สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร14,067.5113,229.816.0 %ไม่ผ่าน120.9918,346.79-15,063.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำชะอีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนตาล7,544.603,284.4056.5 %ผ่าน5,049.651,285.5074.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ.มุกดาหาร16,774.5517,444.02-4.0 %ไม่ผ่าน7,054.952,100.5170.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมุก6,087.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,060.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านโคก7,635.637,357.183.6 %ไม่ผ่าน3,868.59571.1485.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่6,374.562,747.0056.9 %ผ่าน862.82247.6171.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพนทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลผึ่งแดดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโสก5,628.062,333.2558.5 %ผ่าน1,340.73913.1531.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาสีนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย7,934.184,032.0049.2 %ผ่าน1,070.311,045.992.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำอาฮวน6,617.434,608.3630.4 %ผ่าน1,270.120.9599.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงมอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุดแข้ไม่ครบ2,588.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ325.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นิคมคำสร้อย5,359.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ726.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นากอก7,277.021,587.0078.2 %ผ่าน527.37100.4780.9 %ผ่าน
อบต. หนองแวงไม่ครบ11,506.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ492.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กกแดง6,074.293,167.1047.9 %ผ่าน663.21287.0656.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมไม่ครบ11,666.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ511.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โชคชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่มเกล้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก4,808.355,280.00-9.8 %ไม่ผ่าน702.45646.008.0 %ไม่ผ่าน
อบต. โพธิ์ไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าหมี5,981.963,285.0045.1 %ผ่าน1,207.71518.9957.0 %ผ่าน
อบต. บ้านบาก6,335.292,747.0056.6 %ผ่าน1,009.18449.8655.4 %ผ่าน
อบต. นาละเม็งไม่ครบ3,122.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ331.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแก้งไม่ครบ1,662.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ547.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว13,791.907,221.7647.6 %ผ่าน841.40428.1249.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกกตูม5,685.012,450.3756.9 %ผ่าน2,103.61560.8073.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแคนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชะโนดน้อย6,302.534,964.0021.2 %ผ่าน1,004.82484.6451.8 %ผ่าน
อบต. พังแดงไม่ครบ2,487.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ828.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านซ่ง6,380.902,432.0061.9 %ผ่าน642.91381.2140.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี7,148.004,089.6942.8 %ผ่าน1,709.10690.6659.6 %ผ่าน
อบต. หนองเอี่ยนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเหล่า7,037.383,448.8251.0 %ผ่าน1,264.36580.3954.1 %ผ่าน
อบต. โพนงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหล่าสร้างถ่อ5,338.845,686.00-6.5 %ไม่ผ่าน809.99321.9460.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก5,381.311,617.1969.9 %ผ่าน741.07587.8920.7 %ผ่าน
อบต. น้ำเที่ยง7,795.342,296.2270.5 %ผ่าน747.52195.2673.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ป่งขามดงหมู6,109.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ656.771,042.55-58.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางทรายน้อย5,743.542,854.0050.3 %ผ่าน556.411,426.51-156.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชะโนดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โนนยาง6,786.463,335.7150.8 %ผ่าน1,104.00434.5860.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลภูวง6,584.172,551.9461.2 %ผ่าน735.06442.1739.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเป้า5,111.931,620.5868.3 %ผ่าน1,019.75378.8362.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้6,456.002,701.7258.2 %ผ่าน1,044.78574.8545.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือไม่ครบ5,452.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ576.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ