สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครลำปางไม่ครบ30,594.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,733.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร66,175.5037,458.0043.4 %ผ่าน1,679.3715,114.43-800.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองพิชัยไม่ครบ2,267.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,425.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองล้อมแรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสริมงาม28,168.566,072.1878.4 %ผ่าน523.56684.57-30.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแจ้ห่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว11,168.4514,091.36-26.2 %ไม่ผ่าน358.741,506.29-319.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ปุ7,207.986,431.2010.8 %ไม่ผ่าน1,028.09902.1712.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่พริก6,127.802,570.7158.0 %ผ่าน738.47485.2734.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสบปราบ10,956.114,426.9059.6 %ผ่าน309.201,367.28-342.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้างฉัตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่ครบ64,754.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ18,300.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเสด็จไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยไม่ครบ3,886.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,044.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งฝายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเอื้อม19,885.343,541.0082.2 %ผ่าน1,290.03281.8778.1 %ผ่าน
อบต. บ้านเป้าไม่ครบ6,180.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ711.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านค่า6,955.682,372.7265.9 %ผ่าน1,195.12427.5364.2 %ผ่าน
อบต. บ่อแฮ้ว10,532.367,414.3829.6 %ผ่าน445.172.8599.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นธงชัย26,903.446,995.6774.0 %ผ่าน696.121,801.75-158.8 %ไม่ผ่าน
อบต. นิคมพัฒนา7,486.362,683.0064.2 %ผ่าน826.52615.5025.5 %ผ่าน
อบต. บุญนาคพัฒนา18,503.13789.8295.7 %ผ่าน846.731,311.20-54.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านดง7,553.864,650.4038.4 %ผ่าน1,461.22418.0071.4 %ผ่าน
อบต. นาสักไม่ครบ1,823.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,402.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จางเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่เมาะ30,741.7813,768.0055.2 %ผ่าน1,279.305,183.39-305.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด6,366.364,089.0035.8 %ผ่าน1,251.022,583.39-106.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำปางหลวงไม่ครบ2,540.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ513.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาแก้ว26,849.06806.6797.0 %ผ่าน1,143.461,221.90-6.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไหล่หิน5,792.003,035.5347.6 %ผ่าน30,480.33361.5098.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังพร้าว10,533.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ571.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศาลา7,375.633,414.0053.7 %ผ่าน509.16355.5030.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว11,564.254,164.6664.0 %ผ่าน576.23626.35-8.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นาแส่ง27,188.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,252.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าผาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ใหม่พัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งงาม6,121.042,777.0054.6 %ผ่าน1,155.92312.1673.0 %ผ่าน
อบต. เสริมขวา17,665.022,207.4887.5 %ผ่าน1,859.2194.1394.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย11,145.11640.0094.3 %ผ่าน1,548.24320.2079.3 %ผ่าน
อบต. เสริมกลาง23,094.472,547.8189.0 %ผ่าน1,220.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ7,178.603,328.9853.6 %ผ่าน4,114.551,230.9070.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลวงใต้8,041.233,143.0860.9 %ผ่าน638.361,067.47-67.2 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านโป่ง7,292.232,278.6868.8 %ผ่าน3,817.83426.5788.8 %ผ่าน
อบต. บ้านร้องไม่ครบ2,235.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ330.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปงเตา6,316.832,495.1360.5 %ผ่าน1,521.73620.2659.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ไม่ครบ2,723.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ456.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านอ้อน6,341.562,737.0056.8 %ผ่าน1,421.76296.5779.1 %ผ่าน
อบต. บ้านแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด5,313.181,428.0073.1 %ผ่าน1,908.50503.8973.6 %ผ่าน
อบต. แม่ตีบ9,639.662,656.0072.4 %ผ่าน4,141.64498.4588.0 %ผ่าน
อบต. แจ้ห่ม12,110.151,686.0086.1 %ผ่าน1,071.90238.9177.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสา6,919.092,009.0071.0 %ผ่าน1,267.431,082.0014.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ปงดอน11,271.531,468.0087.0 %ผ่าน1,940.73727.0062.5 %ผ่าน
อบต. แม่สุก6,509.583,214.0050.6 %ผ่าน4,524.84648.0985.7 %ผ่าน
อบต. เมืองมาย5,378.041,578.0070.7 %ผ่าน1,934.95498.7074.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง9,036.642,451.0572.9 %ผ่าน1,734.73827.8052.3 %ผ่าน
อบต. วิเชตนครไม่ครบ5,220.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,560.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งฮั้ว21,899.212,007.0090.8 %ผ่าน1,343.33294.0678.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ไม่ครบ1,483.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะไม่ครบ2,876.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,373.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังซ้าย14,659.762,325.0084.1 %ผ่าน982.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วไม่ครบ1,502.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ340.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังทรายคำ16,853.833,439.0079.6 %ผ่าน1,225.18266.4278.3 %ผ่าน
อบต. แม่วะ33,505.694,462.4086.7 %ผ่าน15,860.68810.7894.9 %ผ่าน
อบต. แม่ปะ39,211.682,666.7993.2 %ผ่าน1,782.60435.5075.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่มอก5,867.473,688.2237.1 %ผ่าน1,973.59543.4072.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงมอก20,526.70419.0098.0 %ผ่าน2,740.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาโป่ง6,199.221,455.9476.5 %ผ่าน1,402.73333.4576.2 %ผ่าน
อบต. แม่ถอด16,786.092,222.0086.8 %ผ่าน3,419.44384.7588.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเถินบุรีไม่ครบ5,928.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ247.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่พริกไม่ครบ2,907.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ372.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง22,884.071,772.0092.3 %ผ่าน1,406.51732.0648.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ทะไม่ครบ6,061.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ812.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาครัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกิ่ว6,462.181,377.3578.7 %ผ่าน843.43674.1620.1 %ผ่าน
อบต. บ้านบอมไม่ครบ2,327.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ600.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนไฟ26,688.872,867.7389.3 %ผ่าน873.48572.2434.5 %ผ่าน
อบต. หัวเสือ15,675.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,277.79950.8625.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงินไม่ครบ2,578.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ446.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสิริราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สบปราบ23,090.483,070.0486.7 %ผ่าน1,128.27195.5482.7 %ผ่าน
อบต. สมัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ160.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่กัวะ6,785.402,408.2864.5 %ผ่าน1,140.16771.5932.3 %ผ่าน
อบต. นายาง19,328.702,708.8286.0 %ผ่าน5,288.67465.5591.2 %ผ่าน
อบต. หนองหล่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองยาวไม่ครบ7,123.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปงยางคก7,118.335,533.3022.3 %ผ่าน2,764.56627.1277.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงตาล8,875.063,887.7756.2 %ผ่าน1,991.791,520.2023.7 %ผ่าน
อบต. แม่สันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วไม่ครบ2,905.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ509.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองปานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านขอ16,267.882,665.5783.6 %ผ่าน1,649.05722.2556.2 %ผ่าน
อบต. ทุ่งกว๋าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แจ้ซ้อนไม่ครบ3,540.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,889.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล11,157.835,085.2354.4 %ผ่าน894.111,166.41-30.5 %ไม่ผ่าน
อบต.บ้านแลง5,735.492,989.0047.9 %ผ่าน1,520.661,134.3225.4 %ผ่าน