สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม19,249.3920,604.00-7.0 %ไม่ผ่าน2,599.781,840.5729.2 %ผ่าน
อบจ.มหาสารคาม11,220.9924,049.80-114.3 %ไม่ผ่าน7,601.161,916.2074.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา6,593.769,900.01-50.1 %ไม่ผ่าน792.911,225.85-54.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าตูม5,788.371,358.0076.5 %ผ่าน485.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แวงน่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ6,495.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ482.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนหว่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แก่งเลิงจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสองคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลาดพัฒนา5,252.4637,742.58-618.6 %ไม่ผ่าน647.04405.0537.4 %ผ่าน
อบต. หนองปลิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโนไม่ครบ1,250.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ88.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แกดำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมิตรภาพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนภิบาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่6,229.693,228.0048.2 %ผ่าน1,188.66807.5032.1 %ผ่าน
อบต. แพง16,738.287,121.0057.5 %ผ่าน3,361.311,574.3953.2 %ผ่าน
อบต. แก้งแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเหล็ก12,992.385,186.0060.1 %ผ่าน1,090.57596.8245.3 %ผ่าน
อบต. หนองบัว (โกสุมพิสัย)14,840.583,517.0076.3 %ผ่าน550.61218.7260.3 %ผ่าน
อบต. เหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขื่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนงามไม่ครบ11,500.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ567.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางท่าแจ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แห่ใต้6,207.453,104.0050.0 %ผ่าน508.75259.4349.0 %ผ่าน
อบต. หนองกุงสวรรค์6,842.115,875.0014.1 %ไม่ผ่าน741.50351.0052.7 %ผ่าน
อบต. เลิงใต้5,378.151,911.0064.5 %ผ่าน537.88286.2346.8 %ผ่าน
อบต. ดอนกลาง5,981.139,429.00-57.6 %ไม่ผ่าน3,044.06609.1380.0 %ผ่าน
อบต. โคกพระ6,461.724,540.0029.7 %ผ่าน541.43186.8565.5 %ผ่าน
อบต. คันธารราษฎร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะค่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าขอนยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสีนวนไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขามเรียง8,015.719,512.22-18.7 %ไม่ผ่าน782.661,480.00-89.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เขวาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดใส้จ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขามเฒ่าพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียงยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนเงิน5,925.322,295.3061.3 %ผ่าน1,772.31537.1069.7 %ผ่าน
อบต. กู่ทอง9,090.675,470.6739.8 %ผ่าน920.561,488.63-61.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เสือเฒ่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าบัวบานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อใหญ่10,891.214,396.8359.6 %ผ่าน853.44999.16-17.1 %ไม่ผ่าน
อบต. วังไชยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กำพี้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนราษีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิกไม่ครบ8,792.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,223.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวมาศ5,255.475,955.00-13.3 %ไม่ผ่าน611.98566.447.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองคูขาด7,742.883,464.0055.3 %ผ่าน3,426.09242.7692.9 %ผ่าน
อบต. วังใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสิมไม่ครบ4,414.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ456.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโก6,668.714,645.7330.3 %ผ่าน1,675.55356.3878.7 %ผ่าน
อบต. ดอนงัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเชือก6,970.634,508.7335.3 %ผ่าน968.78509.7147.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง6,121.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,199.08328.7189.7 %ผ่าน
อบต. หนองแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขวาไร่6,279.953,024.2751.8 %ผ่าน503.68467.467.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองโพธิ์6,093.842,722.0055.3 %ผ่าน839.30126.4584.9 %ผ่าน
อบต. ปอพาน6,616.614,241.0035.9 %ผ่าน1,057.46260.3075.4 %ผ่าน
อบต. หนองเม็ก6,611.13ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ903.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุง(นาเชือก)ไม่ครบ5,142.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ93.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง7,743.164,294.2044.5 %ผ่าน752.14387.2248.5 %ผ่าน
อบต. ปะหลาน5,959.751,941.8767.4 %ผ่าน3,366.81246.5692.7 %ผ่าน
อบต. ก้ามปู5,334.933,455.0535.2 %ผ่าน788.51277.4464.8 %ผ่าน
อบต. เวียงสะอาด15,250.102,735.0082.1 %ผ่าน963.16220.0877.2 %ผ่าน
อบต. เม็กดำไม่ครบ2,739.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ462.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาสีนวลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ราษฎร์เจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเตาไม่ครบ6,467.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ562.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลานสะแก6,220.822,923.5253.0 %ผ่าน2,790.85309.3188.9 %ผ่าน
อบต. เวียงชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ราษฎร์พัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองเสือไม่ครบ2,145.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม5,689.914,011.0029.5 %ผ่าน731.36112.7784.6 %ผ่าน
อบต. เสือโก้ก7,165.533,954.0044.8 %ผ่าน787.23185.7976.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ไม่ครบ87,924.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ267.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ชัย10,785.363,039.0071.8 %ผ่าน729.26256.0464.9 %ผ่าน
อบต. หัวเรือ6,891.823,685.0046.5 %ผ่าน854.63467.0645.3 %ผ่าน
อบต. แคน5,826.584,639.0020.4 %ผ่าน984.02569.8142.1 %ผ่าน
อบต. งัวบาไม่ครบ2,210.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ520.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหวาย6,396.923,328.0048.0 %ผ่าน579.11186.8567.7 %ผ่าน
อบต. หนองไฮ5,376.762,244.0058.3 %ผ่าน601.47264.6556.0 %ผ่าน
อบต. ประชาพัฒนา5,910.734,112.0030.4 %ผ่าน7,599.05140.1198.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม5,656.932,787.0050.7 %ผ่าน521.05280.2746.2 %ผ่าน
อบต. หนองแสน5,566.911,397.0074.9 %ผ่าน543.47217.5560.0 %ผ่าน
อบต. โคกสีทองหลาง5,587.472,775.0050.3 %ผ่าน561.92211.0062.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงบัง5,601.431,772.0068.4 %ผ่าน1,889.78324.0882.9 %ผ่าน
อบต. ดงดวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงยางไม่ครบ1,482.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กู่สันตรัตน์4,844.123,176.0034.4 %ผ่าน536.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางสีสุราช6,421.372,326.0063.8 %ผ่าน705.56611.4013.3 %ไม่ผ่าน
อบต. นาภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แวงดง5,985.582,670.0055.4 %ผ่าน852.78448.6847.4 %ผ่าน
อบต. บ้านกู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง5,898.213,005.0049.1 %ผ่าน573.9359.4189.6 %ผ่าน
อบต. ขามเรียน5,687.001,671.0070.6 %ผ่าน632.921.9099.7 %ผ่าน
อบต. หนองบัวสันตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เลิงแฝก7,127.552,210.2269.0 %ผ่าน881.33342.3361.2 %ผ่าน
อบต. หนองแวง5,716.442,391.0058.2 %ผ่าน842.86550.9434.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ชื่นชม6,091.632,930.8651.9 %ผ่าน731.08731.84-0.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดปลาดุกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เหล่าดอกไม้ไม่ครบ1,550.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ373.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองกุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงยืนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแกดำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเชือกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโกสุมพิสัยไม่ครบ3,998.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวาปีปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกพระไม่ครบ3,832.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,145.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาดูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบรบือ10,481.684,355.9158.4 %ผ่าน310.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย7,874.598,947.14-13.6 %ไม่ผ่าน490.823,089.19-529.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแวงน่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ