สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองหนองคายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน742.7947.5093.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าบ่อไม่ครบ350.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่7,990.324,799.1539.9 %ผ่าน358.45170.0052.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงคุกไม่ครบ9,813.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,614.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสังคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง6,491.573,925.9839.5 %ผ่าน259.17253.522.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย18,000.6251,697.31-187.2 %ไม่ผ่าน5,864.407,970.78-35.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกวนวัน5,375.724,064.9024.4 %ผ่าน239.88867.18-261.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวัดธาตุ6,313.345,888.256.7 %ไม่ผ่าน814.802,001.86-145.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดคำ7,452.476,226.1916.5 %ไม่ผ่าน720.211,242.23-72.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หินโงม5,440.953,552.0434.7 %ผ่าน543.41692.52-27.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ5,657.54138,997.19-2,356.8 %ไม่ผ่าน655.092,132.78-225.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ค่ายบกหวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โพนสว่าง(สองห้อง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พระธาตุบังพวนไม่ครบ4,011.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ959.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกอมเกาะไม่ครบ4,072.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,439.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปะโคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี5,121.655,034.721.7 %ไม่ผ่าน4,121.49519.7087.4 %ผ่าน
อบต.สีกายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ5,934.723,014.0049.2 %ผ่าน2,840.11959.2366.2 %ผ่าน
อบต. น้ำโมงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกองนางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกคอน5,326.513,228.0039.4 %ผ่าน1,167.88710.0639.2 %ผ่าน
อบต. บ้านเดื่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านถ่อนไม่ครบ645.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ563.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านว่าน9,788.492,768.0071.7 %ผ่าน705.23740.55-5.0 %ไม่ผ่าน
อบต. นาข่า5,215.112,386.0054.2 %ผ่าน686.12210.4269.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองนางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จุมพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,224.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ773.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชุมช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งหลวงไม่ครบ20,606.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ569.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เซิม8,151.264,800.8341.1 %ผ่าน822.341,043.85-26.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโพธิ์6,305.543,912.0038.0 %ผ่าน972.44941.593.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พานพร้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหม้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทไม่ครบ1,896.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,146.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองปลาปากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,110.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่5,746.2614,440.00-151.3 %ไม่ผ่าน1,166.08715.9938.6 %ผ่าน
อบต. ผาตั้ง5,552.512,120.0061.8 %ผ่าน1,229.31852.5430.6 %ผ่าน
อบต. บ้านม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นางิ้วไม่ครบ2,505.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ606.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สังคมไม่ครบ5,535.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ436.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระใครไม่ครบ5,647.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,233.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง7,576.913,771.0050.2 %ผ่าน694.63689.480.7 %ไม่ผ่าน
อบต.บ้านฝาง6,190.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,166.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเฝ้าไร่9,478.279,406.030.8 %ไม่ผ่าน950.262,122.40-123.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หนองหลวง6,375.2813,284.99-108.4 %ไม่ผ่าน920.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง6,948.975,425.7421.9 %ผ่าน878.731,395.91-58.9 %ไม่ผ่าน
อบต.อุดมพรไม่ครบ1,697.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,442.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.รัตนวาปี6,612.594,019.0039.2 %ผ่าน5,824.021,167.3680.0 %ผ่าน
อบต. นาทับไฮ8,493.884,471.0047.4 %ผ่าน957.23562.7741.2 %ผ่าน
อบต. บ้านต้อน5,984.462,025.0066.2 %ผ่าน632.08247.8060.8 %ผ่าน
อบต.พระบาทนาสิงห์5,514.894,002.0027.4 %ผ่าน1,180.551,223.22-3.6 %ไม่ผ่าน
อบต.โพนแพงไม่ครบ24,888.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ977.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โพธิ์ตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โพนทองไม่ครบ4,291.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสร้างนางขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ