สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,054.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเด่นชัย14,152.685,355.7462.2 %ผ่าน779.212,782.40-257.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งไม่ครบ4,174.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านปิน9,303.102,480.6473.3 %ผ่าน2,924.53652.6077.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลช่อแฮ9,398.676,523.1130.6 %ผ่าน4,378.681,720.0060.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จั๊ว23,725.404,300.5881.9 %ผ่าน1,130.71720.5536.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่หล่าย10,585.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,882.301,205.1158.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร้องกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,187.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังชิ้น7,502.154,136.0644.9 %ผ่าน3,685.36690.5081.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสองไม่ครบ7,176.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,242.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสูงเม่น6,951.083,349.6851.8 %ผ่าน3,528.441,307.8062.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่7,433.364,371.3441.2 %ผ่าน1,130.681,170.95-3.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่197,361.0538,845.4080.3 %ผ่าน8,949.466,789.3024.1 %ผ่าน
อบต. นาจักร8,880.397,005.8721.1 %ผ่าน418.871,580.43-277.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่าแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหมืองหม้อ9,755.423,419.8664.9 %ผ่าน2,894.781,150.8660.2 %ผ่าน
อบต. วังธง7,818.692,606.9666.7 %ผ่าน2,936.61220.4092.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยม้า13,202.306,461.9551.1 %ผ่าน718.48314.9056.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าแมต8,040.297,547.936.1 %ไม่ผ่าน851.571,314.60-54.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถิ่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน5,799.792,723.7153.0 %ผ่าน829.88594.8528.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหงส์8,482.215,996.0729.3 %ผ่าน843.79397.5452.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่คำมี14,322.395,030.4864.9 %ผ่าน2,908.42753.5074.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว8,491.714,989.0841.2 %ผ่าน2,845.78711.3575.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม6,902.663,125.8754.7 %ผ่าน476.5262.5786.9 %ผ่าน
อบต. แม่ยม5,763.582,230.7461.3 %ผ่าน2,377.73114.7095.2 %ผ่าน
อบต. ร่องฟอง6,956.844,366.1137.2 %ผ่าน1,957.331,001.9048.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา7,240.251,980.8472.6 %ผ่าน2,862.60560.0080.4 %ผ่าน
อบต. ร้องกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำเลา6,051.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ883.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเวียง11,695.252,868.0275.5 %ผ่าน4,647.66969.9079.1 %ผ่าน
อบต. แม่ยางตาล8,140.004,461.0745.2 %ผ่าน1,817.65451.5275.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ5,499.492,753.7049.9 %ผ่าน643.49416.1635.3 %ผ่าน
อบต. ไผ่โทน6,068.932,648.1356.4 %ผ่าน1,297.47378.0070.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยโรง6,756.602,350.3765.2 %ผ่าน968.72661.7431.7 %ผ่าน
อบต. แม่ทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ลานนาไม่ครบ4,031.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ994.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านปิน8,743.732,730.0068.8 %ผ่าน1,103.67482.9956.2 %ผ่าน
อบต. ต้าผามอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงต้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปากกางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวทุ่ง8,570.415,737.0033.1 %ผ่าน901.43610.8632.2 %ผ่าน
อบต.ทุ่งแล้ง6,865.032,806.1559.1 %ผ่าน1,193.99806.8632.4 %ผ่าน
อบต. บ่อเหล็กลอง5,535.562,410.0056.5 %ผ่าน3,098.54594.6580.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปาน6,077.582,943.0051.6 %ผ่าน1,184.41354.8670.0 %ผ่าน
อบต. สูงเม่น7,168.321,517.0078.8 %ผ่าน280.8393.5866.7 %ผ่าน
อบต. น้ำชำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวฝาย12,634.983,924.1468.9 %ผ่าน1,705.991,009.2640.8 %ผ่าน
อบต. ดอนมูล7,931.812,163.9172.7 %ผ่าน2,041.75714.8065.0 %ผ่าน
อบต. บ้านเหล่า8,003.364,104.0748.7 %ผ่าน2,927.34191.3093.5 %ผ่าน
อบต. บ้านกวาง8,343.042,155.0074.2 %ผ่าน572.45111.9580.4 %ผ่าน
อบต. บ้านปง11,553.133,047.0073.6 %ผ่าน926.70217.3576.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ6,098.143,551.4441.8 %ผ่าน3,519.57273.8092.2 %ผ่าน
อบต. ร่องกาศ10,626.406,087.3942.7 %ผ่าน3,549.63927.6573.9 %ผ่าน
อบต. สบสาย6,077.234,122.7432.2 %ผ่าน543.25232.4157.2 %ผ่าน
อบต. เวียงทอง8,579.418,440.551.6 %ไม่ผ่าน669.03345.5048.4 %ผ่าน
อบต. พระหลวง6,216.042,174.7465.0 %ผ่าน584.34655.00-12.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เด่นชัยไม่ครบ1,983.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่จั๊วะ11,661.231,368.0088.3 %ผ่าน2,641.88199.0092.5 %ผ่าน
อบต. ไทรย้อย13,009.196,736.4648.2 %ผ่าน1,613.53808.2049.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยไร่5,597.551,817.0067.5 %ผ่าน4,196.543.6099.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปงป่าหวาย10,405.432,791.2373.2 %ผ่าน13,544.02431.3096.8 %ผ่าน
อบต. บ้านหนุน7,989.703,404.2457.4 %ผ่าน1,143.34596.5047.8 %ผ่าน
อบต. บ้านกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยหม้ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,150.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เตาปูน10,739.887,300.6532.0 %ผ่าน5,171.021,796.0565.3 %ผ่าน
อบต. หัวเมือง12,266.585,183.0357.7 %ผ่าน3,022.38457.3084.9 %ผ่าน
อบต. สะเอียบ6,313.552,319.0063.3 %ผ่าน755.04572.0524.2 %ผ่าน
อบต. แดนชุมพล6,059.722,682.7055.7 %ผ่าน431.991,108.04-156.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งน้าวไม่ครบ3,123.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังชิ้น7,334.893,501.0052.3 %ผ่าน3,689.73ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สรอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ป้าก7,053.113,222.0054.3 %ผ่าน1,062.633,801.98-257.8 %ไม่ผ่าน
อบต. นาพูนไม่ครบ4,339.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,363.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่พุง6,590.334,175.6736.6 %ผ่าน1,619.26485.0070.0 %ผ่าน
อบต. ป่าสักไม่ครบ2,741.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ637.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่เกิ๋ง8,923.544,511.3649.4 %ผ่าน4,706.19389.9891.7 %ผ่าน
อบต. แม่คำมี5,814.743,511.3539.6 %ผ่าน314.82206.7034.3 %ผ่าน
อบต. น้ำรัด5,238.652,879.6745.0 %ผ่าน921.84102.1088.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง11,832.652,833.2576.1 %ผ่าน418.3245.6089.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรมไม่ครบ2,156.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว6,550.892,793.4757.4 %ผ่าน834.71147.5082.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยอ้อไม่ครบ4,599.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ