สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดู่ใต้ไม่ครบ3,322.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,509.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียงกลาง8,599.564,758.0044.7 %ผ่าน673.03450.3033.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงสา6,078.722,512.0058.7 %ผ่าน153.5769.5054.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าวังผา8,033.514,135.0048.5 %ผ่าน676.351,645.50-143.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง32,942.242,757.0091.6 %ผ่าน965.05602.7737.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแดงไม่ครบ1,621.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน42,234.5241,416.511.9 %ไม่ผ่าน11,485.0322,739.44-98.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ผาสิงห์ไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ถืมตอง7,654.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,069.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เรืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาซาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกองควายไม่ครบ2,338.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,241.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ่อสวก(สวก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน14,338.356,167.8457.0 %ผ่าน2,137.261,197.6544.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงไม่ครบ1,461.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ351.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.หมอเมือง5,798.527,535.86-30.0 %ไม่ผ่าน1,457.25274.7681.1 %ผ่าน
อบต. น้ำพางไม่ครบ1,737.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่จริมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า6,690.001,344.0079.9 %ผ่าน1,317.23320.5375.7 %ผ่าน
อบต. ป่าคาหลวง9,108.702,294.0974.8 %ผ่าน772.56371.8551.9 %ผ่าน
อบต. สวดไม่ครบ2,162.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ193.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านพี้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ44.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาน้อย5,596.271,770.0068.4 %ผ่าน825.25274.5666.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ6,800.24ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,883.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีษะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สถาน5,729.621,977.5065.5 %ผ่าน2,061.20289.8585.9 %ผ่าน
อบต. สันทะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่11,310.052,548.0377.5 %ผ่าน1,928.23728.5862.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกไม่ครบ2,920.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ332.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปัวไม่ครบ18,528.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,487.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง5,960.452,390.0059.9 %ผ่าน715.99289.9459.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสถานไม่ครบ7,083.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ319.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศิลาแลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อวนไม่ครบ1,216.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไชยวัฒนาไม่ครบ5,825.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ270.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เจดีย์ชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สกาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่ากลาง7,669.702,782.6863.7 %ผ่าน580.97643.23-10.7 %ไม่ผ่าน
อบต. วรนคร6,474.862,928.4254.8 %ผ่าน707.73215.3769.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลริมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าคา6,732.662,758.0059.0 %ผ่าน9,987.23304.7596.9 %ผ่าน
อบต. ผาตอ6,478.213,170.9951.1 %ผ่าน833.07275.4766.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยมไม่ครบ1,647.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ320.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมไม่ครบ2,967.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิไม่ครบ4,298.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ314.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จอมพระ5,382.441,839.0065.8 %ผ่าน965.13476.9050.6 %ผ่าน
อบต. แสนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกลางเวียงไม่ครบ4,808.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,747.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขึ่ง5,264.322,750.0047.8 %ผ่าน1,054.41360.1965.8 %ผ่าน
อบต. ไหล่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตาลชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นาเหลืองไม่ครบ2,885.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ244.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ส้านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำมวบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำปั้ว5,386.862,891.0046.3 %ผ่าน259.83604.25-132.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ยาบหัวนาไม่ครบ2,350.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ316.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ่ายนาไลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ขะนิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สาครไม่ครบ1,438.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ503.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์7,495.143,544.0052.7 %ผ่าน1,008.34436.9056.7 %ผ่าน
อบต.แม่สา6,025.111,241.1479.4 %ผ่าน669.77547.5518.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งศรีทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ปอน7,764.492,613.0066.3 %ผ่าน1,195.68378.4068.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลงอบไม่ครบ1,679.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ338.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งช้างไม่ครบ1,631.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ216.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เชียงกลางพญาแก้ว7,006.891,560.6077.7 %ผ่าน1,071.61294.2672.5 %ผ่าน
อบต. เปือ5,393.872,674.0050.4 %ผ่าน1,031.66332.4967.8 %ผ่าน
อบต. พระธาตุไม่ครบ8,455.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ436.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานไม่ครบ2,634.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ496.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาทะนุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เมืองลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปิงหลวงไม่ครบ2,907.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ625.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดู่พงษ์ไม่ครบ6,261.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ228.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าแลวหลวง6,694.642,169.5467.6 %ผ่าน25,974.26316.7998.8 %ผ่าน
อบต. พงษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ภูฟ้า5,763.192,131.0063.0 %ผ่าน3,258.19531.1083.7 %ผ่าน
อบต. ดงพญาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงไม่ครบ3,656.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ชนแดนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นาปังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.น้ำแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.น้ำเกี๋ยนไม่ครบ4,212.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ569.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.เมืองจังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ท่าน้าว15,047.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,786.86603.3784.1 %ผ่าน
อบต.ฝายแก้ว6,546.273,514.5146.3 %ผ่าน1,553.801,175.8224.3 %ผ่าน
อบต.ขุนน่านไม่ครบ1,274.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ816.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยโก๋น5,130.812,300.0055.2 %ผ่าน1,612.86331.0979.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง5,045.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ762.31ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ