สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองลำพูน13,133.638,080.0038.5 %ผ่าน299.04205.5531.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าซาง9,566.377,147.0825.3 %ผ่าน421.99374.9011.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอุโมงค์99,290.3411,936.6188.0 %ผ่าน499.22628.08-25.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศ8,611.902,176.5874.7 %ผ่าน271.96414.20-52.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทาสบเส้า26,454.366,483.7375.5 %ผ่าน473.90905.10-91.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง8,937.592,126.0076.2 %ผ่าน851.492,101.95-146.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแป้น14,876.559,283.6337.6 %ผ่าน8,247.81292.9596.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง9,744.958,561.0012.1 %ไม่ผ่าน501.131,455.09-190.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงน้อย8,121.405,917.0227.1 %ผ่าน360.12390.43-8.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ตืน8,590.923,611.0058.0 %ผ่าน1,012.60339.3366.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลริมปิง10,124.806,612.9734.7 %ผ่าน463.331,467.31-216.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังดิน24,056.883,748.1884.4 %ผ่าน929.59929.350.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังผาง9,145.964,474.1251.1 %ผ่าน589.981,605.00-172.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน19,563.3239,925.00-104.1 %ไม่ผ่าน1,779.832,962.20-66.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองง่า15,446.7510,743.4830.4 %ผ่าน552.052,664.15-382.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองช้างคืน7,106.955,222.7326.5 %ผ่าน267.12336.50-26.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลประตูป่า7,210.763,183.3355.9 %ผ่าน390.47554.40-42.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง6,996.534,233.0039.5 %ผ่าน250.88515.15-105.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองจี้9,105.985,775.2136.6 %ผ่าน659.70353.9546.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าสัก24,332.447,721.4068.3 %ผ่าน830.34317.8161.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงยอง12,771.459,157.0028.3 %ผ่าน412.69779.82-89.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง18,351.7512,576.0031.5 %ผ่าน517.90114.0078.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้13,663.1416,883.04-23.6 %ไม่ผ่าน1,177.79453.1061.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน8,070.825,262.0034.8 %ผ่าน1,152.59452.3360.8 %ผ่าน
อบต. หนองหนาม8,013.795,260.9534.4 %ผ่าน440.35606.80-37.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทาปลาดุก11,158.154,734.7057.6 %ผ่าน1,287.80972.9924.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทาสบชัย7,552.502,250.0370.2 %ผ่าน1,434.29592.8558.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทากาศเหนือ6,722.323,182.0052.7 %ผ่าน1,453.25536.3063.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน7,387.204,819.3134.8 %ผ่าน1,080.44899.2516.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง7,128.693,216.9854.9 %ผ่าน634.21383.6639.5 %ผ่าน
อบต. ทาแม่ลอบ6,549.112,636.0059.8 %ผ่าน1,229.24788.5535.9 %ผ่าน
อบต. เวียงกานต์8,160.574,192.0048.6 %ผ่าน840.82706.0916.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู13,296.184,396.6066.9 %ผ่าน2,026.24427.5078.9 %ผ่าน
อบต. เหล่ายาว9,326.189,141.912.0 %ไม่ผ่าน853.41890.80-4.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย11,275.456,224.2644.8 %ผ่าน649.321,053.94-62.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปลาสะวาย10,625.134,131.6161.1 %ผ่าน918.92664.0027.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลี้7,256.702,636.7063.7 %ผ่าน1,476.50624.6657.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย9,717.746,701.1331.0 %ผ่าน1,670.071,194.6328.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดงดำ6,034.782,433.0059.7 %ผ่าน1,075.80857.2320.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลก้อ7,909.615,317.9732.8 %ผ่าน4,790.90511.5389.3 %ผ่าน
อบต. แม่ลาน7,245.612,490.2365.6 %ผ่าน2,975.01415.0186.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าไผ่20,309.776,227.0069.3 %ผ่าน1,441.301,245.3013.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีวิชัย9,049.215,053.0044.2 %ผ่าน1,583.53515.0067.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งหัวช้าง6,102.492,345.7961.6 %ผ่าน1,121.26442.8060.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง6,019.812,758.7754.2 %ผ่าน1,671.69711.7057.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม7,941.842,333.0070.6 %ผ่าน3,439.77814.2576.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่แรง9,511.347,059.4225.8 %ผ่าน470.76822.53-74.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเรือน6,829.894,746.0030.5 %ผ่าน326.55359.70-10.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมะกอก7,010.545,209.4125.7 %ผ่าน721.60665.847.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าตุ้ม6,347.464,548.0828.3 %ผ่าน62.54317.72-408.0 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำดิบ30,014.714,991.4783.4 %ผ่าน894.61237.5073.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์13,143.666,315.8451.9 %ผ่าน1,173.81640.7045.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านธิ15,595.7411,022.2829.3 %ผ่าน1,052.821,714.34-62.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยยาบ9,342.677,334.7421.5 %ผ่าน805.90411.4248.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองล่อง9,230.466,119.1133.7 %ผ่าน538.361,124.45-108.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองยวง7,500.344,275.3343.0 %ผ่าน517.69592.50-14.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นธง12,617.6215,827.76-25.4 %ไม่ผ่าน550.41620.38-12.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว7,065.293,588.2749.2 %ผ่าน5,222.07322.1093.8 %ผ่าน