สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสกลนคร39,986.3946,060.00-15.2 %ไม่ผ่าน10,377.7033,881.35-226.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดงมะไฟไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพังโคน10,609.405,489.2348.3 %ผ่าน369.95877.49-137.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนเขือง10,042.682,774.0072.4 %ผ่าน3,207.99562.4882.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวานรนิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสว่างแดนดินไม่ครบ6,697.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,283.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดบาก6,531.773,840.4741.2 %ผ่าน403.84947.59-134.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์7,436.642,551.7365.7 %ผ่าน334.97888.74-165.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำตากล้า9,284.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ524.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์6,263.292,793.0055.4 %ผ่าน511.651,485.33-190.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าแร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านม่วง49,103.972,011.0095.9 %ผ่าน1,240.4335,270.88-2,743.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพรรณานิคม12,834.597,201.8343.9 %ผ่าน207.63946.58-355.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ12,978.602,616.0079.8 %ผ่าน10,294.4111.4499.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลส่องดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย9,308.085,977.2835.8 %ผ่าน386.101,129.69-192.6 %ไม่ผ่าน
อบจ. สกลนครไม่ครบ124,008.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขมิ้น24,056.794,311.2882.1 %ผ่าน12,774.913,479.2872.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน7,095.703,358.0052.7 %ผ่าน671.06696.95-3.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงเครือ7,234.174,717.5834.8 %ผ่าน996.44623.7037.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงลาย8,853.342,447.0072.4 %ผ่าน466.13225.0351.7 %ผ่าน
อบต. ดงชนไม่ครบ2,848.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ506.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยยาง7,795.315,320.1231.8 %ผ่าน1,307.612,204.78-68.6 %ไม่ผ่าน
อบต. พังขว้าง7,684.804,936.4635.8 %ผ่าน973.202,402.29-146.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ10,353.101,663.1183.9 %ผ่าน941.37171.0081.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุนาเวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองลาด13,561.594,114.9569.7 %ผ่าน2,402.36921.1961.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฮางโฮง6,125.662,830.0053.8 %ผ่าน652.15683.01-4.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โคกก่อง10,892.482,044.0081.2 %ผ่าน499.74397.9820.4 %ผ่าน
อบต. กุสุมาลย์8,813.263,957.0055.1 %ผ่าน1,033.01508.3450.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ไม่ครบ1,681.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ980.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเพียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพธิไพศาล5,861.353,276.0044.1 %ผ่าน1,034.56653.4536.8 %ผ่าน
อบต. อุ่มจาน6,445.275,800.0010.0 %ไม่ผ่าน1,097.43658.1840.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดแฮด48,898.912,212.0095.5 %ผ่าน17,337.98247.6298.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาม่องไม่ครบ3,024.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ869.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดไห7,726.542,434.2368.5 %ผ่าน1,244.30523.4057.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรรณานคร15,507.101,915.5687.6 %ผ่าน1,466.73976.2733.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังยาง7,109.113,399.0452.2 %ผ่าน741.84702.505.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพอกน้อยไม่ครบ5,027.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ700.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อไม่ครบ4,480.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไร่6,143.263,843.7537.4 %ผ่าน1,454.04729.4349.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งไม่ครบ2,969.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ344.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาในไม่ครบ2,179.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ294.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบัวสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บะฮี5,426.042,996.0044.8 %ผ่าน10,230.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชิงชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา6,469.153,299.0949.0 %ผ่าน771.57628.3318.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ม่วงไข่ไม่ครบ2,086.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ898.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแร่5,571.401,767.7968.3 %ผ่าน860.50670.8722.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไฮหย่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ต้นผึ้ง6,532.332,362.9363.8 %ผ่าน873.08456.7847.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ7,064.303,943.4244.2 %ผ่าน1,353.92605.6455.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปลาโหล8,309.124,615.0044.5 %ผ่าน1,226.862,222.10-81.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ5,694.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ717.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำบ่อ6,280.955,122.9518.4 %ไม่ผ่าน1,221.08755.6838.1 %ผ่าน
อบต. ค้อเขียว5,937.854,088.4731.1 %ผ่าน756.96494.2334.7 %ผ่าน
อบต. นิคมน้ำอูน5,389.101,476.4572.6 %ผ่าน10,293.84402.5596.1 %ผ่าน
อบต. หนองปลิง5,101.021,794.0064.8 %ผ่าน10,300.34458.7895.5 %ผ่าน
อบต. สุวรรณคามไม่ครบ606.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ247.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วานรนิวาส7,253.095,881.4618.9 %ไม่ผ่าน2,183.52602.2172.4 %ผ่าน
อบต. เดื่อศรีคันไชยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขัวก่าย6,791.562,535.7862.7 %ผ่าน1,316.572.8599.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคูสะคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุ6,224.973,808.8038.8 %ผ่าน1,321.441,148.9813.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแวง5,709.544,007.0029.8 %ผ่าน670.54386.4042.4 %ผ่าน
อบต. ศรีวิชัย7,899.521,398.0082.3 %ผ่าน1,123.37893.0020.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาซอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อินทร์แปลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาคำ5,381.403,139.2041.7 %ผ่าน948.62302.8068.1 %ผ่าน
อบต. คอนสวรรค์ไม่ครบ3,426.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ61.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ5,053.514,429.0012.4 %ไม่ผ่าน882.471,356.69-53.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแวงใต้6,598.964,210.0036.2 %ผ่าน1,111.19444.3760.0 %ผ่าน
อบต. คำตากล้าไม่ครบ10,614.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ479.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองบัวสิมไม่ครบ3,134.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นาแต้6,237.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,080.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแพด7,551.133,848.4649.0 %ผ่าน1,252.76852.5032.0 %ผ่าน
อบต. ม่วง7,931.802,434.0069.3 %ผ่าน1,054.53278.4273.6 %ผ่าน
อบต. มาย51,041.594,199.3291.8 %ผ่าน1,105.45581.7347.4 %ผ่าน
อบต. ดงหม้อทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงเหนือไม่ครบ13,310.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ528.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดงหม้อทองใต้22,951.374,032.7882.4 %ผ่าน16,238.89452.7797.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยหลัว7,210.302,755.0061.8 %ผ่าน1,095.00902.8017.6 %ไม่ผ่าน
อบต. โนนสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกวั่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วไม่ครบ4,348.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อากาศ5,858.711,808.7769.1 %ผ่าน1,108.78619.1344.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนแพง7,077.719,568.00-35.2 %ไม่ผ่าน1,136.41934,922.44-82,169.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวาใหญ่ไม่ครบ2,535.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โพนงาม12,256.372,064.5883.2 %ผ่าน4,531.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าก้อน22,633.821,754.0092.3 %ผ่าน1,030.83402.4361.0 %ผ่าน
อบต. นาฮี5,571.232,590.0053.5 %ผ่าน320.45457.51-42.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบะหว้า12,614.723,716.0070.5 %ผ่าน945.14937.300.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา15,881.823,670.7776.9 %ผ่าน1,030.83311.4469.8 %ผ่าน
อบต. สว่างแดนดินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คำสะอาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านต้าย7,128.442,893.1359.4 %ผ่าน617.36371.9439.8 %ผ่าน
อบต. บงเหนือ6,569.378,124.03-23.7 %ไม่ผ่าน981.351,184.56-20.7 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสีไม่ครบ1,432.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ846.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหลวงไม่ครบ5,902.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,036.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบงใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ค้อใต้ไม่ครบ2,464.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ504.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพันนาไม่ครบ5,819.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทรายมูลไม่ครบ2,572.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ294.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตาลโกนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตาลเนิ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ธาตุทอง15,560.332,019.0087.0 %ผ่าน936.56372.5560.2 %ผ่าน
อบต. บ้านถ่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง5,685.012,540.0055.3 %ผ่าน919.66501.8045.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าศิลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวัฒนา5,858.981.00100.0 %ผ่าน937.982.8599.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปทุมวาปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เต่างอยไม่ครบ25,735.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ850.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงทวาย5,333.472,450.0054.1 %ผ่าน6,553.01356.3694.6 %ผ่าน
อบต. นาตาล5,714.721,674.5070.7 %ผ่าน50.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จันทร์เพ็ญไม่ครบ5,552.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,285.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตองโขบ27,325.724,813.8982.4 %ผ่าน10,223.141,586.6084.5 %ผ่าน
อบต. เหล่าโพนค้อ6,084.52ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,115.00696.0867.1 %ผ่าน
อบต. ด่านม่วงคำ5,824.613,401.0041.6 %ผ่าน623.56530.4014.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม6,544.163,633.4044.5 %ผ่าน2,802.28498.4482.2 %ผ่าน
อบต. บ้านเหล่าไม่ครบ15,300.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ539.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เจริญศิลป์5,367.663,022.0043.7 %ผ่าน938.47476.9549.2 %ผ่าน
อบต. ทุ่งแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกศิลา10,597.602,540.0076.0 %ผ่าน1,020.91276.7272.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านโพนไม่ครบ2,778.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ294.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแก้ว6,819.917,151.63-4.9 %ไม่ผ่าน1,036.432,077.81-100.5 %ไม่ผ่าน
อบต. นาตงวัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแป้น5,077.362,032.0060.0 %ผ่าน753.81748.780.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงสือ5,469.391,835.0066.4 %ผ่าน737.94782.06-6.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสร้างค้อ17,350.92554.0096.8 %ผ่าน10,227.441,608.1384.3 %ผ่าน
อบต. หลุบเลา5,092.623,387.0033.5 %ผ่าน1,074.771,210.30-12.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกภู9,177.543,963.5656.8 %ผ่าน1,821.93569.5668.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว6,136.271,383.1277.5 %ผ่าน1,505.42404.3673.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว5,530.771,895.0065.7 %ผ่าน541.372.8599.5 %ผ่าน