สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองคูคต15,908.3430,328.00-90.6 %ไม่ผ่าน540.2412,371.89-2,190.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลนครรังสิตไม่ครบ126,416.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ22,163.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองท่าโขลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองคลองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธัญบุรีไม่ครบ4,131.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางหลวง10,066.0111,748.00-16.7 %ไม่ผ่าน252.643,198.43-1,166.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลระแหง11,825.4012,288.00-3.9 %ไม่ผ่าน513.42887.15-72.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำลูกกา10,219.9419,748.01-93.2 %ไม่ผ่าน480.309,282.27-1,832.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเตย10,226.7515,369.35-50.3 %ไม่ผ่าน12,857.844,279.0266.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเสือไม่ครบ7,089.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,190.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี23,627.7545,352.00-91.9 %ไม่ผ่าน4,273.4436,866.65-762.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่10,306.711,134.2489.0 %ผ่าน361.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านฉาง7,552.654,588.4739.2 %ผ่าน306.281,424.50-365.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านกระแชง7,023.3423,325.15-232.1 %ไม่ผ่าน171.59788.27-359.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางขะแยง15,524.5212,355.3720.4 %ผ่าน262.96551.00-109.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางคูวัด12,174.3520,400.00-67.6 %ไม่ผ่าน568.391,309.68-130.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บางหลวงไม่ครบ31,208.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,181.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเดื่อ9,950.758,979.229.8 %ไม่ผ่าน1,195.84532.9555.4 %ผ่าน
อบต. บางพูดไม่ครบ4,540.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ903.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางพูนไม่ครบ11,732.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบางกะดี11,967.4821,380.00-78.7 %ไม่ผ่าน1,172.997,662.20-553.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สวนพริกไทย13,624.3413,683.71-0.4 %ไม่ผ่าน353.333,280.00-828.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักหก16,384.1331,865.07-94.5 %ไม่ผ่าน1,212.992,897.26-138.9 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองสาม162,155.2220,062.0087.6 %ผ่าน4,266.958,354.69-95.8 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองสี่19,664.8223,200.00-18.0 %ไม่ผ่าน812.5395.0088.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า14,549.519,326.1335.9 %ผ่าน546.346,720.23-1,130.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก22,130.2020,971.005.2 %ไม่ผ่าน735.826,873.55-834.1 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองเจ็ด14,433.377,697.7446.7 %ผ่าน542.203,484.50-542.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถไม่ครบ2,002.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงบา7,626.969,304.32-22.0 %ไม่ผ่าน638.54231.6763.7 %ผ่าน
อบต. บึงบอน8,818.326,474.9626.6 %ผ่าน11,733.011,991.4683.0 %ผ่าน
อบต. บึงกาสามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ18,951.047,592.1559.9 %ผ่าน820.053,161.32-285.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองสามวัง8,476.9010,119.79-19.4 %ไม่ผ่าน931.434,190.60-349.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ศาลาครุ9,602.285,542.0742.3 %ผ่าน1,396.93794.0543.2 %ผ่าน
อบต. นพรัตน์44,043.528,163.7781.5 %ผ่าน1,176.43ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลระแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว9,733.654,050.5258.4 %ผ่าน617.27710.15-15.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง9,581.185,323.0044.4 %ผ่าน631.485,687.60-800.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคูขวาง8,024.575,802.8827.7 %ผ่าน478.732,126.45-344.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองพระอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อเงิน6,453.247,596.96-17.7 %ไม่ผ่าน792.41886.26-11.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หน้าไม้9,940.2813,095.17-31.7 %ไม่ผ่าน721.277,077.11-881.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว24,870.2430,192.00-21.4 %ไม่ผ่าน4,171.372,726.5034.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองลาดสวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อยไม่ครบ40,136.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ10,719.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ลำลูกกาไม่ครบ16,530.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงทองหลาง8,442.9010,459.16-23.9 %ไม่ผ่าน2,068.193,633.10-75.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำไทร7,986.685,981.0025.1 %ผ่าน642.54730.65-13.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บึงคอไห8,225.925,749.3430.1 %ผ่าน726.892,811.00-286.7 %ไม่ผ่าน
อบต. พืชอุดม6,083.022,913.0052.1 %ผ่าน580.271,483.30-155.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองควาย8,795.266,471.1526.4 %ผ่าน637.06462.6527.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามโคก8,489.925,957.8229.8 %ผ่าน293.46340.60-16.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง8,096.608,004.141.1 %ไม่ผ่าน184.50851.50-361.5 %ไม่ผ่าน
อบต. บางโพธิ์เหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่44,387.936,619.4085.1 %ผ่าน1,211.101,802.50-48.8 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านปทุม8,386.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,159.761,290.3059.2 %ผ่าน
อบต. บ้านงิ้ว7,112.376,245.4312.2 %ไม่ผ่าน208.53609.00-192.0 %ไม่ผ่าน
อบต. เชียงรากน้อย11,134.623,952.0064.5 %ผ่าน462.65952.50-105.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกระบือ8,117.903,552.3656.2 %ผ่าน2,415.87339.3186.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ11,133.697,132.3535.9 %ผ่าน308.91556.55-80.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปทุมธานี14,388.2020,781.07-44.4 %ไม่ผ่าน370.826,676.23-1,700.4 %ไม่ผ่าน