สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองเลยไม่ครบ16,615.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ10,290.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงคาน11,908.579,813.6117.6 %ไม่ผ่าน3,231.081,385.9057.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงกลมไม่ครบ3,726.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ473.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลด่านซ้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าลี่9,754.652,780.5071.5 %ผ่าน318.42646.93-103.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาด้วง8,186.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ389.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแห้ว5,850.283,109.5746.8 %ผ่าน1,293.72803.4637.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาอ้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำสวย6,972.463,722.5046.6 %ผ่าน3,903.74232.2594.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากชม12,335.261,574.0087.2 %ผ่าน499.601,291.85-158.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลภูกระดึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูเรือ6,230.533,322.2446.7 %ผ่าน12,782.132,016.7584.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหิน8,848.136,910.0021.9 %ผ่าน427.892,248.00-425.4 %ไม่ผ่าน
อบจ. เลย13,760.628,772.9336.2 %ผ่าน11,202.40744.3893.4 %ผ่าน
อบต. เมือง8,371.764,810.3242.5 %ผ่าน1,518.212,539.10-67.2 %ไม่ผ่าน
อบต. กกดู่5,242.03821.0084.3 %ผ่าน2,339.18370.5084.2 %ผ่าน
อบต. เสี้ยวไม่ครบ1,241.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ728.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาอาน8,151.713,794.4053.5 %ผ่าน11,120.273,593.6567.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาดินดำไม่ครบ9,452.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,693.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำสวย6,579.053,522.2846.5 %ผ่าน4,023.821,210.1669.9 %ผ่าน
อบต. ชัยพฤกษ์6,430.552,451.0061.9 %ผ่าน938.17617.1934.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมไม่ครบ16,695.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ644.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ศรีสองรักษ์6,422.252,998.1953.3 %ผ่าน4,017.0793.1097.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง5,030.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,807.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาดอกคำ5,945.356,831.05-14.9 %ไม่ผ่าน1,909.541,112.2741.8 %ผ่าน
อบต. ท่าสะอาด5,656.152,273.0059.8 %ผ่าน842.76192.4177.2 %ผ่าน
อบต. ท่าสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน5,318.783,173.0040.3 %ผ่าน2,136.31709.6366.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุไม่ครบ1,304.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,730.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาซ่าว7,464.753,225.2456.8 %ผ่าน1,464.771,309.1910.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาแก้วไม่ครบ5,461.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,534.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากตม5,744.182,833.8850.7 %ผ่าน1,098.981,447.80-31.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บุฮม6,338.972,030.0068.0 %ผ่าน1,118.171,174.41-5.0 %ไม่ผ่าน
อบต. จอมศรี19,015.901,474.0092.2 %ผ่าน4,359.14827.0081.0 %ผ่าน
อบต. หาดทรายขาว6,464.352,740.7457.6 %ผ่าน1,127.85235.5079.1 %ผ่าน
อบต. นครหงษ์9,144.042,356.0074.2 %ผ่าน858.52950.00-10.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ไม่ครบ2,772.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยบ่อซืน6,315.094,197.0033.5 %ผ่าน1,241.1426,189.42-2,010.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยพิชัย5,538.243,444.0037.8 %ผ่าน1,551.10911.1541.3 %ผ่าน
อบต. ชมเจริญ8,897.451,959.7178.0 %ผ่าน1,238.29821.5333.7 %ผ่าน
อบต. ปากหมันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาดี6,882.632,756.0060.0 %ผ่าน1,264.62452.5464.2 %ผ่าน
อบต. โคกงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ359.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม12,515.074,455.2064.4 %ผ่าน4,640.36445.6090.4 %ผ่าน
อบต. กกสะทอน5,280.622,334.0055.8 %ผ่าน1,915.271,397.1927.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง5,857.851,905.0067.5 %ผ่าน1,392.71563.1259.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง5,546.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,411.51770.7345.4 %ผ่าน
อบต.นามาลา6,124.231,448.0076.4 %ผ่าน2,772.94383.4486.2 %ผ่าน
อบต. เหล่ากอหกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าศาลา5,692.561,129.2080.2 %ผ่าน1,477.78199.5086.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร่องจิก5,826.045,315.528.8 %ไม่ผ่าน1,438.911,235.7514.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ปลาบ่า5,467.79835.0084.7 %ผ่าน843.31857.41-1.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองผือ6,500.262,673.0058.9 %ผ่าน1,061.121,007.735.0 %ไม่ผ่าน
อบต. อาฮีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมไม่ครบ2,599.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ475.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกใหญ่6,191.871,550.2075.0 %ผ่าน1,022.811,432.92-40.1 %ไม่ผ่าน
อบต. วังสะพุง5,568.361,531.0072.5 %ผ่าน935.941,184.50-26.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรายขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหญ้าปล้อง9,076.186,557.4427.8 %ผ่าน1,082.681,900.00-75.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองงิ้ว5,278.392,598.0050.8 %ผ่าน922.33475.0048.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากปวน6,335.465,685.0710.3 %ไม่ผ่าน406.37651.94-60.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ผาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผาบิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาหลวง5,885.073,112.0047.1 %ผ่าน3,509.921,565.3455.4 %ผ่าน
อบต. โคกขมิ้น7,037.524,331.6338.4 %ผ่าน1,067.96528.9950.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีฐานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผานกเค้า6,024.08958.2884.1 %ผ่าน4,061.15348.9091.4 %ผ่าน
อบต. ภูกระดึง5,828.682,040.1065.0 %ผ่าน1,766.25333.4481.1 %ผ่าน
อบต. ห้วยส้ม5,703.503,466.3939.2 %ผ่าน947.58447.2852.8 %ผ่าน
อบต. ภูหอไม่ครบ2,507.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ347.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองคัน7,064.604,284.6139.4 %ผ่าน720.96561.4022.1 %ผ่าน
อบต. ห้วยสีเสียดไม่ครบ128.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ566.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เลยวังไสย์5,099.401,143.0077.6 %ผ่าน1,661.47514.1569.1 %ผ่าน
อบต. แก่งศรีภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว6,385.612,288.0064.2 %ผ่าน1,112.86559.5749.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้างคล้องไม่ครบ2,082.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ887.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนปอแดง7,753.724,680.0039.6 %ผ่าน1,759.831,526.5013.3 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนป่าซางไม่ครบ5,869.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ592.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเพิ่ม5,794.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,144.73423.2763.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเอราวัณ13,158.241,940.4185.3 %ผ่าน899.531,464.56-62.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง10,249.704,731.0653.8 %ผ่าน2,100.481,564.4325.5 %ผ่าน
อบต.ผาสามยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ไม่ครบ2,987.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,012.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน7,009.273,003.7057.1 %ผ่าน1,560.57157.5089.9 %ผ่าน
อบต.ตาดข่า5,455.983,123.6042.7 %ผ่าน914.16394.2556.9 %ผ่าน
อบต.ปวนพุ6,690.824,520.0032.4 %ผ่าน1,564.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำหมาน5,924.932,067.0065.1 %ผ่าน901.44357.8660.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสองรักไม่ครบ2,267.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ339.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สานตมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แสงภาไม่ครบ1,115.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ408.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองบัว6,292.311,602.0074.5 %ผ่าน1,963.15818.8758.3 %ผ่าน
อบต.ลาดค่างไม่ครบ1,135.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ560.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ