สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองนครพนม15,969.7110,756.9432.6 %ผ่าน640.171,206.35-88.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลธาตุพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าอุเทนไม่ครบ4,508.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,476.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหว้า7,761.853,440.0055.7 %ผ่าน674.22922.50-36.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแพงไม่ครบ4,162.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปลาปากไม่ครบ4,376.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์6,287.654,698.2925.3 %ผ่าน403.73867.90-115.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเรณูนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีสงครามไม่ครบ3,019.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,375.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. นครพนม17,066.1017,856.91-4.6 %ไม่ผ่าน44,115.8011,985.0072.8 %ผ่าน
อบต. นาทรายไม่ครบ2,986.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาราชควายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุรุคุ6,716.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ764.55753.051.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อาจสามารถไม่ครบ3,820.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขามเฒ่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,207.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าค้อ5,837.733,755.0035.7 %ผ่าน753.051,028.00-36.5 %ไม่ผ่าน
อบต. คำเตยไม่ครบ3,712.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองญาติ7,580.585,022.9933.7 %ผ่าน814.141,521.48-86.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ดงขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังตามัว7,089.532,769.0060.9 %ผ่าน924.85618.4333.1 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ตากไม่ครบ2,915.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปลาปาก7,893.113,166.0059.9 %ผ่าน1,294.71941.1527.3 %ผ่าน
อบต. หนองฮี5,384.532,400.0055.4 %ผ่าน967.30925.404.3 %ไม่ผ่าน
อบต. กุตาไก้6,744.693,365.0050.1 %ผ่าน1,137.66773.6432.0 %ผ่าน
อบต. โคกสว่างไม่ครบ1,658.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มหาชัย6,006.733,161.0047.4 %ผ่าน976.54532.8745.4 %ผ่าน
อบต. นามะเขือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเทาใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าจำปา5,727.382,653.0053.7 %ผ่าน5,186.10913.9082.4 %ผ่าน
อบต. ไชยบุรี5,725.043,807.0533.5 %ผ่าน957.60358.1562.6 %ผ่าน
อบต. พนอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะทาย5,478.741,168.0078.7 %ผ่าน823.08490.7640.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวินพระบาท23,596.03ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,477.521,027.3670.5 %ผ่าน
อบต. รามราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองเทา5,561.232,751.9650.5 %ผ่าน474.64185.1061.0 %ผ่าน
อบต. ไผ่ล้อม5,440.13848.0084.4 %ผ่าน765.26576.4624.7 %ผ่าน
อบต. โพนทอง5,962.721,275.0078.6 %ผ่าน1,102.06446.3759.5 %ผ่าน
อบต. หนองแวง5,569.484,576.5017.8 %ไม่ผ่าน1,467.33978.6133.3 %ผ่าน
อบต. นางัว5,978.152,770.8353.7 %ผ่าน1,209.32735.4839.2 %ผ่าน
อบต. นาเขไม่ครบ2,352.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ608.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฝั่งแดง6,003.422,811.0053.2 %ผ่าน634.04838.80-32.3 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนแพง5,550.292,489.3155.1 %ผ่าน430.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พระกลางทุ่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาถ่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แสนพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนนางหงส์ไม่ครบ8,932.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ392.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ7,401.7846.7799.4 %ผ่าน893.981,278.42-43.0 %ไม่ผ่าน
อบต.อุ่มเหม้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,310.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหนาด5,006.244,646.727.2 %ไม่ผ่าน723.26820.43-13.4 %ไม่ผ่าน
อบต. กุดฉิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เรณู4,990.351,553.0068.9 %ผ่าน1,307.17206.9284.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง6,805.292,426.7964.3 %ผ่าน608.09653.41-7.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าลาด6,246.062,584.3058.6 %ผ่าน494.36219.5055.6 %ผ่าน
อบต. นางาม8,704.793,610.8058.5 %ผ่าน761.28474.0037.7 %ผ่าน
อบต. โคกหินแฮ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น5,769.333,220.0044.2 %ผ่าน481.31711.59-47.8 %ไม่ผ่าน
อบต. เรณูใต้ไม่ครบ3.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ347.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาขาม7,206.482,257.0068.7 %ผ่าน887.31772.4812.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระซองไม่ครบ2,386.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ964.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสังข์5,160.791,892.0063.3 %ผ่าน760.50511.4132.8 %ผ่าน
อบต. นาคู่ไม่ครบ1,358.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ500.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิมาน5,064.831,965.0061.2 %ผ่าน843.45402.6052.3 %ผ่าน
อบต. พุ่มแกไม่ครบ1,835.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ462.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ก้านเหลืองไม่ครบ447.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ342.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ5,110.142,409.3252.9 %ผ่าน553.51735.88-32.9 %ไม่ผ่าน
อบต. นาเลียงไม่ครบ3,377.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ463.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแก้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้5,369.733,120.7241.9 %ผ่าน474.03347.4726.7 %ผ่าน
อบต. สีชมพู5,334.291,889.0064.6 %ผ่าน679.03469.8030.8 %ผ่าน
อบต. ศรีสงครามไม่ครบ1,738.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ347.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเดื่อไม่ครบ2,864.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ538.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเอื้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสามผง6,544.014,125.0037.0 %ผ่าน1,287.55891.2630.8 %ผ่าน
อบต. ท่าบ่อสงคราม6,201.573,900.0037.1 %ผ่าน1,131.25661.8641.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านข่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาคำ6,391.793,125.0051.1 %ผ่าน1,076.741,738.40-61.5 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนสว่างไม่ครบ4,358.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหาดแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหว้า13,369.822,274.0083.0 %ผ่าน9,241.66489.7494.7 %ผ่าน
อบต.นางัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเสียว5,780.532,741.0052.6 %ผ่าน943.49334.4064.6 %ผ่าน
อบต. นาคูณใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าพัฒนา5,508.072,271.9058.8 %ผ่าน152.29741.84-387.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเรือ6,073.872,142.0064.7 %ผ่าน2,323.931,015.6956.3 %ผ่าน
อบต. โพนสวรรค์ไม่ครบ2,315.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาหัวบ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาขมิ้น7,143.213,891.7145.5 %ผ่าน1,100.71784.3328.7 %ผ่าน
อบต. โพนบกไม่ครบ2,624.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ425.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ6,808.362,010.0070.5 %ผ่าน1,076.29864.8819.6 %ไม่ผ่าน
อบต. โพนจานไม่ครบ2,493.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ347.26ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาใน4,958.921,589.0068.0 %ผ่าน824.52394.5452.1 %ผ่าน
อบต. นาทมไม่ครบ40,839.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ888.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองซน5,879.101,787.8069.6 %ผ่าน1,425.30828.1041.9 %ผ่าน
อบต. ดอนเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โคกสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดไม่ครบ27,647.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ418.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ