สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด69,148.7332,333.5653.2 %ผ่าน666.0921,663.35-3,152.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยไม่ครบ38,837.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนทอง7,661.944,994.0034.8 %ผ่าน539.6797.0982.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน6,695.502,386.2964.4 %ผ่าน172.201,159.78-573.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชัยวารีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธงธานี6,762.755,646.7216.5 %ไม่ผ่าน501.051,119.68-123.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนมไพรไม่ครบ3,792.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ219.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนทราย9,450.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ508.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองสรวง9,652.974,490.3653.5 %ผ่าน874.69892.29-2.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพอก8,420.454,454.0047.1 %ผ่าน497.001,359.69-173.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด28,844.976,581.8677.2 %ผ่าน9,936.899,110.108.3 %ไม่ผ่าน
อบต. รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)20,574.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ616.772,485.88-303.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง8,591.0710,476.33-21.9 %ไม่ผ่าน640.093,648.75-470.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ขอนแก่น5,981.526,538.00-9.3 %ไม่ผ่าน566.99576.34-1.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์5,499.343,896.9129.1 %ผ่าน505.62447.2711.5 %ไม่ผ่าน
อบต. สะอาดสมบูรณ์ไม่ครบ4,534.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ577.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสีแก้ว6,686.195,493.0017.8 %ไม่ผ่าน3,164.161,404.6955.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปอภารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนรังไม่ครบ2,204.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ140.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงลาน5,668.2027,525.00-385.6 %ไม่ผ่าน510.51651.80-27.7 %ไม่ผ่าน
อบต. แคนใหญ่ไม่ครบ6,796.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ450.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง19,465.602,639.0086.4 %ผ่าน845.68114.0086.5 %ผ่าน
อบต. เกษตรวิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองบัวไม่ครบ4,834.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ720.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง19,918.102,365.0088.1 %ผ่าน1,049.81220.4079.0 %ผ่าน
อบต. สิงห์โคกไม่ครบ2,513.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ294.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงครั่งใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านฝางไม่ครบ1,741.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ222.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแวง (เกษตรวิสัย)37,234.383,126.0091.6 %ผ่าน1,549.19598.5061.4 %ผ่าน
อบต. กำแพง6,032.142,247.0062.7 %ผ่าน798.52199.5075.0 %ผ่าน
อบต. กู่กาสิงห์5,801.179,367.00-61.5 %ไม่ผ่าน3,094.29304.0090.2 %ผ่าน
อบต. น้ำอ้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสว่าง5,819.442,488.0057.2 %ผ่าน800.92251.7568.6 %ผ่าน
อบต. ทุ่งทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงครั่งน้อย7,344.143,690.0049.8 %ผ่าน1,076.16368.3565.8 %ผ่าน
อบต. บัวแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอกล้ำ6,206.062,938.0052.7 %ผ่าน223.820.9599.6 %ผ่าน
อบต. หนองแคนไม่ครบ2,938.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ401.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนสูง5,729.565,096.0011.1 %ไม่ผ่าน694.91306.3655.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสวรรค์6,304.885,721.009.3 %ไม่ผ่าน821.602,270.16-176.3 %ไม่ผ่าน
อบต. สระบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า6,428.312,260.8364.8 %ผ่าน2,590.77132.5794.9 %ผ่าน
อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง5,471.142,709.0050.5 %ผ่าน821.3399.7587.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองผือ8,499.764,876.0042.6 %ผ่าน698.14586.1516.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองหงส์ไม่ครบ4,519.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ451.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกล่าม6,917.653,981.0042.5 %ผ่าน756.08469.1637.9 %ผ่าน
อบต. น้ำใส6,064.973,306.0045.5 %ผ่าน1,815.01198.5089.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงแดง7,680.584,819.0037.3 %ผ่าน738.69420.6643.1 %ผ่าน
อบต. ดงกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าสังข์17,924.00951.3094.7 %ผ่าน899.24231.4074.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่องไม่ครบ3,021.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า4,947.473,597.0027.3 %ผ่าน2,074.12397.5680.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย6,844.281,640.0076.0 %ผ่าน710.77220.0269.0 %ผ่าน
อบต. ศรีโคตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนิเวศน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่6,235.0414,505.00-132.6 %ไม่ผ่าน562.70273.0751.5 %ผ่าน
อบต. ธวัชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุ่มเม้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลมะอึไม่ครบ2,048.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขวาทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย6,249.192,728.0056.3 %ผ่าน479.45227.9852.4 %ผ่าน
อบต. บึงนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี5,863.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ269.28421.47-56.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองพอก7,204.764,210.0041.6 %ผ่าน409.60125.4069.4 %ผ่าน
อบต. พนมไพร5,164.161,483.0071.3 %ผ่าน697.87717.10-2.8 %ไม่ผ่าน
อบต. แสนสุข6,209.822,890.0053.5 %ผ่าน830.78654.6721.2 %ผ่าน
อบต. กุดน้ำใส7,042.772,911.0058.7 %ผ่าน2,463.32230.0890.7 %ผ่าน
อบต. หนองทัพไทยไม่ครบ4,056.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ243.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์6,211.883,181.7148.8 %ผ่าน416.50231.6244.4 %ผ่าน
อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ไม่ครบ3,149.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ260.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นานวล6,750.792,112.0068.7 %ผ่าน769.51402.0847.7 %ผ่าน
อบต. คำไฮ6,269.143,738.2640.4 %ผ่าน721.19617.5014.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สระแก้ว5,139.822,054.0060.0 %ผ่าน592.95378.7036.1 %ผ่าน
อบต. ค้อใหญ่ไม่ครบ1,416.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชานุวรรณไม่ครบ2,732.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ332.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแวง8,014.486,225.0122.3 %ผ่าน714.6731.1295.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกกกม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาอุดม5,471.761,894.0065.4 %ผ่าน801.68447.0944.2 %ผ่าน
อบต. สว่าง6,146.773,809.0038.0 %ผ่าน1,550.46765.6350.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ (โพนทอง)8,074.503,535.0056.2 %ผ่าน1,052.43100.8090.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)6,803.504,445.0034.7 %ผ่าน860.65457.9146.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนชัยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ศรีสว่างไม่ครบ2,102.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.อุ่มเม่าไม่ครบ2,020.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ439.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำนาดีไม่ครบ3,449.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ529.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระนกแก้วไม่ครบ4,034.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ66.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังสามัคคี5,847.55607.0089.6 %ผ่าน904.04743.7217.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูง6,794.7317,750.54-161.2 %ไม่ผ่าน695.942.8599.6 %ผ่าน
อบต. ขามเปี้ย11,813.752,368.0080.0 %ผ่าน786.68658.7316.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอัคคะคำ6,584.1117,780.40-170.1 %ไม่ผ่าน1,497.6526,070.00-1,640.7 %ไม่ผ่าน
อบต. สะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำพอุง6,128.625,533.719.7 %ไม่ผ่าน910.95795.6212.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองตาไก้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนโองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ศรี5,465.609,634.00-76.3 %ไม่ผ่าน766.50237.5069.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก22,136.233,876.0082.5 %ผ่าน3,562.96410.4988.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อ.หนองพอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูเขาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กกโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ399.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองขุ่นใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (หนองพอก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ผาน้ำย้อยไม่ครบ3,324.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าสีดา16,049.923,932.0075.5 %ผ่าน848.10473.9544.1 %ผ่าน
อบต. นางามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองไพร6,730.472,471.4663.3 %ผ่าน729.03646.0711.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาแซงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขวาวไม่ครบ3,098.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,060.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์ทอง6,127.522,249.6163.3 %ผ่าน2,393.41845.9664.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะแก้วไม่ครบ28,105.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ997.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเลิงไม่ครบ4,369.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย5,408.232,715.0049.8 %ผ่าน725.77136.8081.2 %ผ่าน
อบต. ศรีวิลัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือไม่ครบ2,563.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ208.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระคูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอกไม้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินกอง7,876.805,545.0029.6 %ผ่าน1,063.441,236.96-16.3 %ไม่ผ่าน
อบต. เมืองทุ่ง6,734.883,249.0051.8 %ผ่าน636.17136.7178.5 %ผ่าน
อบต. หัวโทนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน5,814.333,594.8938.2 %ผ่าน1,290.79286.7477.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำคำ6,907.164,243.0038.6 %ผ่าน925.86446.2551.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยหินลาด6,076.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ909.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช้างเผือก6,246.324,000.0436.0 %ผ่าน3,351.8620,112.25-500.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกุลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งศรีเมือง6,445.204,376.3132.1 %ผ่าน85.32302.67-254.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจำปาขัน7,137.503,877.0045.7 %ผ่าน611.10709.23-16.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกกกุง5,267.523,880.0026.3 %ผ่าน1,277.55224.5582.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีสว่างไม่ครบ6,141.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหาดยาว5,305.563,182.7040.0 %ผ่าน875.05237.5072.9 %ผ่าน
อบต. อาจสามารถ6,257.092,180.2565.2 %ผ่าน835.7947.5094.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนเมือง7,131.483,458.4151.5 %ผ่าน791.31294.9762.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้งไม่ครบ2,609.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ315.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หน่อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน6,270.473,456.0044.9 %ผ่าน793.69504.3036.5 %ผ่าน
อบต. หนองขาม8,682.065,875.0032.3 %ผ่าน830.09605.5727.0 %ผ่าน
อบต. โหรา27,573.285,488.0080.1 %ผ่าน1,336.43319.5076.1 %ผ่าน
อบต. หนองบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ไม่ครบ5,469.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ195.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมยวดีไม่ครบ8,973.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ548.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชุมพร11,049.254,037.0663.5 %ผ่าน935.66737.6021.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ9,844.292,349.0076.1 %ผ่าน659.90196.0570.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชมสะอาดไม่ครบ2,534.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ271.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สวนจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิ์สัย6,196.363,977.0035.8 %ผ่าน73.20480.50-556.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแวงควงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านบากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดินดำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปาฝาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจังหารไม่ครบ4,434.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ451.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ยางใหญ่5,713.852,933.0048.7 %ผ่าน620.8199.7383.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผักแว่น6,707.633,024.0054.9 %ผ่าน1,525.44941.5338.3 %ผ่าน
อบต. แสนชาติไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงขวัญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พลับพลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พระธาตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.พระเจ้าไม่ครบ1,812.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ77.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หมูม้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองฮีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สาวแห7,085.161,177.0083.4 %ผ่าน622.35127.9479.4 %ผ่าน
อบต.ดูกอึ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เด่นราษฎร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ทุ่งเขาหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เทอดไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บึงงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.มะบ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงสิงห์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอาจสามารถไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสลภูมิไม่ครบ4,945.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เหล่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ