สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช้างเผือก9,066.286,805.8424.9 %ผ่าน319.712,541.50-694.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงฝาง9,685.954,601.5652.5 %ผ่าน432.581,305.80-201.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมทอง10,153.438,535.8015.9 %ไม่ผ่าน1,088.551,973.25-81.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงดาวไม่ครบ3,171.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ585.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไชยปราการ20,002.8510,862.0045.7 %ผ่าน8,226.665,078.3038.3 %ผ่าน
เทศบาลเมืองต้นเปา13,867.6024,064.00-73.5 %ไม่ผ่าน518.494,637.34-794.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกลางไม่ครบ10,129.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,377.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา28,355.7334,891.32-23.0 %ไม่ผ่าน10,999.522,910.0173.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ริม8,610.907,903.778.2 %ไม่ผ่าน391.492,414.11-516.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่อาย11,642.0012,344.61-6.0 %ไม่ผ่าน924.532,825.30-205.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง23,647.325,991.8074.7 %ผ่าน407.47859.25-110.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันกำแพง14,792.4512,490.5115.6 %ไม่ผ่าน571.294,078.25-613.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง15,793.1714,716.816.8 %ไม่ผ่าน697.979,596.30-1,274.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันป่าตองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันมหาพน12,065.7010,452.0013.4 %ไม่ผ่าน682.442,104.90-208.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหางดง51,172.533,665.8892.8 %ผ่าน1,204.121,361.30-13.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด8,091.403,895.0051.9 %ผ่าน279.67731.80-161.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าข้าม18,810.2710,898.8142.1 %ผ่าน461.101,618.05-250.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา7,791.524,700.0039.7 %ผ่าน639.04569.5010.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่วาง7,816.913,318.2657.6 %ผ่าน298.68988.80-231.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าไม่ครบ3,999.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ255.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองงายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม6,387.583,575.0044.0 %ผ่าน456.981,967.20-330.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว7,911.547,117.0010.0 %ไม่ผ่าน534.91668.00-24.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ไม่ครบ4,777.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,607.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอมก๋อย6,708.529,722.11-44.9 %ไม่ผ่าน1,290.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. เชียงใหม่ไม่ครบ122,956.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ11,238.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสุเทพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองแม่เหียะไม่ครบ16,432.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าแดดไม่ครบ7,646.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,993.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหอย11,631.579,717.2116.5 %ไม่ผ่าน262.281,818.33-593.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าศาลาไม่ครบ14,056.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,680.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง11,958.1410,483.5612.3 %ไม่ผ่าน263.662,949.80-1,018.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม7,551.094,550.2239.7 %ผ่าน1,336.99449.3166.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ14,202.589,220.0035.1 %ผ่าน419.113,804.37-807.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหลวงไม่ครบ206.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา7,402.395,112.7530.9 %ผ่าน827.421,045.35-26.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ11,353.775,613.0050.6 %ผ่าน911.831,276.80-40.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแปะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,899.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอยแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่สอย8,449.105,553.6734.3 %ผ่าน1,070.171,186.25-10.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่างเคิ่งไม่ครบ1,972.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ699.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าผาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านทับ9,727.252,249.0076.9 %ผ่าน2,569.561,691.8534.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก10,858.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,925.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่นาจรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านจันทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ปางหินฝน8,180.711,402.0082.9 %ผ่าน2,216.811,189.4046.3 %ผ่าน
อบต. กองแขก11,357.792,109.2681.4 %ผ่าน1,948.95933.8052.1 %ผ่าน
อบต. แม่แดดไม่ครบ1,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ332.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แจ่มหลวงไม่ครบ839.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ188.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียงดาว9,099.123,490.0061.6 %ผ่าน1,596.461,351.9015.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองนะไม่ครบ8,872.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ4,088.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ10,138.383,555.0064.9 %ผ่าน1,384.75612.2055.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่นะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองคอง5,359.70186.0096.5 %ผ่าน178.01764.75-329.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปิงโค้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง10,718.30997.1290.7 %ผ่าน1,684.132,239.45-33.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชิงดอย19,046.937,241.5962.0 %ผ่าน879.971,048.31-19.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันปูเลย12,749.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ91.621,069.46-1,067.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลวงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าป้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน7,709.115,038.1534.6 %ผ่าน308.73411.65-33.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ7,158.003,305.0053.8 %ผ่าน292.02261.3210.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ไม่ครบ3,622.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ555.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่คือไม่ครบ3,918.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ528.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่โป่งไม่ครบ4,503.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ722.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เทพเสด็จ9,232.941,964.0078.7 %ผ่าน1,171.03897.5023.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่แตง7,618.693,860.0049.3 %ผ่าน698.71729.63-4.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจอมแจ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่หอพระไม่ครบ2,736.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ691.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง17,001.26641.2696.2 %ผ่าน1,153.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สันป่ายาง7,731.712,821.0163.5 %ผ่าน2,195.49567.4674.2 %ผ่าน
อบต. ป่าแป๋6,143.941,415.5077.0 %ผ่าน1,917.031,533.3020.0 %ผ่าน
อบต. เมืองก๋ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านช้าง6,075.723,030.0050.1 %ผ่าน7,425.09726.9090.2 %ผ่าน
อบต.กื๊ดช้าง11,391.422,179.6280.9 %ผ่าน1,905.06950.4550.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลอินทขิลไม่ครบ3,003.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ398.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลริมเหนือ6,513.543,814.0041.4 %ผ่าน274.63923.20-236.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันโป่งไม่ครบ7,251.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,315.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขี้เหล็กไม่ครบ5,439.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,044.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง7,078.581,932.0072.7 %ผ่าน1,154.53406.3564.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย7,090.541,766.4075.1 %ผ่าน723.84580.3019.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่แรมไม่ครบ3,306.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,553.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง6,695.553,715.0044.5 %ผ่าน776.84842.50-8.5 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่สา6,200.861,602.8374.2 %ผ่าน608.19783.85-28.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว10,146.7715,396.24-51.7 %ไม่ผ่าน793.892,350.98-196.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว5,806.415,007.3113.8 %ไม่ผ่าน654.381,171.83-79.1 %ไม่ผ่าน
อบต. สะเมิงเหนือไม่ครบ1,326.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สาบ6,381.091,356.0078.7 %ผ่าน1,469.10664.1054.8 %ผ่าน
อบต. บ่อแก้ว6,362.964,198.0034.0 %ผ่าน1,502.221,442.504.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ยั้งเมินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่อนปิ่น10,661.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,589.942,134.25-34.2 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่งอนไม่ครบ2,225.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,483.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน10,890.616,867.1636.9 %ผ่าน1,146.572,752.05-140.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่คะ7,940.464,727.6940.5 %ผ่าน1,356.681,287.155.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ข่า7,692.244,690.6839.0 %ผ่าน1,223.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนไม่ครบ2,727.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ608.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดอยลางไม่ครบ1,322.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ763.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สาว7,903.8718,139.51-129.5 %ไม่ผ่าน1,434.32603.3057.9 %ผ่าน
อบต. สันต้นหมื้อไม่ครบ5,037.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ801.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่นาวาง10,529.336,626.0937.1 %ผ่าน1,672.741,593.454.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าตอน12,948.777,527.2941.9 %ผ่าน3,111.453,842.20-23.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เวียง11,668.347,625.0034.7 %ผ่าน1,218.612,017.15-65.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม6,253.142,791.0055.4 %ผ่าน1,039.30521.5049.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าไหน่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สันทราย16,027.143,309.0079.4 %ผ่าน1,455.48695.3052.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่14,990.693,258.0078.3 %ผ่าน509.53577.97-13.4 %ไม่ผ่าน
อบต. เขื่อนผาก5,913.253,961.2233.0 %ผ่าน788.00427.1545.8 %ผ่าน
อบต. แม่แวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง7,470.114,631.0038.0 %ผ่าน4,658.621,177.9574.7 %ผ่าน
อบต. โหล่งขอดไม่ครบ2,809.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ665.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยุหว่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สันกลาง10,942.794,976.2454.5 %ผ่าน416.06443.55-6.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าวังพร้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะขามหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ก๊า7,278.554,908.0032.6 %ผ่าน498.39632.84-27.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแม6,298.623,865.1938.6 %ผ่าน470.27647.00-37.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เวียงท่ากาน8,500.143,249.0061.8 %ผ่าน384.83436.75-13.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก6,713.323,835.2142.9 %ผ่าน449.98538.35-19.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งต้อมไม่ครบ3,772.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ686.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะขุนหวาน5,954.323,638.0038.9 %ผ่าน364.53433.00-18.8 %ไม่ผ่าน
อบต. สันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร้องวัวแดง7,760.892,415.0068.9 %ผ่าน2,101.581,270.5539.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบวกค้าง8,703.794,106.1152.8 %ผ่าน615.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แช่ช้าง6,814.183,959.9241.9 %ผ่าน489.76747.27-52.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลออนใต้ไม่ครบ9,753.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,000.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ปูคา9,534.524,802.0049.6 %ผ่าน4,681.741,097.4076.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันกลาง13,200.347,364.9944.2 %ผ่าน359.651,136.78-216.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันพระเนตรไม่ครบ7,501.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ631.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง11,392.0911,404.00-0.1 %ไม่ผ่าน388.202,788.99-618.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสันป่าเปาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง6,260.2713,183.40-110.6 %ไม่ผ่าน606.771,316.20-116.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม189,338.4816,282.5091.4 %ผ่าน4,440.022,552.5342.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหาร8,908.405,137.9842.3 %ผ่าน592.77925.58-56.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่แฝกไม่ครบ7,610.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,384.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว8,725.698,039.117.9 %ไม่ผ่าน860.041,147.97-33.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเล็นไม่ครบ1,237.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าไผ่ไม่ครบ6,394.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,150.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแก๋วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหารแก้วไม่ครบ6,715.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ876.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขุนคง12,598.857,247.0042.5 %ผ่าน365.43516.15-41.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สบแม่ข่าไม่ครบ3,525.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ398.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านแหวนไม่ครบ3,945.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,818.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันผักหวาน33,351.029,450.9771.7 %ผ่าน440.602,718.41-517.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองควาย14,526.6912,534.7413.7 %ไม่ผ่าน485.851,079.52-122.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านปงไม่ครบ4,280.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาไม่ครบ2,029.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หางดง5,939.592,460.0058.6 %ผ่าน1,282.69426.5066.7 %ผ่าน
อบต. ฮอด8,243.113,591.5256.4 %ผ่าน919.50430.2553.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านตาล7,030.052,388.0066.0 %ผ่าน1,180.18760.8535.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อหลวง8,586.874,605.0046.4 %ผ่าน2,219.221,049.6852.7 %ผ่าน
อบต. บ่อสลี5,727.811,525.7073.4 %ผ่าน1,707.90672.4560.6 %ผ่าน
อบต. นาคอเรือ7,254.462,698.0062.8 %ผ่าน1,968.63678.7565.5 %ผ่าน
อบต.ดอยเต่าไม่ครบ3,580.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ413.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเดื่อ5,655.952,008.0064.5 %ผ่าน2,274.79462.5079.7 %ผ่าน
อบต. บ้านแอ่น5,736.553,300.0042.5 %ผ่าน752.49391.6947.9 %ผ่าน
อบต. บงตัน5,558.932,167.0061.0 %ผ่าน834.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โปงทุ่งไม่ครบ2,751.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อมก๋อย6,190.012,131.0065.6 %ผ่าน1,173.551,627.00-38.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ยางเปียง17,419.131,661.0090.5 %ผ่าน2,529.641,494.5040.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ974.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาเกียน13,487.922,532.0081.2 %ผ่าน2,198.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสารภี10,539.386,337.4039.9 %ผ่าน1,088.92953.2012.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชมภู6,751.636,962.00-3.1 %ไม่ผ่าน436.64806.80-84.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไชยสถาน21,480.8610,440.0051.4 %ผ่าน286.401,120.30-291.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขัวมุง6,013.872,823.0053.1 %ผ่าน361.71969.15-167.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแฝก6,370.404,342.0031.8 %ผ่าน337.18767.05-127.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่ากว้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าวังตาล17,022.3411,350.0033.3 %ผ่าน13,576.511,330.6290.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์5,974.951,973.0067.0 %ผ่าน2,117.36948.6055.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าบง7,035.943,603.4648.8 %ผ่าน282.791,000.76-253.9 %ไม่ผ่าน
อบต.เมืองแหง5,895.372,809.0052.4 %ผ่าน2,360.005,981.08-153.4 %ไม่ผ่าน
อบต.เปียงหลวงไม่ครบ4,719.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,489.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสนไหไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศรีดงเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ทะลบ7,514.314,364.0041.9 %ผ่าน1,224.471,174.354.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว10,004.934,666.0053.4 %ผ่าน1,151.783,049.60-164.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านกาดไม่ครบ1,711.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ226.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ทุ่งปี้ไม่ครบ2,441.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ396.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งรวงทอง9,115.762,666.0070.8 %ผ่าน304.04308.25-1.4 %ไม่ผ่าน
อบต. แม่วิน12,347.875,443.5555.9 %ผ่าน2,261.121,273.8043.7 %ผ่าน
อบต. ดอนเปาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ765.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ออนกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์7,166.382,321.0067.6 %ผ่าน4,595.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว7,296.421,604.0078.0 %ผ่าน1,032.431,074.05-4.0 %ไม่ผ่าน
อบต.แม่ทา5,781.781,253.0078.3 %ผ่าน1,169.50557.1052.4 %ผ่าน
อบต. ทาเหนือ11,108.431,563.0085.9 %ผ่าน3,760.56357.1590.5 %ผ่าน
อบต.ดอยหล่อไม่ครบ5,838.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,221.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสองแควไม่ครบ3,020.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ832.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยางคราม11,770.385,372.0354.4 %ผ่าน985.20691.4529.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสันติสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ช้างเผือกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ม่อนจองไม่ครบ1,426.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,284.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ