สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวดง8,762.085,775.7534.1 %ผ่าน342.76226.4033.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม13,396.033,547.4673.5 %ผ่าน302.80372.00-22.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตรอน9,324.719,294.390.3 %ไม่ผ่าน175.90567.35-222.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน9,167.955,948.1335.1 %ผ่าน453.071,078.00-137.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าปลา7,190.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ250.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าสัก7,100.785,236.8826.2 %ผ่าน208.21715.10-243.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง14,213.147,694.7045.9 %ผ่าน361.33645.19-78.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำปาด10,693.396,150.6042.5 %ผ่าน323.91672.97-107.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลในเมือง7,163.064,529.0036.8 %ผ่าน203.80164.2019.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง13,173.636,715.7149.0 %ผ่าน221.20477.66-115.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านโคกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฟากท่า44,966.536,838.9084.8 %ผ่าน1,096.14651.0740.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร่วมจิต34,963.5713,628.2061.0 %ผ่าน1,014.96443.5656.3 %ผ่าน
อบจ. อุตรดิตถ์ไม่ครบ45,296.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7,167.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าเสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเกาะไม่ครบ8,781.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าเซ่า8,337.644,463.0046.5 %ผ่าน730.611,402.04-91.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา12,091.154,076.0066.3 %ผ่าน689.182,093.00-203.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังกะพี้19,925.5510,365.7748.0 %ผ่าน625.50958.80-53.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดกรวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลน้ำริด11,024.507,284.6033.9 %ผ่าน2,538.841,157.1554.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลงิ้วงาม13,586.667,073.0947.9 %ผ่าน829.83201.7675.7 %ผ่าน
อบต. บ้านด่านนาขาม8,945.645,054.5043.5 %ผ่าน1,369.86568.6958.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน7,503.873,541.1552.8 %ผ่าน656.16147.6577.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลผาจุก8,119.024,672.9042.4 %ผ่าน940.52566.8739.7 %ผ่าน
อบต. วังดิน7,378.213,179.0056.9 %ผ่าน727.62590.4018.9 %ไม่ผ่าน
อบต.แสนตอ7,234.044,394.0039.3 %ผ่าน723.27474.0034.5 %ผ่าน
อบต. หาดงิ้ว6,617.182,520.2261.9 %ผ่าน780.14662.6815.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ขุนฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ721.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ถ้ำฉลอง6,105.481,877.0069.3 %ผ่าน685.11387.0843.5 %ผ่าน
อบต. วังแดง9,428.717,256.2823.0 %ผ่าน1,164.24263.1877.4 %ผ่าน
อบต. บ้านแก่ง30,942.534,421.0085.7 %ผ่าน1,311.33549.1258.1 %ผ่าน
อบต. หาดสองแควไม่ครบ3,052.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ617.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง 10,130.045,038.8050.3 %ผ่าน934.151,124.30-20.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ข่อยสูง7,483.743,060.0059.1 %ผ่าน574.75671.92-16.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าปลา9,308.876,847.2626.4 %ผ่าน642.73946.94-47.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หาดล้า7,133.723,167.1055.6 %ผ่าน880.83747.5915.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ผาเลือด7,537.883,579.0252.5 %ผ่าน2,109.15861.3259.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจริม12,995.653,307.2574.6 %ผ่าน1,257.901,008.9319.8 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำหมัน8,805.377,183.3518.4 %ไม่ผ่าน2,515.89660.1973.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก9,093.981,376.0084.9 %ผ่าน874.43806.997.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นางพญา7,868.871,520.5080.7 %ผ่าน9,241.19684.8992.6 %ผ่าน
อบต. ร่วมจิต6,750.622,690.9660.1 %ผ่าน633.57328.8348.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย7,520.022,676.0064.4 %ผ่าน1,469.89793.9546.0 %ผ่าน
อบต. เด่นเหล็ก6,547.523,046.5353.5 %ผ่าน1,819.35326.9382.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้7,630.543,452.0054.8 %ผ่าน1,717.55862.2549.8 %ผ่าน
อบต. น้ำไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยมุ่นไม่ครบ1,538.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ435.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า5,886.632,777.0052.8 %ผ่าน9,342.201,046.8088.8 %ผ่าน
อบต. สองคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านเสี้ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองห้อง7,372.913,646.0050.5 %ผ่าน190.74706.90-270.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ม่วงเจ็ดต้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม6,567.583,007.0054.2 %ผ่าน1,915.381,241.1435.2 %ผ่าน
อบต. บ่อเบี้ยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ในเมือง7,940.750.000.0 %รายงานไม่ครบ683.360.000.0 %รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านดารา8,495.813,812.7555.1 %ผ่าน878.341,133.18-29.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไร่อ้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสัก6,346.762,838.0055.3 %ผ่าน957.51459.1652.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหม้อไม่ครบ6,651.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ามะเฟือง7,762.374,456.0042.6 %ผ่าน899.07314.9465.0 %ผ่าน
อบต. บ้านโคน7,311.775,459.0025.3 %ผ่าน917.46593.4535.3 %ผ่าน
อบต. พญาแมน9,068.984,869.0046.3 %ผ่าน801.321,199.56-49.7 %ไม่ผ่าน
อบต. นาอินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง9,542.068,637.429.5 %ไม่ผ่าน1,487.82653.8556.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลไม่ครบ3,198.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ468.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นานกกก8,881.364,380.0050.7 %ผ่าน893.75281.8968.5 %ผ่าน
อบต. ฝายหลวง9,047.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ995.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชัยจุมพล9,159.358,905.112.8 %ไม่ผ่าน817.42123.5084.9 %ผ่าน
อบต. ไผ่ล้อม7,451.483,212.0056.9 %ผ่าน891.26203.8077.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพระเสด็จ7,628.194,860.0036.3 %ผ่าน737.20448.0239.2 %ผ่าน
อบต. ด่านแม่คำมัน7,070.885,063.0828.4 %ผ่าน1,070.04495.1153.7 %ผ่าน
อบต. ผักขวง9,844.989,725.911.2 %ไม่ผ่าน4,347.351,087.2075.0 %ผ่าน
อบต. บ่อทองไม่ครบ11,284.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ897.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย8,237.683,481.2057.7 %ผ่าน1,148.83582.4549.3 %ผ่าน
อบต. น้ำพี้6,212.333,812.7638.6 %ผ่าน926.37724.0021.8 %ผ่าน