สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนธันวาคม 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองพะเยา10,619.6812,518.26-17.9 %ไม่ผ่าน422.74402.644.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ28,979.596,367.1878.0 %ผ่าน926.011,597.21-72.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้17,070.087,367.9456.8 %ผ่าน666.47184.4472.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ใจไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลงิม10,391.587,739.7625.5 %ผ่าน503.312,213.50-339.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียงม่วนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดงเจนไม่ครบ5,282.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ442.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ11,068.1714,778.56-33.5 %ไม่ผ่าน3,206.442,245.8030.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียง 9,947.584,401.8455.7 %ผ่าน527.50112.7678.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปง9,558.877,549.9421.0 %ผ่าน458.46331.8327.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสบบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่นาเรือ5,391.052,926.1745.7 %ผ่าน1,141.97757.6933.7 %ผ่าน
อบต. บ้านตุ่นไม่ครบ2,507.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ500.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ6,533.603,823.0041.5 %ผ่าน1,262.04828.9234.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม6,917.622,098.5569.7 %ผ่าน826.571,977.90-139.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปืม10,237.626,846.7533.1 %ผ่าน7,253.101,716.8576.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่กาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่6,566.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ830.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จำป่าหวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าวังทองไม่ครบ5,028.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ115.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ใสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านสาง6,911.583,211.0053.5 %ผ่าน525.68484.747.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าจำปีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสันป่าม่วง5,495.571,451.0073.6 %ผ่าน635.83179.8771.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจุน10,321.759,439.878.5 %ไม่ผ่าน1,276.951,573.10-23.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหงส์หิน7,107.103,826.6846.2 %ผ่าน1,009.96598.5340.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง10,042.381,496.2285.1 %ผ่าน2,575.23677.7773.7 %ผ่าน
อบต. ห้วยยางขาม7,409.732,535.1065.8 %ผ่าน227.24528.96-132.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง5,384.651,763.9767.2 %ผ่าน992.39936.255.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหย่วน5,967.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ462.71299.9635.2 %ผ่าน
อบต. น้ำแวน6,577.103,398.4348.3 %ผ่าน1,862.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลฝายกวาง6,221.783,829.1138.5 %ผ่าน1,457.15928.2336.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร่มเย็น6,456.833,311.2248.7 %ผ่าน1,854.331,177.0536.5 %ผ่าน
อบต. เชียงบาน5,671.112,508.0055.8 %ผ่าน3,012.25748.7875.1 %ผ่าน
อบต. แม่ลาวไม่ครบ3,147.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ627.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ่างทองไม่ครบ2,773.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ180.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งผาสุข9,437.971,341.0085.8 %ผ่าน484.94238.1050.9 %ผ่าน
อบต. บ้านมางไม่ครบ125.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ22.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระ5,418.451,240.8077.1 %ผ่าน2,267.88629.3272.3 %ผ่าน
อบต. ดอกคำใต้6,150.482,689.0056.3 %ผ่าน661.17939.27-42.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนศรีชุมไม่ครบ1,770.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ222.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านปินไม่ครบ2,905.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,579.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยลาน10,709.163,060.0071.4 %ผ่าน1,037.38625.2939.7 %ผ่าน
อบต. สันโค้ง6,346.692,604.0059.0 %ผ่าน993.61660.4833.5 %ผ่าน
อบต. ป่าซางไม่ครบ16,356.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ508.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหล่มไม่ครบ2,030.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,041.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ดงสุวรรณ5,566.321,687.2869.7 %ผ่าน872.08290.0066.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงไม่ครบ2,495.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่ยม6,618.901,863.2271.8 %ผ่าน2,053.29439.4978.6 %ผ่าน
อบต. ควร6,132.251,570.0874.4 %ผ่าน1,525.60426.1072.1 %ผ่าน
อบต. ออยไม่ครบ4,439.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ713.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลงิม6,203.262,016.8567.5 %ผ่าน4,128.05321.0092.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาปรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ขุนควร6,189.821,969.0068.2 %ผ่าน2,628.77583.0477.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ไม่ครบ904.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ380.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศรีถ้อยไม่ครบ1,954.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ752.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แม่สุก6,661.032,417.3063.7 %ผ่าน720.50471.9034.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าแฝกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า6,355.563,454.4445.6 %ผ่าน1,092.89629.3242.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูซางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ป่าสัก6,419.447,206.00-12.3 %ไม่ผ่าน1,269.28579.0154.4 %ผ่าน
อบต.ทุ่งกล้วย5,693.851,763.0069.0 %ผ่าน1,216.07590.9951.4 %ผ่าน
อบต.เชียงแรง5,107.951,613.0068.4 %ผ่าน360.37326.759.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยแก้ว9,383.412,715.4571.1 %ผ่าน1,393.00603.9856.6 %ผ่าน
อบต. ดงเจนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.แม่อิง6,999.091,623.0076.8 %ผ่าน500.93333.1033.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา99,768.1115,181.1184.8 %ผ่าน10,426.32743.5092.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงลอไม่ครบ3,681.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,228.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ