สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์107,572.1149,588.0053.9 %ผ่าน755.701,394.75-84.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสมเด็จ7,016.746,800.003.1 %ไม่ผ่าน1,220.88452.0063.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกมลาไสย9,893.773,917.0060.4 %ผ่าน471.661,567.99-232.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดสิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดหว้าไม่ครบ10,526.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,289.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำม่วง52,396.375,161.1990.1 %ผ่าน403.44855.87-112.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกศรี395,070.844,308.0098.9 %ผ่าน9,452.971,615.5782.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าคันโทไม่ครบ4,502.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,669.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธัญญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาคูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนามน10,466.305,423.2448.2 %ผ่าน477.33750.00-57.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนบุรีไม่ครบ4,844.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ไม่ครบ8,363.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ92,675.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพน8,061.968,508.57-5.5 %ไม่ผ่าน434.53931.42-114.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยางตลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่องคำ9,360.968,435.389.9 %ไม่ผ่าน588.291,363.00-131.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี11,962.234,479.5462.6 %ผ่าน1,803.282,325.47-29.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแปนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสอ6,456.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ736.381,265.69-71.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหิน5,764.403,299.2942.8 %ผ่าน396.871,640.86-313.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยผึ้งไม่ครบ4,641.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ39,035.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ963.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. กาฬสินธุ์ไม่ครบ20,427.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ11,374.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเหนือ6,033.021,967.2767.4 %ผ่าน619.15859.47-38.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลุบไม่ครบ7,018.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,814.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,042.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำพาน11,736.144,292.2663.4 %ผ่าน708.321,864.24-163.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงเครือไม่ครบ2,594.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ420.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบึงวิชัยไม่ครบ23,222.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,177.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์13,690.489,841.1928.1 %ผ่าน6,270.832,700.9956.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูปอ6,606.391,706.6874.2 %ผ่าน734.23886.30-20.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลภูดินไม่ครบ2,362.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,122.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกุงไม่ครบ2,082.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ847.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกลางหมื่น5,869.732,622.0055.3 %ผ่าน684.70744.67-8.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขมิ้น6,840.553,973.9641.9 %ผ่าน809.29842.64-4.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนทอง6,525.403,065.0053.0 %ผ่าน557.731,231.43-120.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาจารย์9,032.512,555.0071.7 %ผ่าน792.071,646.40-107.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำคลอง5,271.944,999.595.2 %ไม่ผ่าน596.51124.6779.1 %ผ่าน
อบต. นามน5,697.861,998.0064.9 %ผ่าน908.29350.2161.4 %ผ่าน
อบต. ยอดแกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสงเปลือยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หลักเหลี่ยม5,437.042,655.0051.2 %ผ่าน145.58579.50-298.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว20,844.493,880.0081.4 %ผ่าน1,045.70565.2845.9 %ผ่าน
อบต. กมลาไสยไม่ครบ3,862.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ514.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลักเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนงาม6,315.132,574.9459.2 %ผ่าน47.071,005.52-2,036.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงลิง17,924.494,789.0073.3 %ผ่าน716.141,280.86-78.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ธัญญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสมบูรณ์5,360.40827.3484.6 %ผ่าน482.03332.5031.0 %ผ่าน
อบต. สามัคคี5,494.643,583.2634.8 %ผ่าน756.38185.1675.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แจนแลน6,175.072,910.9752.9 %ผ่าน726.70469.2735.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่7,222.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,040.94ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจุมจัง7,658.622,803.2663.4 %ผ่าน860.39617.4128.2 %ผ่าน
อบต. เหล่าไฮงาม8,948.181,223.7086.3 %ผ่าน1,013.99221.1378.2 %ผ่าน
อบต. นาไคร้ไม่ครบ4,513.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ688.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สามขาไม่ครบ26,937.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ776.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาขาม9,627.787,292.7724.3 %ผ่าน1,234.091,901.21-54.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองห้าง23,748.222,577.2389.1 %ผ่าน926.81109.9388.1 %ผ่าน
อบต. นาโก5,987.8622.0099.6 %ผ่าน886.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สมสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดค้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คุ้มเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง6,880.002,354.0065.8 %ผ่าน910.29622.3631.6 %ผ่าน
อบต. หนองผือ6,122.353,895.0636.4 %ผ่าน640.06619.913.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระพังทอง6,452.213,216.0050.2 %ผ่าน614.22389.2736.6 %ผ่าน
อบต. ยางตลาด5,819.9514,796.00-154.2 %ไม่ผ่าน2,625.46369.4785.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอุ่มเม่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวบาน8,481.4432,362.73-281.6 %ไม่ผ่าน994.953,020.86-203.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เว่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอิตื้อ6,980.263,470.1050.3 %ผ่าน823.89725.7511.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวนาคำ8,116.491,430.0082.4 %ผ่าน1,113.973,070.30-175.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองอิเฒ่า12,215.472,240.0081.7 %ผ่าน737.87401.6545.6 %ผ่าน
อบต. ดอนสมบูรณ์8,074.443,340.0058.6 %ผ่าน584.08330.5743.4 %ผ่าน
อบต. นาเชือกไม่ครบ3,858.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,262.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองขาม8,849.705,597.0036.8 %ผ่าน986.571,420.70-44.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาพระนอน9,092.2315,005.95-65.0 %ไม่ผ่าน289.01812.00-181.0 %ไม่ผ่าน
อบต. นาดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนสูง11,112.523,129.0071.8 %ผ่าน768.58861.79-12.1 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองตอกแป้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าลาดดงยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ19,760.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำใหญ่5,735.993,435.0040.1 %ผ่าน650.44475.9226.8 %ผ่าน
อบต. กุดโดน5,430.542,068.0061.9 %ผ่าน906.59373.6858.8 %ผ่าน
อบต. บึงนาเรียงไม่ครบ4,235.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ170.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวหินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิมูล5,152.482,491.0051.7 %ผ่าน620.58420.5432.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนสะอาด6,291.381,378.8078.1 %ผ่าน654.091,709.20-161.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรายทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลภูสิงห์5,943.153,750.0036.9 %ผ่าน71.70572.51-698.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์6,853.833,170.9853.7 %ผ่าน842.69767.598.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนามะเขือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโนนศิลาไม่ครบ2,686.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ274.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนิคม8,558.407,427.1313.2 %ไม่ผ่าน722.22931.47-29.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนแหลมทอง7,155.553,097.3656.7 %ผ่าน2,288.22705.5269.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง34,644.274,979.0085.6 %ผ่าน715.43716.00-0.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งคลอง6,066.281,565.0074.2 %ผ่าน861.00446.4548.1 %ผ่าน
อบต. โพนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ไม่ครบ2,233.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,615.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาทัน8,020.273,069.1861.7 %ผ่าน1,118.812,277.42-103.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยางไม่ครบ1,633.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุงเก่า6,146.963,044.7050.5 %ผ่าน1,098.43552.0549.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม5,794.554,286.4526.0 %ผ่าน935.81420.2355.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดจิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์6,044.971,545.0074.4 %ผ่าน905.18385.1857.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคำก้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัว6,796.791,908.0071.9 %ผ่าน1,230.58794.4535.4 %ผ่าน
อบต. โคกเครือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสรวง8,264.372,502.0069.7 %ผ่าน880.09606.0031.1 %ผ่าน
อบต. เสาเล้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองใหญ่7,606.317,850.93-3.2 %ไม่ผ่าน9,171.02379.0195.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงมูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหิน6,233.543,855.0038.2 %ผ่าน780.48332.5057.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองแวงไม่ครบ5,478.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ994.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแซงบาดาล7,434.182,693.0063.8 %ผ่าน1,253.52186.4085.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมหาไชยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น6,663.013,243.0151.3 %ผ่าน726.46482.3533.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผาเสวย6,368.803,100.2951.3 %ผ่าน1,074.54608.0343.4 %ผ่าน
อบต. ศรีสมเด็จไม่ครบ3,883.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ500.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำห้วยหลัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำบง7,434.335,890.0020.8 %ผ่าน1,397.25993.5128.9 %ผ่าน
อบต. ไค้นุ่น6,032.851,877.0068.9 %ผ่าน1,467.52318.0478.3 %ผ่าน
อบต. นิคมห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองอีบุตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สำราญ8,319.765,146.9638.1 %ผ่าน1,427.952,818.45-97.4 %ไม่ผ่าน
อบต.สำราญใต้6,160.233,993.0035.2 %ผ่าน1,111.721,156.99-4.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองช้าง5,242.852,766.2447.2 %ผ่าน2,201.80908.4558.7 %ผ่าน
อบต. นาคู6,516.722,611.0059.9 %ผ่าน780.20560.0528.2 %ผ่าน
อบต.สายนาวังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนนาจานไม่ครบ2,223.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ่อแก้ว7,857.915,210.9533.7 %ผ่าน794.22687.1213.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลภูแล่นช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนจาน7,335.133,536.0051.8 %ผ่าน782.07513.0034.4 %ผ่าน
อบต.สะอาดไชยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดงพยุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลม่วงนา7,720.392,335.0069.8 %ผ่าน623.18525.3515.7 %ไม่ผ่าน
อบต.นาจำปาไม่ครบ12,196.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ251.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา16,515.246,541.6160.4 %ผ่าน636.251,857.23-191.9 %ไม่ผ่าน
อบต.เหล่ากลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด7,691.874,656.6839.5 %ผ่าน830.00829.070.1 %ไม่ผ่าน
อบต.ลำชีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โนนศิลาเลิง6,267.991,484.0076.3 %ผ่าน529.40656.50-24.0 %ไม่ผ่าน