่39,074.8619,061.0051.2 %ผ่าน15,585.671,485.7690.5 %ผ่าน
อบต. ขุนศรี8,786.926,877.0021.7 %ผ่าน2,646.601,212.1954.2 %ผ่าน
อบต. คลองขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทวีวัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางตะไนย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองพระอุดม7,504.214,849.0035.4 %ผ่าน287.171,950.20-579.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ10,772.2210,263.004.7 %ไม่ผ่าน328.40465.88-41.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ้อมเกร็ด8,726.945,594.0035.9 %ผ่าน243.941,566.43-542.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองข่อยไม่ครบ7,877.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,960.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางพลับไม่ครบ4,764.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ